עורך דין נפילה במרחב הציבורי

תביעה בגין נפילה במרחב הציבורי

מהי תאונה במרחב הציבורי?

החוק קובע בעניין רחובות, כי על עירייה מוטלת החובה לדאוג לתיקונו, ניקויו, הזלפתו, תאורתו, וניקוזו של רחוב שאינו רכוש הפרט, וכן למנוע ולהסיר מכשולים והסגת גבול בו על עירייה אף לנקוט אמצעי זהירות נאותים נגד תאונות בשעת בנייתם של רחובות או תיקונם של רחובות ביבים ותעלות.

 

עורך דין תאונות עבודה

במקרים בהם מדובר בשטח ציבורי האחריות לפגיעות בשטח זה נופלת לפתחה של הרשות המקומית בה אירע הנזק זאת ועוד, העירייה אחראית למנוע מפגעים בתחומה ומחובתה לגדר, לשים שילוט מתאים, ולפעול בכל אמצעי אחר על מנת למנוע מפגעים בשטחה. 

בכל מקרה, בו ניתן להוכיח כי הרשות הציבורית התרשלה וכתוצאה מכך נגרם נזק, תחוב בו הרשות המקומית. מדרכות שאינן תקינות, משטחים חלקים, בורות המהווים מכשול בדרך אשר בגינם יגרם נזק גוף וחבלות לנפגע, דיני הנזיקין מאפשרים לניזוק לתבוע את הגורם אשר חב חובת זהירות והתרשל בשמירה על תקינות המרחב הציבורי.  ניתן להגיש תביעה על ידי עו"ד נזיקין.

מה נדרש לעשות במקרה של פגיעה בשטח רשות מקומית?

יש לתעד את מיקום המפגע ע"י צילם ברור ממספר זויות לרבות המחשה בעזרת כלי מדידה באשר לעומק המפגע.

ככל והיו עדים למקרה יש לקחת את פרטיהם כולל ת.ז. טלפון וכתובת.

כאשר פונים לטיפול רפואי יש לציין כי הפגיעה הפיזית הינה תוצאה של מפגע ברשות הציבורית ולתאר את מיקומו.

חברת הביטוח אינה משלמת - הגישו תביעת ביטוח למימוש זכויותיכם.

בכל מקרה של נפילה במרחב הציבורי נדרשת הוכחה כי הגורם האחראי התרשל בהחזקת המרחב הציבורי. במרבית המקרים מדובר ברשות מקומית אשר התרשלה בשמירה תקינות המרחב הציבורי לרבות הרחקת מפגעים מסוכנים בשטחה. ניתן לבסס אחריות כנגד הגורם הרשלן באמצעות צילומי המפגע, מומחי בטחות, עדים רלוונטיים, מצלמות רחוב ועוד.

בכל מקרה בו מתרחשת תאונה במרחב הציבורי על הנפגע להוכיח כי התאונה אכן, התקיימה ניתן להוכיח זאת באמצעות עדים גורמים רפואיים- למשל פינוי באמבולנס מזירת התרחשות התאונה או לכל הפחות תיעוד ראשוני בעת קבלת הטיפול הראשוני – במיון.
יש חשיבות גדולה לתעד את המפגע באמצעות תמונות ולדווח דבר ראשון בעת קבלת הטיפול היכן המפגע ולוודא כי פרטים אלו נרשמו ותועדו באמצעות המסמכים הרפואיים.

התמודדות למול חברת הביטוח – בעזרת עו"ד ביטוח

מאחר ומדובר בתביעת רשלנות יש לפנות למומחה רפואי על מנת שיערוך חוות דעת מתאימה בעניין הרפואי ולהגישה עם הגשת התביעה לבית המשפט.
הנפגע בתאונה במרחב הציבורי צריך לתעד את הפסדי השכר שלו לרבות כל הנזקים המיוחדים (נזקים לעבר) ולהוכיח באמצעות מסמכים מתאימים- תלושי שכר, קבלות, חשבוניות, ועוד.

פגישה ראשונית במקרה של תאונה במרחב הציבורי ללא תוספת תשלום

במסגרת הפגישה נעבור על המסמכים הרלוונטיים להגשת התביעה לרבות צילום המפגע, עדים רלוונטיים, ועוד. לעיתים מכתב דרישה לעירייה א לגורם הנזק יקדם התיק כבר בשלב הראשון לידי פיצוי הנפגע ויחסוך זמן ממושך בהלכים משפטיים ובהוצאות נוספות.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: