תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות - מהו הביטוח ואיך כדאי להתייחס לנושא?

מאת: עורך דין מחלות קשות אלעד רייך​

תביעת ביטוח מחלות קשות, במסגרתו תשלם חברת הביטוח למבוטח, פיצוי חד פעמי שערכו נקוב בפוליסה ומוגדר מראש. במקרה בו מבוטח חלה באחת המחלות הנקובות בפוליסה. רשימת המחלות המזכות בפיצוי סגורה ומוגדרת בפוליסת הביטוח. תשלום הפיצוי הנו – חד פעמי. מטרת,  הפיצוי הנה לסייע למבוטח ולמשפחתו להתמודד עם קשיים כלכליים כתוצאה מהתמודדות של המבוטח עם מחלה קשה. המונעת ממנו לעבוד. ובנוסף, להוציא סכומי כסף גדולים עבור הוצאות רפואיות יקרות. חברות הביטוח, מערימות קשיים על המבוטחים בבואם לממש את פוליסת הביטוח שברשותם. במקרה,  בו חברת הביטוח דחתה את תביעתך לפיצוי, מומלץ, להתייעץ עם עו"ד ביטוח משרדנו. חברות הביטוח דוחות תביעות מסיבות רבות ומגוונות למשל, התיישנות, אי גילוי, מחלה שאינה כלולה ברשימה ועוד. אין זה משנה מהי סיבת הדחייה. במקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתך לתשלום תגמולי ביטוח היא נדרשת לשלוח מכתב דחייה בו יפורטו סיבות הדחייה. למכתב הדחייה יש משמעות רבה. עם קבלת מכתב הדחייה מומלץ להגיע לייעוץ משפטי עם עורך דין מחלות קשות, ממשרדנו.

 

תביעת ביטוח מחלות קשות

תביעת ביטוח מחלות קשות על ידי עורך דין מומחה

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג לקוחות למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות מחלות קשות.

מדובר בתגמולי ביטוח המשולמים באופן חד פעמי במרבית המקרים סכום זה אמור לתת מענה בהתמודדות עם המחלה הקשה ולעזרה לבני ביתו של המבוטח שזו שעתו הקשה. לרוב הכנסתו של המבוטח קטנה ומדובר בירידה משמעותי בהכנסה מעבודה. תגמולי הביטוח מהווים הכנסה עיקרית למבוטח ולבני משפחתו.

דחיית תביעת ביטוח בריאות מצד חברת הביטוח חוסכת לחברות כסף רב כל שנה ובכך, מגדילות חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה שאינו בקיא בדיני הביטוח ובפרט בביטוח בריאות.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

מהו הכיסוי הביטוחי ?

ביטוח מחלות קשות  מעניק פיצוי חד פעמי למקרה ביטוח ומטרתו לתת מענה להוצאות המבוטח – ימי עבודה, נסיעות, טיפולים פרטיים, רופאים מומחים ועוד. במידה ויש למבוטח ביטוחים נוספים כמו ביטוח בריאות פרטי, ביטוח אובדן כושר עבודה ועוד. ניתן להיעזר בביטוחים אלו אשר עשויים לתת מענה נוסף בשעתו הקשה של המבוטח בהתאם לנסיבות מקרה הביטוח.

חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לפיצוי – התייעצו עם משרדי

במקרה בו חברת הביטוח דוחה את תביעתכם לתשלום תגמולי ביטוח מומלץ להגיע לפגישת ייעוץ במשרדי ולבחון האם הדחייה מוצדקת ועומדת בתנאי הפוליסה, חוק חוזה ביטוח, והפסיקה. הניסיון שלנו, למול חברות הביטוח מאפשר לכם הלקוחות למצות את זכויותיכם. במקרים רבים, יש אפשרויות רבות ומגוונות להתמודד עם דחיית התביעה מצד חברת הביטוח. אנו נלמד את סיבת דחיית התביעה ונבחן, את המקרה בהתאם לחוק ולפסיקה. עורך דין ביטוח יעריך את סיכויי הצלחת התיק בבית המשפט.

התיישנות תביעת ביטוח מחלות קשות

ניהול מו"מ עם חברת הביטוח אינו עוצר את מרוץ התיישנות התביעה. תביעה שתוגש לאחר שלוש שנים קרוב לוודאי שתידחה בטענת התיישנות. ולצידה אבדן תגמולי ביטוח. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את התיישנות התביעה. בתנאי שהוגשה בתוך השלוש שנים. 

משרדנו פועל למיצוי זכויות הלקוח במקרה של דחיית תביעת ביטוח מחלות קשות  מצד חברת הביטוח.

ערכי דין במשרדנו, בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות ביטוח מחלות קשות משרדנו, בקשר עם מומחים רפואיים לצורך כתיבת חו"ד רפואית מטעם הלקוח. ישנה חשיבות רבה להגשת תביעה הכוללת חו"ד רפואית נגדית הסותרת את ממצאי חברת הביטוח באשר לנסיבות המקרה והקשר הסיבתי למחלה הקשה. מומחה רפואי זה אף יגיע לעדות בבית המשפט ככל והדבר יידרש ויתמוך בממצאיו גם בעדות בפני בית המשפט.

קבלת מכתב דחייה מחברת הביטוח – עורך דין מחלות קשות

במקרה בו חברת ביטוח דוחה את תביעתכם, לתשלום פיצוי, היא מחויבת לנמק את סיבות דחיית התביעה. במידה, וקיבלתם מכתב דחייה הדוחה את תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח מומלץ, להגיע עם מכתב דחייה זה לייעוץ משפטי. עורך דיו מחלות קשות ממשרדנו, יבדוק את נסיבות הדחייה המפורטות במכתב ויעריך את סיכויי הצלחת התיק בבית המשפט.

מה עושים שחברת הביטוח אינה משלמת -פוליסת ביטוח מחלות קשות

במקרה בו חברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח מומלץ להתייעץ עם משרדי ולשפר את סיכויי הצלחת התביעה. חשוב לדעת, כי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה מחברת הביטוח ניתן לפנות למשרדי לקבלת ייעוץ משפטי. לעתים, כבר בזמן הפגישה הראשונית ניתן למצוא פרשנות משפטית שתטיב עם הלקוח. בכל מקרה ביטוח  נבחן את סיבת הדחייה ונעריך את סיכויי הצלחת התיק בבית המשפט.

חברת הביטוח אינה משלמת ודוחה תביעה בגין מחלה קשה, מה עושים?

חברות הביטוח מתנהלות כגוף עסקי לכל דבר ועניין ולעתים דוחות תביעות ביטוח מחלות קשות שלא בצדק. במקרה, בו חברת הביטוח אינה משלמת ודוחה את התביעה לפיצוי, ניתן לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ משפטי, ועורך דין מחלות קשות ממשרדנו, ייבחן את נסיבות הדחייה בהתאם לחוק ולפסיקה וכל זאת, במטרה לתבוע את הפיצוי מחברת הביטוח בשעתו הקשה של המבוטח. כל מקרה דחית כיסוי ביטוחי ייבחן על פי הנסיבות שלו. עורך דין מחלות קשות ילווה את הלקוח מתחילת הטיפול בתיק ועד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

באילו מקרים חברת הביטוח תדחה תביעת מחלות קשות ?

  1. התיישנות מקרה הביטוח. מדובר בפוליסה אישית המתיישנת כעבור 3 שנים מקרות מקרה הביטוח.
  2. המבוטח הסתיר את מצבו הרפואי ובמצבו הרפואי לא היה מתקבל לביטוח. חברות הביטוח בטרם ינפיקו את פוליסת הביטוח ועוד בשלב ההצעה יעבירו שאלון רפואי (הצהרת בריאות) למבוטח ובמידה והמבוטח לא גילה את מצבו הרפואי האמתי, חברת הביטוח תידחה את התביעה לפיצוי כאשר יתגלה מקרה הביטוח בטענה כי המצב הרפואי טרם ההצטרפות לביטוח לא גולה במלואו ולו חברת הביטוח הייתה יודעת את המצב הרפואי הנכון לא הייתה מנפיקה פוליסת ביטוח או לכל הפחות הייתה מייקרת את הפרמיה בצורה משמעותית. למקרה דחייה זה יש סייגים רבים ופסיקה ענפה, בכל מקרה של דחית תביעה באשר לאי גילוי מומלץ, להתייעץ עם משרדנו. עורך דין מחלות קשות ממשרדנו יבחן את המקרה ואת נסיבות הדחייה.
  3. חברת הביטוח תטען כי מצבו הרפאי של המבוטח קרי, מקרה הביטוח אינו עונה על ההגדרה בפוליסה למחלה קשה ולכן, התביעה נדחית. לחברת הביטוח יש מומחים רפואיים העובדים אתה ובודקים האם מקרה הביטוח עונה על ההגדרה בפוליסה. במקרה של דחית תביעת מחלות קשות יש להתייעץ עם משרדנו, עו"ד נזיקין ממשרדנו ילווה את הלקוח מתחילת ההליך ועד לקבלת הפיצוי וכל זאת, בהתאם לחוק ולפסיקה ולהערכת סיכוי התביעה למול חברת הביטוח.
  4. מצב רפואי קודם עוד בטרם הצטרפות לפוליסה במקרה זה תטען חברת הביטוח כי המבוטח היה במצב רפואי קודם של חולי והצטרף לפוליסה במצב זה. במקרה זה תדחה חברת הביטוח את התביעה לפיצוי.

מהו הפיצוי שמשלמת חברת הביטוח במקרה של גילוי מחלה קשה המנויה בפוליסה ?

 תשלום חד פעמי הנקוב בפוליסה עבור גילוי מחלה המצויה בפוליסה.

האם בזמן הצטרפות לפוליסה חברת הביטוח תדרוש הצהרת בריאות ?

כן. חברת הביטוח תדרוש הצהרת בריאות מהמבוטח עוד בטרם תחליט האם לצרפו לפוליסת ביטוח מחלות קשות. יש להקפיד על מילוי הצהרת הבריאות בצורה נכונה על מנת למנוע מקרה בו חברת הביטוח תדחה את תביעת המבוטח וטען, כי לא גילה את מצבו הרפואי כפי שנדרש בעת הצטרפות המבוטח לפוליסה.

האם חברת הביטוח תפחית את הפיצוי במקרה בו למבוטח יש ביטוחים נוספים ?

התשובה לכך שלילת. ביטוח מחלות קשות מפצה את המבוטח בתשלום חד פעמי ידוע מראש. ואין לו קשר לביטוחים נוספים.

מה ניתן לעשות במקרה בו חברת הביטוח דחתה את התביעה לתשלום תגמולי ביטוח מחלות קשות ?

במקרה בו מבוטח חלה במחלה קשה המנויה בפוליסה חברת הביטוח נדרשת לשלם תגמולי ביטוח. סכום הפיצוי נקוב בפוליסה וידוע מראש. אי תשלום תגמולי ביטוח מצד חברת הביטוח- אינו סוף פסוק. נדרש לקבל מחברת הביטוח מכתב דחייה, בו יפורטו הסיבות לדחיית התביעה ולהגיע לייעוץ משפטי.

האם ניתן להיות מבוטח בפוליסת מחלות קשות ביותר מחברת ביטוח אחת ?

כן. ניתן להיות מבוטח ביותר מחברת ביטוח אחת.

האם ניתן לקבל פיצוי כפול במקרה בו מתגלת מחלה קשה ויש ביטוח ביותר מחברה אחת ?

כן. מאחר  ומדובר בביטוח מחלות קשות. אין כל בעיה להיות מבוטח ביותר מחברת ביטוח ולקבל פיצוי כפול למקרה ביטוח.

מדוע חשוב לשכור עורך דין מחלות קשות לתביעת ביטוח מחלות קשות ?

בין המבוטח לחברת הביטוח קיימים פערי ידע רבים. עו"ד ביטוח מחלות קשות, יגשר על פערים אלו. עו"ד מחלות קשות ממשרדנו, יסייע ללקוח למצות את זכויותיו, לאור הדין והפסיקה. במצב,  בו חברת הביטוח דחתה את תביעתך לפיצוי מומלץ, לשכור עו"ד תביעת מחלות קשות ממשרדנו. ולא להתנהל עצמאית למול חברת הביטוח דבר היכול להביא לדחיית התביעה באופן סופי או לכל הפחות לקבלת פיצוי חלקי בלבד.

האם יש קשר בין ביטוח אבדן כושר עבודה לביטוח מחלות קשות ?

מדובר ביטוחים נפרדים ובעלי מאפיינים שונים אולם, יכול להיות מקרה, ביטוח מחלות קשות שיביא, אתו גם למקרה ביטוח נוסף,  אבדן כושר עבודה.

אין זה מחייב כי מחלה קשה תביא בהכרח גם לאבדן כושר עבודה.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: