תפריט
תפריט

תביעת ביטוח מחלות קשות

מטרת ביטוח מחלות קשות לשלם למבוטח סכום חד פעמי מוגדר מראש ונקוב בפוליסת הביטוח. במקרה והמבוטח חלה באחת המחלות המוגדרות בפוליסה. רשימת המחלות הנה רשימה סגורה הכוללת מחלות מוגדרות. את גובה הכיסוי הביטוחי קובע המבוטח בזמן עשית פוליסת הביטוח מסוג מחלות קשות. חברות הביטוח מגלמות את הסיכון של המבוטח ועברו הרפואי ובהתאם תקבע פרמיה חודשית אותה ישלם המבוטח.

תשלום הפיצוי בביטוח מחלות קשות הוא חד פעמי. תשלום תגמולי ביטוח מתוקף ביטוח מחלות קשות נועד בעיקר לסייע למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם קשיים כלכליים כתוצאה מהתמודדותו של המבוטח עם מחלה קשה.

ביטוח מחלות קשות מעניק פיצוי חד פעמי וזאת ללא קשר ישיר להוצאות אותם הוציא המבוטח. סכום הפיצוי נקוב בפוליסה וידוע למבוטח.

חברות הביטוח דוחות תביעות לתגמולי ביטול מסיבות רבות ומגוונות ומערימות קשיים רבים על מבוטחים כתוצאה מכך, מבוטחים רבים מתקשים לקבל פיצוי.

במקרה בו חברת הביטוח דחתה תביעה לתגמולי ביטוח ואין זה משנה מהי סיבת הדחייה. מומלץ, לפנות למשרדנו לייעוץ. עורך דין מחלות קשות ילווה את הלקוח מתחילת ההליך ועד קבלת תגמולי הביטוח. בכל, מקרה ביטוח אנו נבחן את החוק והפסיקה ונעריך את סיכויי התביעה בבית המשפט.

מה עושים כאשר חברת הביטוח דחתה תביעת ביטוח מחלות קשות ?

חברת הביטוח צריכה לשלם למבוטח על פי תנאי הפוליסה כאשר חלה במחלה קשה. סכום הפיצוי, במקרה של ביטוח מחלות קשות נקוב בפוליסה וידוע מראש. במקרה וחברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח יש לבקש מכתב דחייה בו יפורטו מהן הסיבות לדחייה. חברת הביטוח צריכה להעביר למבוטח מכתב זה  בהתאם להוראות המפקח על הביטוח.

האם תבוצע הפחתה בגין ביטוחים אחרים הקיימים למבוטח ?

ביטוח מחלות קשות מפצה את המבוטח בתשלום חד פעמי מוגדר וידוע מראש. כאשר מבוטח חלה באחת המחלות הנקובות בפוליסה חברת הביטוח נדרשת לשלם פיצוי. פיצוי זה אינו קשור לביטוחים אחרים הקיימים למבוטח. ביטוח זה עומד בפני עצמו.

האם תגמולי הביטוח ישולמו רק אם הייתה הוצאה של כסף עבור עזרים רפואיים?

הפיצוי הינו חד פעמי וידוע מראש ואינו תלוי הוצאה כספית. לא עבור טיפול רפואי ולא עבור עזרים רפואיים. במידה והתגלת מחלה הנקובה בפוליסה חברת הביטוח נדרשת לשלם תגמולי ביטוח בהתאם לפוליסה ולפיצוי הנקוב בה.

אובדן כושר עבודה וביטוח מחלות קשות, מה הקשר  ?

מדובר בשני ביטוחים שונים, אולם, קיים קשר. יכול ויהיה מקרה ביטוח בו מחלה קשה תגרום לאובדן כושר עבודה. ואז בנוסף, לפיצוי החד פעמי מביטוח מחלות קשות למבוטח תהיה האפשרות לפנות לביטוח אובדן כושר עבודה או לקרן הפנסיה שלו ולתבוע תשלום נוסף, מביטוח אובדן כושר עבודה.

במידה ויש פוליסות ביטוח מסוג מחלות קשות בחברות ביטוח שונות האם תהיה זכאות לתשלום כפול או יבוצע קיזוז בין התשלומים מחברות הביטוח ?

פוליסת ביטוח מחלוקת קשות שנרכשה בחברות ביטוח שונות אינה מגבילה את המבוטח בקבלת פיצוי כפול. סכום הפיצוי לא יקוזז. חשוב להבין כי מדובר בפוליסה  שמטרתה לסייע לסובל ממחלה קשה בשעתו הקשה. אין הגבלה לרכוש את הפוליסה בחברות שונות ולקבל פיצוי כפול במקרה ביטוח.

כיצד יכול לעזור עורן דין מחלות קשות בתביעת ביטוח מחלות קשות ?

חברת הביטוח ניסחה והפיקה את הפוליסה ולכן, קיימים פערי ידע עצומים בין נציגי חברת הביטוח לבין המבוטח עצמו. עורך דין, מחלות קשות ממשרדנו יבחן את מקרה הביטוח ואת סיבת הדחייה וידע להעריך את סיכויי הצלחת התביעה לתגמולי ביטוח מחלות קשות. עורך דין ביטוח ממשרדנו יידע לאזן את פערי הכוחות. חברת הביטוח דוחות תביעות ביטוח מסיבות רבות ומגוונות למשל הפרת חובת הגילוי, התיישנות, מצב רפואי קודם, מחלה שאינה עונה על הגדרת הפוליסה ועוד. במקרה בו חברת הביטוח דוחה את תביעתך לתגמולי ביטוח מחלות קשות מומלץ, להתייעץ עם משרדנו. עורך דין מחלות קשות ממשרדנו יבחן את מקרה הביטוח לפרטיו ואת הסיבה לדחייה ויעריך את סיכויי הצלחת התביעה כנגד חברת הביטוח.

עורך דין נהיגה בפסילה

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' עורך דין נהיגה בפסילה עו"ד אלעד רייך נהיגה בשכרות קרא עוד מהירות מופרזת קרא עוד עורך דין מרב"ד קרא עוד

קראו עוד
דחיית תביעה פנסיית נכות

דחיית תביעה פנסיית נכות

עורך דין פנסיה לדחיית תביעה עורך דין לתביעות מקרן הפנסיה יפעל למול קרן הפנסיה למצוי זכויותיו של הלקוח, לאור מורכבות התביעות למול קרן הפנסיה רבים

קראו עוד
עורך דין ביטוח נכות מתאונה

תביעת ביטוח מחלות קשות

מאת: עו"ד אלעד רייך​ מטרת ביטוח מחלות קשות לשלם למבוטח סכום חד פעמי מוגדר מראש ונקוב בפוליסת הביטוח. במקרה והמבוטח חלה באחת המחלות המוגדרות בפוליסה.

קראו עוד
תביעת ביטוח תאונות אישיות

מהי תביעת נזיקין?

מאת: עו"ד אלעד רייך​ תביעות נזיקין, הם לרוב תביעות לפיצוי כספי. תביעות נזיקין הן בעיקר כנגד צד שלישי מזיק הגרם לנזק, לגוף, לרכוש, למבנה ועוד.

קראו עוד
עורך דין נזיקין

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם