עורך דין תביעות סיעוד

עורך דין תביעות סיעוד

מאת: עו"ד אלעד רייך​

תביעות סיעוד רבות נדחות ע"י חברות הביטוח. 

באמצעות משרד עורך דין המתמחה בביטוח לאומי תקבלו את הפיצוי המרבי המגיע לכם. בעולם הביטוח הישראלי קיימות פוליסות שונות ומגוונות שמטרתן העיקרית הבטחת פיצוי או טיפול רפואי למקרה ביטוח, תביעות פוליסה הביטוח הם תביעות המוגשות כנגד החברה אשר נתנה את הכיסוי .

האם ניתן לקבל תשלום אחורה -רטרואקטיבית

אדם העומד בתנאי הזכאות לפטור ממס הכנסה עשוי לקבל החזרי מס רטרואקטיבית וכן, הפטור ממס הכנסה תקף לגבי הכנסות עתידיות.

עורך דין תביעות סיעוד

להלן מספר ביטוחים הנרכשים על ידי הציבור

במטרה לגדר סיכונים עתידיים לנפגע ולבני משפחתו:

  • ביטוח בריאות 
  • אבדן כושר עבודה
  • ביטוח חיים
  • ביטוח מנהלים
  • ביטח מחלות קשות.
  • תאונות אישיות
  • ביטוח סיעודי

הביטוחי למקרה ביטוח כגון :

  • חברות ביטוח
  • קרן פנסיה
  • ביטוח מנהלים

תגמולי ביטוח למקרה נכות

תביעת פוליסת ביטוח המעניקות תגמולי ביטוח למקרה נכות ו/או פגיעה גופנית הם מורכבות וייחודיות. חבורות הביטוח דוחות לעתים קרובות את התביעה לתגמולי ביטוח מסיבות רבות ומגוונות ואינן ממהרות לשלם תגמולי ביטוח כפי שהתחייבו בעת רכישת הפוליסה וזאת מטעמים שונים כגון, הפרת חובת הגילוי של המבוטח, התיישנות , החריגות בפוליסה באשר למצב רפואי קודם. לאור זאת, מומלץ לפנות לעו"ד הבקי ברזי הביטוח ובפרט בפוליסות אישיות ולעמוד על זכותכם לקבלת פיצוי מלא אשר יביא ככל הניתן את מצבכם הכלכלי ערב הפגיעה הגופנית.

משרדי מתמחה בתביעות פוליסה בכל מקרה מומלץ לפנות למשרדי להתייעצות

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: