עורך דין נכות כללית

עורך דין נכות כללית - מה צריך לדעת לפני תביעה?

העסק שלכם נשרף? תבעתם את חברת הביטוח והתביעה נדחתה ? שולמו לכם תגמולי ביטוח בחסר?

מאת: עו"ד אלעד רייך​

קצבת נכות כללית הינה קצבה המשולמת לצורך הבטחת קיום מינימלי לאדם שבשל בעיותיו הרפואיות נפגע כושר השתכרותו, קצבה זו הינה קצבה נפוצה ביחס לשאר הקצבאות אותם משלם הביטוח הלאומי. קצבה זו משולמת בעיקר לסובלים מבעיות בריאותיות קשות, אשר מרווחים שכר חודשי מינימלי או שאינם עובדים כלל.

עורך דין נכות כללית – משרדי מלווה אתכם בתהליך המלא בתביעת נכות כללית למול המוסד לביטוח לאומי ובוועדות הרפואיות.

עורך דין נכות כללית

תנאי זכאות לקצבת נכות כללית:

בתביעת ביטוח נכות כללית מתקיימים כמה תנאים מצטברים

  • תושב ישראל ,מגיל 18 ועדיין לא הגעת לגיל פרישה מעבודה.
  • מבחן הכנסות מעבודה : אינך עובד שהכנסתך כשכיר או עצמאי נמוכה מ-60% מהשכר הממוצע. 5,994 ש"ח (החל מ-1.1.2018) ,
  • מבחן נכות רפואית: רופא מטעם הביטוח הלאומי קבע נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לך כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. 
  • מבחן נכות תפקודית דרגת אי כושר: פוסקי הביטוח הלאומי קבעו שאיך מסוגל לעבוד או יכולת ההשתכרות ירדה ב- 50% לפחות שיעור קצבת הנכות משתנה לפי דרגות אי כושר : 65%, 74%, 75%, ו-100%. הנכות יכול שתהיה זמנית או קבועה.

זכויות נוספות – נכות כללית דרגת נכות 74%-100%

  • הנחות בארנונה.
  • מים וחשמל.
  • קופת חולים
  • אגרת רשות השידור
  • תו נכה ופטור מאגרת רישוי- במקרים המאפשרים לקבל הטבות אלו. 

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: