ערעור על וועדה רפואית ביטוח לאומי

ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי

אדם שהוכר על ידי המוסד לביטוח הלאומי כנפגע בעבודה, ונותרה לו נכות בעקבות הפגיעה בעבודה עשוי  להיות זכאי לקצבת נכות מעבודה- קצבה או מענק לפי מצבו הרפואי. 

מאת: עו"ד אלעד רייך​

מבוטח שהגיש תביעה לגמלת נכות מעבודה יוזמן לוועדה רפואית,

הוועדה הרפואית תבדוק אם נותרה למבוטח נכות והאם נכות זו, היא תוצאה של הפגיעה בעבודה. הוועדה הרפואית תקבע את דרגת הנכות כתוצאה מהפגיעה בעבודה. 

ככל והחליטה הוועדה הרפואית שמצבו הרפואי של נפגע העבודה אינו קבוע (נכות שאינה יציבה), הוועדה הרפואית תקבע  דרגת נכות זמנית. בתקופה זו תשולם לנפגע העבודה קצבה לפי דרגת הנכות הזמנית שנקבעה.

ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי

בתום התקופה המבוטח יוזמן לוועדה רפואית נוספת שתקבע את מצבו הרפואי נכון לאותו המועד. וככל שפוסקי המוסד לביטוח לאומי יקבעו  כי מצב נכותו הרפואית של נפגע העבודה יציב, יקבעו לו נכות צמיתה וקבועה.

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית נמוכה מ-100%, ובשל נכותו אינו מסוגל לעבוד בעבודה כשלהי ואין לו הכנסה מעיסוק כלשהו עשוי להיות זכאי לדרגת נכות זמנית בשיעור של 100%. הדרגה תיקבע לתקופה של עד 4  חודשים. לשם כך המבוטח צריך להגיש תביעה לנכה נזקק.

להלן דרגות נכות מעבודה:

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 5% – 100%  – יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 5% – 19.99% – יקבל מענק חד פעמי.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% – 100% – יקבל קצבה חודשית.
  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-5% אינו זכאי לגמלה.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: