תפריט
תפריט

מה עושים אם נופלים ברחוב, במלון או שטח ציבורי?

נפילה ברחוב מה עושים ?

במקרה בו אדם נופל ונפגע במקום ציבורי ונגרמו לו נזקי גוף, ניתן לבדוק את האפשרות לתבוע את הבעלים או המחזיקים של אותו השטח. במידה ואלו התרשלו ולא דאגו לתקינותו של אותו שטח ציבורי ניתן לתבוע לפי דיני הנזיקין באמצעות עורך דין נזיקין לנפילה במרחב הציבורי ממשרדנו.

נפילה בקניון מה עושים ?

בכל מקרה של נפילה בקניון, מומלץ לפנות לקב"ט הקניון או להנהלת הקניון ולדווח על המפגע כמו כן, לקבל דוח חתום הכולל את הפניה שלכם להנהלת הקניון. יש לציין, את מקום המפגע ואת נזקי הגוף שנגרמו בשלו אותו המפגע למשל, רטיבות שגרמה להחלקה בקניון או בחניון.

נפילה במלון מה עושים ?

בכל מקרה של נפילה כתוצאה של התרשלות המלון, מומלץ לפנות לקב"ט המלון או להנהלה ולדווח על המגע שגרם לנזקי הגוף, רבים הם המקרים של מבלים הנופלים במרחב הציבורי בבתי מלון בשל החלקה כאשר יש מים עומדים. יש לדווח, על  המפגע ולמלא דוח עבור אותה הפגיעה בה יתוארו המפגע והנזקים הגופניים שנגרמו.

מהו מפגע בשטח ציבורי ?

מפגעים במרחב הציבורי הם רבים ומגוונים ניתן לומר כי המכנה המשותף של אותם המפגעים הם סוגים שונים של מכשולים שנוצרו על ידי ליקוי כלשהו במרחב הציבורי אם בשל רשלנות או בשל תחזוקה לקויה למשל, מדרכה שאינה באותו הגובה לכל אורכה וקיימים פערי גובה בין משטח למשטח, בורות ביוב פתוחים, מדרגות שאינם תקינות, תאורה לקויה, מים עומדים, כתם שמן  ועוד.

את מי תובעים לאחר נפילה ברחוב ?

החוק קובע בעניין רחובות, כי על עירייה מוטלת החובה לדאוג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו, וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט, וכן למנוע ולהסיר מכשולים והסגת גבול בו על עירייה אף לנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם של רחובות או תיקונם של רחובות ביבים ותעלות.

במקרים בהם מדובר בשטח ציבורי האחריות לפגיעות בשטח זה נופלת לפתחה של הרשות המקומית בה אירע הנזק זאת ועוד, העירייה אחראית למנוע מפגעים בתחומה ומחובתה לגדר, לשים שילוט מתאים, ולפעול בכל אמצעי אחר על מנת למנוע מפגעים בשטחה. בכל מקרה אחר ניתן לתבוע את הבעלים של המרחב שהתרשל גם אם מדובר במרחב פרטי למשל בניין מגורים בו קיים מפגע ובשל כך אדם נפל ניתן לתבוע את מחזיק השטח ובקרה כזה את וועד הבניין אשר התרשל בהחזקתו התקינה של בניין המגורים. במקרה שמדובר במלון או בקניון ניתן לתבוע את האחראים לאותה הרשלנות בגינה נגרמו נזקי הגוף.

מה חשוב לעשות לאחר נפילה ברחוב ?

  • לצלם את המפגע כולל עשיית סרטון.
  • לצלם כל פגיעה גופנית כתוצאה מהנפילה. כאשר פונים לטיפול רפואי יש לציין כי הפגיעה הגופנית הינה תוצאה של מפגע ברשות הציבורית ולתאר את מיקומו. יש לפרט במפני הגורם המטפל מהם האזורים הפגועים לרבות הגבלות כתוצאה מהנפילה בשטח ציבורי. במקרה ומדובר בשטח פרטי לדווח לקב"ט או להנהלה למשל בקניון או בית מלון.
  • לבדוק האם היו עדים ומקרה, ולקחת את פרטיהם כולל טלפונים שמות מלאים וכתובות.
  • חשוב מאוד כי במידה ומדובר בשטח ציבורי עירוני לפנות למוקד העירוני ולדווח על המפגע כמובן, לקבל מספר פנייה מסודר ואת שמו המלא של נציג העירייה או קב"ט העירייה שטיפל במקרה.
  • במידה ומדבור בנפילה במקום פרטי כמו קניון, מלון, בניין משרדים יש לפנות לקצין הביטחון או להנהלה של אותו מקום פרטי ולדווח על המקרה ולוודא כי אותו גורם רושם דוח מסודר ומוסר עותק לידכם.

חשיבות פניה לעורך דין המתמחה בנפילה במרחב הציבורי

משרד עורכי דין אלעד רייך, ושות' הינו משרד המתמחה בנזיקין. יש חשיבות רבה להגיש תביעת נזיקין באמצעות עורך דין נזיקין . בכל מקרה של נפילה ברחוב או במקום פרטי לדוגמא בית מלון, קניון ועוד. מומלץ, לפנות למשרדי המתמחה בסוג מסוים זה של תביעת נזיקין.

עורך דין נהיגה בפסילה

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' עורך דין נהיגה בפסילה עו"ד אלעד רייך נהיגה בשכרות קרא עוד מהירות מופרזת קרא עוד עורך דין מרב"ד קרא עוד

קראו עוד
דחיית תביעה פנסיית נכות

דחיית תביעה פנסיית נכות

עורך דין פנסיה לדחיית תביעה עורך דין לתביעות מקרן הפנסיה יפעל למול קרן הפנסיה למצוי זכויותיו של הלקוח, לאור מורכבות התביעות למול קרן הפנסיה רבים

קראו עוד
עורך דין ביטוח נכות מתאונה

תביעת ביטוח מחלות קשות

מאת: עו"ד אלעד רייך​ מטרת ביטוח מחלות קשות לשלם למבוטח סכום חד פעמי מוגדר מראש ונקוב בפוליסת הביטוח. במקרה והמבוטח חלה באחת המחלות המוגדרות בפוליסה.

קראו עוד
תביעת ביטוח תאונות אישיות

מהי תביעת נזיקין?

מאת: עו"ד אלעד רייך​ תביעות נזיקין, הם לרוב תביעות לפיצוי כספי. תביעות נזיקין הן בעיקר כנגד צד שלישי מזיק הגרם לנזק, לגוף, לרכוש, למבנה ועוד.

קראו עוד
עורך דין נזיקין

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם