משרד עו"ד אלעד רייך ושות'

פקודת הנזיקין

פקודת הנזיקין

משרד עורך דין נזיקין אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות נזיקין.

מה היא פקודת הנזיקין?

פקודת הנזיקין היא הוראת החוק המסדירה את אחריותו של המזיק כלפי הניזוק. פקודת הנזיקין מבססת את העוולות המהוות את המסגרת המשפטית שניתן לדון בה על מנת לקבוע אחריות/ חבות בנזיקין. פקודת הנזיקין קובעת שני סוגי עוולות מסגרת, האחת : עוולת הפרת חובה חקוקה והשניה: עוולת הרשלנות. בנוסף קובעת הפקודה מגוון נוסף של עוולות הכוללות בין היתר: היזק על ידי כלב ס' 41 ,הסגת גבול,תקיפה ועוד.

מהי רשלנות?

רשלנות בחוק מעוגנת עוולת הרשלנות בסעיף 35 לפקודת הנזיקין. על מנת לקבל פיצוי מהמזיק נדרש להראות כי הופר על ידו סטאנדרט התנהגות בכל מקרה, בו הופרה צורת התנהגות אשר נדרש לקיימה מדובר ברשלנות וככל ולא הופר סטנדרט ההתנהגות על פי מבחני העוולה המזיק אינו נכנס להגדרת היותו רשלן.

מהי הפרת חובה חקוקה?

הפרת חובה חקוקה סעיף 63 לפקודת הנזיקין המדובר בעוולת מסגרת שיוצרת חבות לנתבע שהפר חובה אשר היה צריך לקיימה על פי חיקוק. הסעיף קובע כי מוטלת חובה על מי שאינו מקיים חובה חקוקה המוטלת עליו והפרה חובה זו גרמה לאותו אדם נזק אשר לגביו נתכוון החיקוק.

סעיף הפרת חובה חקוקה כולל חמישה יסודות

באילו מקרים ניתן להיעזר בסעיף זה?

בכל הקשור בחבות המעביד כלפי עובדיו למשל: תאונת עבודה, אובדן כושר עבודה, נפילה בדרך לעבודה. 

בכל הקשור להפרת תקנות רישוי עסקים או הצבת שלטי אזהרה.

בכל הקשור בהפרת חיקוק הבא לטובת הניזוק.

עוולות פרטיקולריות (ספציפיות):

היזק על יד כלב 

תקיפת כלב היא עוולה נזיקית ולפי פקודת הנזיקין סעיף 41 א לפקודה, בעליו של כלב או מי שמחזקי בכלב כדרך קבע חייב לפצות את האדם שנגרם לו נזק בשל נשיכת הכלב. מלוא האחריות כתוצאה מנשיכת כלב הינה על הבעלים של הכלב. הניזוק אינו צריך להוכיח רשלנות מצד הבעלים, כל שעליו לעשות הוא להוכיח כי הכלב גרם לנזקיו.

בסעיף 41 ב' לפקודת הנזיקין נקבעו הגנות לבעלים ו/ או למחזיק בכלב, אשר בהתקיימן לא יהא בעל הכלב חייב בפיצוי:

  1. התגרות של הניזוק בכלב.
  2. תקיפת הניזוק את הבעלים , את בת זוגו, הורו או ילדיו.
  3. הסגת גבול של הניזוק במקרקעין של הבעלים.

גרם הפרת חוזה

עוולה זו מוגדרת בפקודת הנזיקין בסעיף 62 והיא נועדה להגן על צדדים המתקשרים בחוזה. מי שביודעין ובלי צידוק מספיק גורם לאדם שיפר חוזה מחייב כדין שבינו לבין אדם שלישי, הריהו עושה עוולה כלפי אותו אדם שלישי, אולם האדם השלישי לא יוכל להיפרע פיצויים בעד עוולה זו אלא אם סבל על ידי כך נזק ממון.

תקיפה

עוולה זו מוגדרת בסעיף  23 לפקודה : היא שימוש בכוח מכל סוג שהוא, ובמתכוון, נגד גופו של אדם על ידי הכאה, נגיעה, הזזה או בכל דרך אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא בהסכמת האדם או בהסכמתו שהושגה בתרמית, וכן נסיון או איום, על ידי מעשה או על ידי תנועה, להשתמש בכוח כאמור נגד גופו של אדם, כשהמנסה או המאיים גורם שהאדם יניח, מטעמים סבירים, שאכן יש לו אותה שעה הכוונה והיכולת לבצע את זממו.

*ישנם עוולות פרטיקולריות נוספות אשר לא פורטו בדף זה.

ניסיון משרדנו בתביעות נזיקין

ערכי דין דיני נזיקין במשרדנו, בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות נזיקין . משרדנו, בקשר עם מומחים רלוונטיים לצורך כתיבת חו"ד לרבות, בניית אסטרטגיה מתאימה לכל תיק בהתאם לאופי מקרה וכל זאת, בכדי שהלקוחות שלנו יקבלו את הפיצוי מהמזיק במהירות האפשרית.

תחומי התמחות במשרד עו"ד נזיקין אלעד רייך

משרד עורך דין לעינייני נזיקין אלעד רייך ושות' מתמחה בענפי הביטוח לסוגיו ומעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי בכל הקשור לתביעות נזיקין כנגד גורמים רשלניים ו /או הפרת חובה שבדין. בכל מקרה בו נפגעת/ה בתאונת דרכים, תאונת אופנוע, נפילה במרחב הציבורי, תאונת עבודה, נכות כתוצאה מתאונה. משרדנו, יפעל נמרצות להשגת תגמולי ביטוח למול הגורם המזיק משרד עורכי דין אלעד רייך ושות' מייצג תובעים בלבד ונותן ייעוץ מקצועי ללקוחות פרטיים ולחברות בכל הקשור לתביעות נזיקין.

תוכן עניינים
עו"ד אלעד רייך
עו"ד אלעד רייך

עורך דין אלעד רייך ושות' , עוסק בתביעות נזיקין ביטוח ותאונות דרכים, מתוך שליחות ובמטרה לממש את מלוא הזכויות של לקוחות המשרד.אם ברצונך למקסם את פיצוי נזיקין המגיעים לך, עו"ד מטעם המשרד ישמח לעמוד לרשותך! נציגינו ממתינים לפנייתך כעת.
טלפון: 03-5180099

אודות

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: