תביעת מחלת מקצוע

תביעת מחלת מקצוע

מהי מחלת מקצוע?

מאת: עו"ד אלעד רייך​

אדם שנפגע במסגרת עבודתו או חלה במהלך עבודתו ועקב עבודתו זכאי לתבוע תגמולים או פיצויים ממגוון גופים רלוונטיים,

אמנה בתמצית מספר גופים/מוסדות אשר נפגע כתוצאה מתאונת עבודה יכול  לתבוע תגמולי ביטוח ו/או פיצויים:

ביטוח לאומי, חברת הביטוח אשר ביטחה את מעסיקו של הנפגע, קרן הפנסיה, "ביטוח "אבדן כושר עבודה", ביטוח " תאונות אישיות".

תאונת עבודה, היא שם כולל למגוון תרחישים כאשר המחנה המשותף לכולם היא התרחשותם במהלך עבודתו ועקב עבודתו של הנפגע.

תביעת מחלת מקצוע

תאונת עבודה ו/ או מחלת מקצוע יכולות להתרחש במגוון אפשרויות אמנה כאן את חלקן: בדרכו של העובד למקום עבודתו לרבות בזמן החזרה לביתו, נפילה על משטח רטוב במהלך העבודה, עבודה עם חומרים מסוכנים אשר ברבות הימים גרמו למחלות קשות, עבודה במקום החשוף לרעש ובשל כך, נגרמו נזקי שמיעה, נפילה מגובה באתר בנייה, עבודה עם מכשור מסוכן כגון מתכנת בשר, מסור חשמלי ועוד.

נפגע בתאונת עבודה או מחלת מקצוע

נפגע בתאונת עבודה או מחלת מקצוע אשר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי להטבות, אשר מטרת העל של הטבות אלו להחזיר את הנפגע ובני משפחתו למצבו עובר למקרה התאונה,

הטבות אלו מתחלקות להטבות כספיות – דמי פגיעה אשר משולמים במשך 91 יום מתאריך התאונה בהם הנפגע אינו מסוגל לעבוד, לצורך קבלת דמי הפגיעה נדרש הנפגע לנפק למוסד לביטוח לאומי

תעודות "אי כושר" המוכרת על ידי המל"ל לצורך תשלום דמי פגיעה.

בנוסף הנפגע זכאי להטבה בדמות: ריפוי ושיקום – מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. 

ובנוסף זכאי הנפגע לשיקום מקצועי ככל ומצבו הרפואי של הנפגע  אינו מאפשר לו לחזור לעבודה בה עסק ערב התאונה.

נפגע בתאונת עבודה או מחלת מקצוע

בסיום תשלום דמי הפגיעה  91 יום או אף, לפני סיום תשלום דמי הפגיעה זכאי הנפגע להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי על מנת שהאחרון יקבע לו מועד לבדיקת מצבו הרפואי פיזי באמצעות "וועדה רפואית " אשר במסגרתה יכול הנפגע להציג בפני פוסקי המוסד לביטוח לאומי את פגימותיו בשל התאונה ו/או מחלת המקצוע.

הוועדה הרפואית מצידה תקבע את אחוזי הנכות אשר נותרו לנפגע בשל התאונה ו/או מחלת המקצוע,

כאשר לנפגע העבודה קיימת דרגת נכות בין 9%-19% זכאי העובד למענק חד פעמי אם קיימת לנפגע העבודה דרגת נכות 20% ומעלה ישנה זכאות לקצבה חודשית.

נפגעי מחלת מקצוע מיוצגים על ידי משרדי בתביעות למול המוסד לביטוח לאומי .

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: