עורך דין נזקי רכוש

עורך דין נזקי רכוש - תביעת נזקי רכוש

מאת: עורך דין נזקי רכוש עו"ד אלעד רייך

כאשר רכושך נפגע על ידי מזיק, ניתן להגיש תביעה בגין נזקי רכוש בעזרת משרדנו. על התובע מוטל הנטל להוכיח את גורם הנזק ואת היקף הנזק בעזרת דוח שמאי ערוך כדין ולהגישו לבית המשפט בעת הגשת התביעה לנזקי רכוש ופיצויים כנגד המזיק. ברוב המקרים יש לניזוק חברת ביטוח, אולם זו, לא תמיד תשלם את מלוא היקף הנזק או במקרה הגרוע תידחה את התביעה ותטען כי אין כיסוי ביטוחי למקרה הביטוח. בכל מקרה בו תביעתך נדחית או שולמו סכומים נמוכים, ניתן להתייעץ עם משרדי- משרד עו"ד לנזקי רכוש אלעד רייך ולהגיש תביעה כנגד המזיק/ חברת הביטוח. כמובן שכל מקרה יבחן לגופו מבחינה משפטית ולאחר בדיקת פסיקה והלכות רלוונטיות בתחום תביעות הביטוח ודיני נזיקין.

במה יכול לעזור עורך דין נזקי רכוש?

 

עורך דין נזקי רכוש ממשרדנו ילווה את הניזוק מתחילת הדרך ויבחן את סיכויי הצלחת התיק בהתאם לחוק לתקנות ולפסיקה הקיימת באותו נושא בו עוסקת תביעת נזקי הרכוש. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין נזקי רכוש ולא לפנות באופן עצמאי לחברת הביטוח דבר היכול לפגוע בסיכויי קבלת פיצוי או בקבלת פיצוי חלקי בלבד.

תביעה בעקבות שריפה

תביעה בעקבות הצפה

תביעה רכוש לרכב

לקוחות ממליצים

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

מהי תקופת ההתיישנות בתביעת נזקי רכוש?

תקופת ההתיישנות בתביעת נזקי רכוש כנגד צד ג' הינה 7 שנים ולתביעה למימוש פוליסות ביטוח רכוש עצמית הינה תקופה מקוצרת בת שלוש שנים. בכל מקרה בו נדרשת הגשת תביעה כנגד צד ג' או כנגד המבטחת בפוליסת נזקי רכוש מומלץ לפעול במהרה ולהגיש את תביעת נזקי הרכוש בהקדם וללא שיהוי. במקרים בהם מוגשת התביעה באיחור יכול להיגרם נזק ראייתי לתביעה.

לאיזה בית משפט מגישים תביעת נזקי רכוש?

הגשת תביעת נזקי רכוש כנגד חברת הביטוח או כנגד צד ג' מזיק תוגש באמצעות משרדנו לאחר איסוף תמונות נזק, עדים, דוחות שמאי, עדים ניטרליים ככל ויש, ועוד. בית המשפט בוחן את המקרה באמצעות ראיות ולכן, כל ראיה היכולה לסייע לתובע להוכיח את ניזקו ואת אחריות המזיק או חברת הביטוח במקרה של תביעת פוליסה תקדם את התיק בצורה משמעותית. את תביעת נזקי הרכוש נגיש לבית משפט השלום כאשר סכום התביעה אינו עולה על 2,500,000 ₪ ובמידה וסכום התביעה עולה על סכום זה נגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי.

איך מגישים תביעה לנזקי רכוש?

תביעה לנזקי רכוש הינה תביעת נזיקין כאשר הנטל להוכיח את התביעה נופל לפתחו של הניזוק מגיש התביעה במידה והצליח מגיש התביעה לשכנע את בית המשפט בצדקתו בשיעור של 51% יזכה בתביעתו. הגשת תביעה לנזקי רכוש תהיה מלווה לרוב בדוח שמאי רכוש כאשר מדובר בנזקים לדירה, למבנה, ובשמאי רכב כאשר מדובר בנזקי רכוש לרכב. דוח שמאי נדרש לצורך הוכחת גובה בנזק שנגרם בשל רשלנות המזיק.

נזקי הרכוש לסוגיהם:

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח וגורמים מזיקים בכל הקשור לתביעות רכוש לסוגיהן:

עו"ד נזקי רכוש לרכב (ביטוח מקיף): כאשר רכבך נפגע בתאונת דרכים, ניתן לתבוע את חברת הביטוח המבטחת את רכבך בביטוח מקיף, אולם במקרים בהם אינך מעונין להפעיל את פוליסת הביטוח, כי האחריות לתאונה ברורה ומוחלטת והינה של נהג הרכב בצד ג' הפוגע, מומלץ להגיש תביעה כנגד צד ג' ולא להפעיל את הפוליסה, מאחר וזו תתייקר בשנה הבאה כאשר תבוא לחדש את הפוליסה. כמו כן, אנו יודעים שיש דרישה של חברת הביטוח בדבר תשלום ההשתתפות העצמית.

עו"ד נזקי רכוש לרכב (ביטוח צד ג'): כאשר יש ברשותך ביטוח צד ג' בלבד ולרכבך נגרם נזק בתאונת דרכים, מומלץ לבחון את שאלת האחריות ולבחון היטב את נסיבות התרחשות התאונה. במידה והאחריות של צד ג' ברורה- ניתן להגיש תביעת רכוש כנגד צד ג' האחראי לתאונה עבור נזקי רכבך.

חברות הביטוח ודחיית תביעת רכוש לרכב: במקרים רבים חברת הביטוח דוחה תביעת תגמולי ביטוח, כאשר מדובר בנזקי רכוש לרכב, משרדי מתמחה בהגשת תביעה למימוש זכיותיך בכל הנוגע לפוליסת הביטוח שברשותך– עו"ד נזקי רכוש לרכב אלעד רייך.

מקרים בהם חברת הביטוח אינה מקבלת את תביעתך לתגמולי ביטוח או משלמת סכום חלקי בלבד בגין הנזקים לרכבך, מומלץ לבחון את נסיבות דחית התביעה בעזרת משרדי המתמחה בתביעות רכוש.

כיצד תוגש תביעה לנזקי רכוש לבית המשפט בנזקי רכוש לרכב?

כאשר הנזקים לרכב יהיו נמוכים– 75,000₪, תוגש תביעה לנזקי רכוש לרכב לבית המשפט בסדר דין מהיר, יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת שמאית, תצהירים, מסמכים רלוונטיים ואסמכתאות משפטיות. כתב הגנה מטעם הנתבע יוגש בתוך 45 יום מהגשת כתב התביעה בצירוף אותם פרטים.

בסדר דין מהיר הנתבע רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד, אך אינו יכול לכלול בו בעלי דין חדשים וצדדים נוספים.

ישיבה מקדמית תתקיים בפני שופט או רשם בית משפט השלום בתוך 30 יום מתאריך הגשת כתב ההגנה האחרון, כאשר על בעלי הדין חלה חובת ההתייצבות.

* גילוי מסמכים אינו חל בהליך סדר דין מהיר .

תביעת נזקי רכוש בגין הצפת בית מגורים או עסק

בנסיבות בהן ביתכם או עסקכם הוצף ונגרם נזק למבנה, למשל: נזקים לארונות המטבח, מים כלואים מתחת לריצוף, נזקים לריצוף, נזקים למשקופים, ועליית מים בפנלים, מומלץ להגיש תביעת רכוש בעזרת משרד עו"ד לתביעות רכוש בגין הצפה כנגד החברה המבטחת את המבנה. לרוב מדובר בביטוח משכנתא המעניק כיסוי במקרים של נזקי מים. בכל מקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתכם ואינה משלמת תגמולי ביטוח, ניתן להגיש תביעת רכוש לרבות מקרים בהם חברת הביטוח משלמת סכום חלקי בלבד.

תשלום חלקי בלבד ונזק שאינו שנוי במחלוקת

סעיף 27 לחוק חוזה ביטוח קובע כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 יום מהיום שהתקבלו בידי המבוטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות., אולם תגמולי ביטוח שאינם שנויים במחלוקת בתום לב, ישולמו תוך 30 יום מהיום שנמסרה למבטח תביעה לפי סעיף 23(א), והם ניתנים לתביעה בנפרד מיתר התגמולים. רבים הם המקרים בהם חברת הביטוח משלמת סכום חלקי בלבד בהתאם לסעיף 27 לחוק חוזה ביטוח. בכל מקרה כזה ניתן להתייעץ עם משרדי המתמחה בנזקי רכוש ולהגיש תביעת רכוש בהתאם לנסיבות המקרה.

תביעת רכוש בגין שריפה- עורך דין נזקי רכוש

בנסיבות בהן ביתכם או עסקכם נשרף ונגרם נזק למבנה, מומלץ להגיש תביעת רכוש בעזרת משרדי כנגד החברה המבטחת את המבנה– לרוב מדובר בביטוח משכנתא המעניק כיסוי במקרים של נזקי מים.

בכל מקרה בו חברת הביטוח דחתה את תביעתכם ואינה משלמת תגמולי ביטוח ניתן להגיש תביעת רכוש לרבות מקרים בהם חברת הביטוח משלמת סכום חלקי בלבד. במקרים של הצפה ושריפה תוגש התביעה בסדר דין מהיר כאשר סכום התביעה נמוך מ-75,000 ₪.

 

כאשר הנזקים למבנה יהיו נמוכים– 75,000₪ תוגש התביעה לבית המשפט בסדר דין מהיר. יש לצרף לכתב התביעה חוות דעת שמאית, תצהירים, מסמכים רלוונטיים ואסמכתאות משפטיות. כתב הגנה מטעם הנתבע יוגש בתוך 45 יום מהגשת כתב התביעה, בצירוף אותם מסמכים. בסדר דין מהיר הנתבע רשאי להגיש כתב תביעה שכנגד, אך אינו יכול לכלול בו בעלי דין חדשים וצדדים נוספים. ישיבה מקדמית תתקיים בפני שופט או רשם בית משפט השלום בתוך 30 יום מתאריך הגשת כתב ההגנה האחרון, כאשר על בעלי הדין חלה חובת התייצבות.

 

* גילוי מסמכים אינו חל בהליך סדר דין מהיר.

עורך דין נזקי רכוש – תביעת הפסדים

בסוג מסוים זה של תביעה, המבוטח תובע את המזיק ואת חברת הביטוח שלו בגין הפעלת הפוליסה שלו לרבות ביטול הנחת העדר תביעות וסכום ההשתתפות העצמית אותה שילם לחברת הביטוח שלו. חברת הביטוח מנפקת למבוטח אישור הפסדים ובעזרתו מוגשת תביעה כנגד המזיק וחברת הביטוח שלו. לרוב, תביעות אלו מוגשת אף הן בסדר דין מהיר.

 

תביעות נזיקי רכוש? רק עם המומחים!

תחומי ההתמחות במשרד עו"ד אלעד רייך

משרד עו"ד אלעד רייך מתמחה בענפי הנזיקין ובכל הקשור לתביעות נזיקין ונזקי רוכש כנגד גורמים רשלניים ו /או הפרת חובה שבדין. בכל מקרה בו נפגע רכושך, משרדנו יפעל נמרצות להשגת תגמולי למול הגורם המזיק או חברת הביטוח. משרד עורכי הדין אלעד רייך ושות' מייצג תובעים בלבד ונותן ייעוץ מקצועי ללקוחות פרטיים ולחברות בכל הקשור לתביעות נזקי רכוש.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: