עורך דין נזקי שריפה

תוכן עניינים

נזקי שריפה ואש גורמים לנזקים משמעותיים לרוב, לדירת מגורים או לעסק. נזקים אלו נובעים מגורמים רבים למשל כשל במערכות החשמל או מפעולה רשלנית של אדם. ישנם עוד סיבות רבות לגרימת נזק אש. נזקי אש ושריפה עשויים לגרום לאובדן רכוש, ולנזקים למבנה ועוד. עורך דין אלעד רייך, מייצג את לקוחות המשרד מול חברות הביטוח השונות במטרה למקסם עבורכם הלקוחות את הפיצוי שיתקבל מחרת הביטוח בהתאם לסוג המקרה ונסיבותיו. לייעוץ ראשוני ולקביעת פגישה צרו קשר עם משרדי.

נזקי שריפה – תביעת נזקי שריפה באמצעות עורך דין

העסק שלכם נשרף? תבעתם את חברת הביטוח והתביעה נדחתה? שולמו לכם תגמולי ביטוח בחסר?

ראשית, תנחומינו, מקווים שלא נגרם נזק רב לרכוש ובוודאי שלא נגרם נזק לאדם או בע"ח. הדבר הראשון שעליכם לעשות כמובן לאחר שקראתם לכוחות ההצלה וכיבוי אש הוא להרים טלפון לחברת הביטוח, אך סביר להניח שכעת כאשר כל עולמכם חרב עליכם וראיתם את מפעל חייכם עולה באש, אתם וודאי נסערים ולא פנויים רגשית לטפל בכל ההתנהלות והבירוקרטיה הללו, על כן טוב שיהיה לצדכם עורך דין מתמחה בנזקי אש. בעזרתינו תוכלו לישון בשקט ולתת לעורך דין שריפה לעסק להתעסק עם כל ההתנהלות מול חברות הביטוח שלעיתים עלולות להיות לא קלות לאדם מן היישוב על אחת כמה וכמה לאדם שהרגע ראה את כל רכושו עולה בלהבות. כמובן שחברות הביטוח מאידך לא ששות לחלק את כספיהן לכל דורש וגם הן ינסו לא פעם לשים מקל בגלגלים על מנת להתנער מתשלום כזה או אחר.

באלו מקרים ניתן לתבוע?

ככל והבית העסק או המשרד היה מבוטח בפוליסת ביטוח והתרחש מקרב ביטוחי קמה הזכאות למבוטח להגיש תביעה עבור נזקיו כנגד חברת הביטוח ולדרוש קבלת פיצוי והחזרת המצב לקדמותו על פי דיני הנזיקין. טרם התרחש המקרה הביטוחי.

נזקי שריפה – מה לעשות לאחר השריפה?

הצעד הבא הוא הזמנת שמאי שיגיע לאמוד את הנזק שהתרחש אך לפני כן, חשוב להבהיר שאם השריפה נגרמה מקצר חשמלי או דליפת גז, כדאי ואף רצוי לקרוא לגורמים המטפלים קרי, חברת החשמל וספקית הגז לטפל בגורמים ולסגור את הזרמת החשמל ואו הגז. לאחר שוידאנו שאין היתכנות להישנות שריפה במבנה או בנכס, חשוב לקרוא למהנדס שיוכל לאשר לנו שהשילדה של הבניין לא נפגעה וניתן להסתובב בתחומו בבטחה. לאחר כלל הפעולות הללו נקרא לשמאי מטעם חברת הביטוח או לחילופין שמאי מטעמכם שיעריך את נזקי האש.

ראיות ראיות ועוד הפעם ראיות

מלאכת איסוף הראיות חשובה מאוד להוכחות תביעתכם. חשוב ככל הניתן לאחר מקרה השריפה לתעד בתמונות רבות את הנזקים לרכוש ולמבנה כמו כן, לבצע מספר סרטונים המתארים את הנזקים לרכוש ולמבנה. ראיות אלו ישמשו אותנו בהמשך בעת הגשת התביעה לבית המשפט.

 

שלבי תביעה נזקי שריפה ואש נגד חברת ביטוח המבטחת לעסק או דירת מגורים

שלבי הפעולה נזקי אש ושריפה  דרך הפעולה המומלצת על ידי עורך דין אלעד רייך, נזקי אש ושריפה
ייצוג משפטי לפנות לעורך דין בעל ידע וניסיון בתביעת נזקי שריפה ואשמיד עם גילוי הנזק יש לפנות לייצוג משפטי על ידי עו"ד מול חברת הביטוח יש לבדוק מה היקף ניסיונו בתיקים ספציפיים אלו טרם התקשרות
הודעה לחברת הביטוח על מקרה ביטוח בסמוך למקרה הביטוחיש למלא טופס הודעה לחברת הביטוח באמצעות עורך דין נזקי שריפה ואש. טופס ההודעה חשוב מאוד מאחר וניתנת בו גרסת מבוטח למקרה הביטוח לכן, חשוב שעורך דין נזקי אש יסייע במילוי הטופס והגרסה למקרה הביטוח
פנייה למומחים שמאי/ מהנדס/ חוקר שריפות, מטעמכםחשוב למנות מומחים מטעמכם שמאים מהנדסים חוקרי שריפות וכל זאת על מנת לבסס את תביעתם לעניין גובה הנזק ולעניין האחריות לשריפה
תביעת נזק מול חברת הביטוחלאחר ביסוס הנזק והאחריות על ידי המומחים מטעמכם, יש לפנות באמצעות, עורך דין נזקי שריפה ואש, לחברה המבטחת עם דרישת פיצוי ממוסמכת
סירוב חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח דחיית התביעה לפיצוינבחן באופן מקצועי את מקרה הביטוח בהתאם לחוק ולפסיקה ובמידת הצורך תוגש תביעת נזקי רכוש על ידי עורך דין נזקי רכוש כנגד חברת הביטוח
תשלום תגמולי ביטוח חלקיים מצד חברת הביטוחנבחן את הסיבה בגינה שולמו תגמולי ביטוח חלקיים ונתייעץ עם מומחים מטעמנו לעניין גובה הנזק. במידת הצורך תוגש תביעת ביטוח על ידי עורך דין ביטוח כנגד חברת הביטוח

נזקי שריפה ואש יכולים להיות משמעותיים ביותר לדירת מגורים או לעסק שלכם ולכן, חשוב להיות מודעים לשלבי התביעה הייחודיים לתביעת חברת ביטוח בשל נזקי שריפה ואש. משרד עורך דין אלעד רייך, בעל ניסיון רב מאלפי תיקי רכוש, לקבלת ייעוץ משפטי פנו למשרדי.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

נגרם לי נזק שריפה ואש לדירת המגורים איך אני מוכיח את הנזק

המלצתי היא לאחר נזק שריפה אש ועשן לפנות לעורך דין בעל ידע וניסיון בתיקים אלו ולמנות מיד לאחר מכן, שמאי/ מהנדס מטעמכם על מנת שיערכו דוחות מתאימים הקובעים את גובה הנזקים שנגרמו כתוצאה מהדליקה לדירת המגורים. פעולות אלו חשוב שיבוצעו בסמוך לקרות השריפה. באמצעות דוחות אלו ניתן יהיה להכין תביעת נזקי שריפה אש ועשן מסודרת כנגד חברת הביטוח ו/או כנגד צד ג' רשלן.

חברת הביטוח שילמה לכם תגמולי ביטוח בחסר לאחר נזק שריפה אש ועשן לדירת המגורים או לעסק, איך מתמודדים?

נזקי שריפה לרוב יגרמו לנזקי רכוש משמעותיים לדירת המגורים או לעסק שלכם. במידה והגשתם את תביעתכם לחברת הביטוח וחברת הביטוח שילמה לכם תגמולי ביטוח בחסר יש לבחון את בנסיבות שהביאו את חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח בחסר. לאחר מקרה ביטוח מסוג נזקי שריפה אש ועשן תמנה חברת הביטוח שמאי רכוש מטעמה ובמידת הצורך תמנה אף, מהנדס. לרוב הפערים בתשלום תגמולי הביטוח ינבעו מפערים בין חו"ד שלכם לבין חו"ד של מומחי הביטוח. במקרה של תשלום בחסר יש לבחון את הסוגיה באמצעות המומחים אשר מונו על ידכם ובהתייעצות עם עורך דין נזקי שריפות שלכם ובמידת הצורך להגיש תביעה לבית המשפט על ההפרש.

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לאחר נזק שריפה אש ועשן לדירת המגורים או לעסק, איך מתמודדים?

חברות הביטוח מפעילות חוקרי שריפות לעניין האחריות לנזקי השריפה וכן שמאים/ מהנדסים לצורך קביעת גובה הנזק. במקרים בהם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם ולכך יש סיבות רבות ומגוונות, חברת הביטוח צריכה לשלוח לכם המבוטחים מכתב דחיה. במכתב זה חברת הביטוח מחויבת לפרט את הנסיבות אשר הביאו לדחות את תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח. במקרה של קבלת מכתב דחיה עורך דין נזקי שריפה אש ועשן אותו שכרתם כבר בתחילה, יבחן את נסיבות הדחיה למול החוק והפסיקה ובמידת הצורך יגיש תביעת לבית המשפט. במידה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם אין מדובר בסוף פסוק מבחינתכם. במקרים רבים הצליח משרדי, להפוך את טענות הביטוח ועל אף, שהמבוטח/הלקוח קיבל מכתב דחיה מחברת הביטוח לאחר הגשת כתב תביעה וניהול הליך משפטי הצלחנו לקבל מחברת הביטוח תגמולי ביטוח גבוהים על אף דחיית התביעה בתחילה.

שריפה עלולה להיגרם ממגוון של גורמים:

בין אם מדובר במכת ברק שהציתה מבנה, רכב או בין אם מדובר בהצתה מכוונת, כמובן שכאן נדרשת מאיתנו ההבחנה בין כלל המקרים, מפני ש במקרה של פגיעת מכת ברק מדובר בכוח עליון ועל כן עלולה חברת הביטוח להתנער מאחריות, אלא אם המקום צפוי לפגיעת מכות ברק. אך אם במקרה של הצתה עסקינן, במקרה כזה כמובן נשאיר את הטיפול למשטרה שהיה ומצאה את המציתים כמובן שהם ישאו במלוא האחריות לנזק. ישנן הצתות הנגרמות בשל פגעי מזג האוויר כמו למשל, חמסין הגורם לשריפה במבנה או בנכס כלשהו, גם כאן האפשרות לקרוא לגורם השריפה כוח עליון ולשחרר את האחריות של חברת הביטוח קיימת, על כן חשוב להיוועץ עם עורך דין שריפות או עורך דין נזקי אש כבר במעמד החתימה אל מול חברת הביטוח בכדי שלא ימציאו סעיפים שיתנו להם את הכוח להתנער מאחריות בשל כוח עליון. חשוב מאד במועד החתימה לשאול את השאלות הנכונות ועל אחת כמה וכמה להבין מה המשמעות של כל סעיף ומה משמעותו של המושג "כוח עליון" לפי שיטתם. אך לרוב הפוליסות יהיה כיסוי מבחינת אש, ברק, רעם ועשן, אך לעיתים דווקא הגורמים המשניים הם החשובים, למשל, נזקי העשן שנגרמו למבנים הסמוכים או לחילופין התלקחות של מבנים צמודים והתפוצצות של חומרים כאלו ואחרים כל אלו צריכים להילקח בחשבון גם כן וכמובן שעורך דין שריפה לבית ידע לתת לכם את כל המידע הדרוש בנוגע לכך. אם נניח שמכשיר כלשהו גרם לקצר או לשריפה, אזי חברת הביטוח והמבוטח יוכלו לתבוע פיצויים מיצרן המכשיר, זאת כמובן במקרה ונמצא כשל מכני במכשיר.

נזקי שריפה ומים לעיתים עלולים להגיע יד ביד מכיוון שציוד שלא התכלה בשריפה או לחילופין הצליח לשרוד את השריפה, סביר להניח שבעת כיבוי הנכס, המים שהותזו על ידי הכבאים יסבו נזק רב לרכוש, על כן כדאי שעורך דין שריפה יעזור לכם לתת את הדעת גם לנושא הזה. בנוסף במקרה שהנכס שעלה באש הוא עסק, אזי גם במקרה דנן ישנם נזקים עקיפים כמו אובדן ימי עבודה שבהם היה העסק יכול לממש רווחים וכעת הוא מושבת, גם בנושא זה עורך דין שריפה לעסק יהיה לכם לעזר.

חשוב להבהיר שבלא מעט מקרי שריפה מתגלה שהגורם האחראי, איפכא מסתברא הוא רשלנות, בין אם של בעל הנכס או בין אם של מי מעובדיו או דייריו של בעל הנכס, על כן חשוב מאוד להתקין כמובן מטף בקרבת מקום ואפילו בכמה מוקדים על מנת שהנזק יהיה מצומצם, ושנית לדאוג שיהיה במקום מערכת כיבוי אוטומטית שגם היא לרוב, דרישה ישירה של נציגות כיבוי אש. גם בנושא עישון ניתן לומר לא מעט, אבל רק נציין שמלבד העובדה שהעישון לא בריא לכם ולסביבתכם הוא גם אחד הגורמים העיקריים לשריפות, לכן תדאגו לפינות עישון מבודדות ומגודרות כהלכה.


נזקי שריפה – איך כדאי לפעול?

אל תיתנו ליד המקרה לקרות תהיו אתם מספיק אחראים להיות מוכנים לכל תרחיש אפשרי ולדעת כיצד להיערך באופן מיטבי גם לגרוע מכל שבתסריטים העלולים להתדפק על דלתכם. אבל גם כאשר היום השחור יגיע תדאגו שיהיה לצידכם עורך דין מתמחה בנזקי אש היודע כיצד למנוע מחברת הביטוח להתחמק מתשלום פיצויים הולם או לחילופין לא לשלם אותו בכלל בשל טענה כזו או אחרת מופרכת מיסודה.

מנגנון חשוב בנזקי שריפה אש ועשן לעניין חובת הראיה ברשלנות לגבי אש:

סעיף 39 לפקודת הנזיקין קובע -בתובענה שהוגשה על נזק והוכח בה שהנזק נגרם על ידי אש או עקב אש, וכי הנתבע הבעיר את האש או היה אחראי להבער האש, או שהוא תופש המקרקעין או בעל המיטלטלין שמהם יצאה האש – על הנתבע הראיה שלא היתה לגבי מקורה של האש או התפשטותה, התרשלות שיחוב עליה.
מנגנון זה הינו חשוב מאוד מאחר והוא קובע כי במקרה של נזק אש נטל הראיה עובר אל הנתבע להוכיח כי לא התרשל.

עורך דין נזקי שריפה
תוכן עניינים

שאלות תשובות בנושא נזקי שריפה ואש

נזק למבנה לדירת מגורים או לעסק יכול להיות משמעותי ולגרום לעזיבת דירת המגורים או השבתת העסק. במקרים אלו, חשוב להיעזר בעורך דין, נזקי שריפה אש ועשן, אשר בקיא בפסיקה ובחוק בכל הקשור לנזקי אש. עורך הדין אלעד רייך, ייצג אתכם לקוחות המשרד מול חברות הביטוח השונות ו/או מול כל גורם רשלני ממנו פרצה השריפה אשר פגעה ברכושכם.

פוליסת הביטוח לדירת מגורים או לעסק הינם פוליסות ביטוח מורכבות ולכן, מוטב שערך דין נזקי שריפה, יבחן את אותן הפוליסות לעומק בטרם תוגש תביעה לחברת הביטוח. עבודה מקצועית זו תעמיד אתכם לקוחות המשרד עם הבנה עמוקה למקרה הביטוח ושלכם את המשמעות בכספית  של הגשת תביעה ביחס לפוליסת הביטוח שלכם. גבול האחריות הינו רכיב בפוליסת הביטוח שלכם שממנו נובע מהו גובה המקסימלי של הפיצוי לו אתם זכאים מחברת הביטוח זהו רכיב אחד מיני רבים שעורך דין נזקי שריפה אש ועשן יבחן בטרם תוגש התביעה כנגד חברת הביטוח.

שריפת דירת מגורים הינה אירוע טראומטי לכל דבר ועניין המלווה לרוב בנזק למבנה לרבות נזק לרכוש. כוחות הכיבוי המוזעקים לזירה יוציאו לאחר מקרה השריפה דוח מקצועי לאחר חקירה בו יקבע הגורם לפריצת השריפה דוח זה הינו חשוב במעלה הראשונה מאחר ומדובר בגורם מקצועי שאינו תלוי.

המלצתי היא לשכור חוקר שריפות מטעמכם לקביעת הגורם לשריפה. המדובר בחוקר שריפות אשר יערוך עבורכם דוח חקירה ויקבע במסקנותיו את הגורם ממנו פרצה הדליקה. חשוב כי יעמוד לציידכם מומחה זה. חברות הביטוח מעסיקות מומחי דליקות אשר יערכו עבור חברת הביטוח דוח חקירה בנוגע למקרה הביטוח.

באותו נושא:

עורך דין נזקי רכוש

עורך דין נזקי צנרת ומים

עורך דין נזקי רכוש לרכב

עורך דין נזקי שריפה
חותם אמינות אלעד רייך
עו"ד אלעד רייך

עו"ד אלעד רייך

אלעד רייך ושות' משרד עורכי דין, עוסק בנזיקין ביטוח ונזקי גוף, מתוך שליחות ובמטרה לממש את מלוא הזכויות של לקוחות המשרד

אודות
לקבלת ייעוץ ראשוני
03-5180099
כתבו עלינו

לקבלת ייעוץ השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם: