עורך דין לתביעות פנסיה

משרד עורך דין אלעד רייך ושות'

עורך דין לתביעות פנסיה

משרד עו"ד אלעד רייך ושות'

עורך דין לתביעות פנסיה

מאת: עו"ד נזיקין אלעד רייך​

 

מה זה בעצם קרן פנסיה?

קרן פנסיה למעשה זוהי קרן אשר כלל העובדים ומעסיקיהם בארץ מפרישים אליה מידי חודש נתח מסוים ממשכורתם לשם הבטחת הכנסה ביום הפרישה לפנסיה. בתוך קרן הפנסיה קיימות תכניות שונות ומגוונות, כרי, פנסיית נכות למקרה שהעובד נפגע בעבודה או מחוצה לה ונותר נכה ללא יכולת השתכרות ראוייה. מסלול נוסף היא פנסיית שאירים המוענקת ליקיריו של העובד במקרה של מוות. בדרך כלל המעסיק ישלם פי 2 מגובה הסכום שהעובד מעביר לקרן הפנסיה, כאשר קיים סף מינימלי אותו חייב העובד להעביר והוא עומד על כ-5% מגובה משכורתו של העובד. 

את מי תובעים במקרה של נכות או מחלה?

במקרה של נכות או מחלה אשר לא מאפשרים לעובד יכולת השתכרות ראוייה, ניתן לתבוע את קרן הפנסיה. במקרה של מחלה אשר הייתה ידועה לעובד ולחברת קרן הפנסיה, הכיסוי יכנס לתוקף רק 5 שנים מיום הצטרפות העובד לקרן הפנסיה. כמובן שניתן לבחור מסלול שיכסה את המחלה כבר מהיום הראשון להצטרפות העובד לקרן, אך זה מייקר את פרמיית הפנסיה. חשוב לציין שבקרה שצברתם וותק של 4 שנים ואז עברתם לחברת ביטוח אחרת, הוותק יעבור איתכם ותיצטרכו להמתין שנה אחת עד לקבלת הכיסוי למחלה הקיימת ולא 5 שנים נוספות. הביטוח מפני אובדן כושר עבודה מבטח את העובד מפני אובדן כושר בכל  מקצוע התואם את כישוריו, אך נניח שהוא יהיה מסוגל לעבוד במקצוע אחר, הוא לא יהיה זכאי לקבלת הקצבה. לעומת זאת ביטוח מנהלים מכסה גם את אובדן כושר העבודה גם במקצוע הספציפי גרידא.  

עורך לתביעות פנסיה

לקוחות ממליצים

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

מה הגדרה לנכות בקרן הפנסיה?

פנסיית נכות משולמת לחבר בקרן, אשר לפחות 25% מכושר עבודתו נפגע מפאת מצבו הבריאותי וכתוצאה מכך אינו מסוגל לעבוד תקופה של יותר מ-90 יום בעבודה התואמת את השכלתו, הכשרתו או ניסיונו. גובה הקצבה נקבע על פי אחוזי הנכות, גילו של  החבר, שיעור הפרשותיו לקרן, שכרו של החבר והמסלול שבחר להשקיע את הכספים המופרשים לקרן הפנסיה

הגובה המקסימלי של הקצבה הוא 75% משכרו של החבר (השכר שעבורו שולמו ההפרשות לקרן הפנסיה).

 

מה ניתן לתבוע,על כל אחד מהמצבים?

 

נכות

גובה המענק יהיה שווה לכ-75% משכרו החודשי שבגינו הופרש תשלום לקרן. 

שארים

קצבה חודשית או תשלום חד פעמי גדול, על בסיס ההפרשות של המבוטח לקרן הפנסיה

זקנה

תשלום חודשי קבוע מגיל הפרישה או גיל מוקדם יותר אשר אושר על ידי החברה, המשולם מידי חודש עד פטירת המבוטח

מהן הסיבות לדחיית תביעה מקרן הפנסיה?

קיימות כמה סיבות אפשריות, לעיתים זה בגלל מחלה מסוימת של המבוטח שקיימת עוד במועד החתימה, במקרה זה רשאי המבקש לפנות לאחת מקרנות הפנסיה המוכרות כקרנות ברירת מחדל, מאין מאגר של כמה חברות ביטוח המקבלות מענקים מהמדינה בכדי לשמש כחברת ברירת מחדל. סיבה נוספת לדחיית תביעה, היא אי תשלום חודשי לתקופה של יותר  מ 5 חודשים, במקרה זה רשאית חברת הביטוח להקפיא את הקרן. סיבה נוספת אפשרית לסירוב היא חוסר של מסמך מסוים או חוות דעת של מומחה בנושא, במקרה שכזה ניתן לפנות ל – עורך דין לתביעות פנסיה. 

תביעות פנסיה? רק עם המומחים!

מהי תקופת אכשרה בקרן הפנסיה?

בתביעות בהם נגרמו נזקי גוף לניזוק נדרש להגיש חוות דעת רפואית להוכחת עניין שברפואה. בתביעת רכוש נדרש להגיש חוות דעת על ידי שמאי שיעריך את גבוה הרכוש שניזוק. כמובן, שגם למזיק ולחברת הביטוח שלו יש אפשרות להגיש חוות דעת נגדית השוללת את גובה הנזק. 

מהו גובה הקצבה המקסימלי ?

גובה הקצבה המקסימלי הוא 75% מסכום משכורתו של העובד בגינו הפריש לקרן הפנסיה. סכום זה ישולם למבוטח אשר תבע את קרן הפנסיה בגין נכות או אובדן יכולת השתכרות ונפסקו לטובתו 100% נכות. גובה הסכום עשוי להשתנות בין חברה אחת למשנהה, לכן מומלץ לבדוק זאת מבעוד מועד בעת חתימת המבוטח על ההסכם, רצוי להיוועץ עם עורך דין אובדן כושר עבודה

פנסית נכות בשל תאונות עבודה

משולמת למי שאיבד את יכולת ההשתכרות שלו לפחות ב25% מגובה משכורתו שבגינה הפריש לקרן הפנסיה. חשוב לדעת כי על המבוטח אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה למצות את כל ההליכים מול הביטוח לאומי לרבות עירעורים על החלטות וכיו"ב, על מנת שקרן הפנסיה תוכל לזכותו. מבוטח אשר תבע את קרן הפנסיה בטרם השלים את ההליך מול הביטוח הלאומי יסתכן בקבלת קצבה מופחתת מחברת הפנסיה. אך בכל מקרה כדאי לבדוק את תקנון החברה באמצעות עו"ד פנסיה.

פנסית נכות בשל מחלה

מבוטח אשר תובע את קרן הפנסיה בשל נכות מפאת מחלה, חשוב שיידע שהוא זכאי לקבל פיצוי על מחלה שהייתה קיימת עוד לפני שהצטרף לקרן או מחלה שהוחמרה בעת התקופה. התנאי היחיד הוא שהתביעה לא התרחשה בתקופת האכשרה של המבוטח, שבמקרה של מחלה קיימת תהיה 5 שנים מיום הצטרפותו. 

היחס בין תאונת עבודה בביטוח הלאומי לקרן הפנסיה

כל מבוטח אשר מעוניין לתבוע את קרן הפנסיה בגין נכות בשל תאונת עבודה, חייב למצות את כל ההליכים עם הביטוח הלאומי בטרם ייגש לתבוע את חברת הפנסיה, אחרת הוא יקבל קצבה מופחתת ממה שמגיע לו. 

תנאי הזכאות להגשת תביעה לנכות מקרן הפנסיה:

 

1..מי שאיבד את יכולת ההשתכרות שלו כתוצאה ממחלה או פגיעה אחרת עד לרמה של 25% לפחות

.2 מי שלא מסוגל לעבוד בעבודה התואמת את השכלתו, הכשרתו או ניסיונו לתקופה של יותר מ-90 יום רצופים, או תקופה קצרה יותר אשר נקבעה בתקנון חברת הביטוח הפנסיונית

3 . מי שהיה עמית פעיל בקרן הפנסיה בעת האירוע שבו איבד את כושר עבודתו, דהינו שלא הופסק תשלום חודשי קבוע לקרן הפנסיה לתקופה העולה על 5 חודשים

4. מבוטח שטרם הגיע לגיל הפרישה

מתי תחל קרן הפנסיה לשלם פנסיית נכות

פנסיית הנכות תשולם החל מהיום ה91, מיום האירוע הביטוחי וכל זאת בעוד שהמבוטח מוכר כנכה בין אם זמני או לצמיתות ועד אשר המבוטח יגיע לגיל פרישה בו הוא יהיה זכאי לפנסיית פרישה חודשית. במקרה של מבוטח אשר נפסקה לו נכות זמנית, הוא יקבל קצבה גם על 90 הימים שקדמו לכך. מבוטח נכה רשאי להמשיך לעבוד בתנאי שגובה ההכנסות שלו, מעבודתו ומקרן הפנסיה יחד לא עולה על גובה משכורתו הממוצעת ב12 החודשים האחרונים בהם שילם פרמיה. 

מה נדרש לצרף לתביעת קרן פנסיה:

לתביעה מצרפים, טופס ויתור סודיות רפואית, אישור רפואי על אובדן כושר עבודה לתקופה של יותר מ-90 יום וברמה של 25% לפחות, פרוטוקול ועדה רפואית, אישור על תשלומים בשל תאונה (ביטוח לאומי, קרנות אחרות, מקורות הכנסה נוספים), אישור מעסיק על היקף המשרה ותאריך הפסקתה, צילום תעודת זהות של המבוטח ובן/בת הזוג- כולל ספח, המחאה או אישור על ניהול חשבון בנק, טופס 101 או אישור מפקיד שומה על גובה המס שיש לנכות מהקצבה. במקרים שיש אופוטרופוס למבוטח הוא ייצטרך להמציא טפסים נוספים. 

כיצד נקבעת נכות בקרן הפנסיה האם ניתן לערער?

הנכות נקבעת על ידי ועדה רפואית אשר מורכבת מרופאים תעסוקתיים, לרשות המבוטח עומדת זכות למנות רופא אחד מטעמו אשר ישב בועדה הרפואית. לעיתים רשאית הועדה לזמן את המבוטח להעיד בפניה וכן להמציא בפניה חוות דעת של מומחים. ניתן לערער בפני ועדת הערעורים, חשוב לברר מראש מהו המועד האחרון הגשת הערעור וכיצד ניתן להגישו. עו"ד לתביעות קרן פנסיה יכול לעזור לכם בנושא זה. 

מדוע חשוב לפנות למשרד עו"ד אלעד רייך

בכל מקרה של תביעה כזו או אחרת לקרן הפנסיה, אל לכם להסס, להיוועץ או לפנות לעו"ד מיומן ומקצועי שמכיר את נבכיה של המערכת הפנסיונית ומתמצא היטב בכל התהליכים, המסמכים והועדות הדרושים לשם הגשת תביעות, זאת מפני שהצלחתכם היא הצלחתינו.

תוכן עניינים
עו"ד אלעד רייך
עו"ד אלעד רייך

עורך דין אלעד רייך ושות' , עוסק בתביעות נזיקין ביטוח ותאונות דרכים, מתוך שליחות ובמטרה לממש את מלוא הזכויות של לקוחות המשרד.אם ברצונך למקסם את פיצוי נזיקין המגיעים לך, עו"ד מטעם המשרד ישמח לעמוד לרשותך! נציגינו ממתינים לפנייתך כעת.
טלפון: 03-5180099

אודות
עורך דין נזיקין
עורך דין תאונות דרכים
עורך דין ביטוח לאומי
עורך דין נזקי רכוש

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: