משרד עו"ד אלעד רייך ושות'

עורך דין ביטוח לאומי

נכות כללית
וועדה רפואית
פטור ממס הכנסה
מחלת מקצוע
תביעת סיעוד

עורך דין ביטוח לאומי – עורך דין לענייני ביטוח לאומי

מאת: עו"ד אלעד רייך​

חוק הביטוח הלאומי התשנ"ה-1995 הוא חוק המסדיר את פעולתו של המוסד לביטוח לאומי וקובע את ההוראות העיקריות בנוגע לזכאות לקצבאות הניתנות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

הביטוח הלאומי מתנהל על פי חוקים ותקנות שחוקקו במיוחד עבורו. ההתנהלות מולו כוללת טפסים רבים ומגוונים ופרוצדורות מורכבות, לדוגמה- הוועדה הרפואית. על מנת להתמודד עם מצב שבו לנפגע יש פחות ידע והיכרות עם הפרוצדורות, ניתן לפנות למשרדי אשר יעניק ליווי לאורך התביעה למול המוסד לביטוח לאומי, לרבות הגשת ערעורים ככל והדבר יידרש בהמשך. 

עורך דין ביטוח לאומי

עורך דין ביטוח לאומי יכול לסייע במגוון נושאים בכל מקרה של תאונת עבודה, מחלת מקצוע, נכות כללית, ניידות ועוד.

קצבה מביטוח לאומי עשויה להיות גורם משמעותי עבור נפגע ולעתים זו דרכו היחידה לקיים את משפחתו בכבוד. במסגרת קביעת הנכות עבור הנפגע, מתקיימת וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי. בוועדה יושבים פוסקים מטעם המוסד הדנים בפגימות הרלוונטיות של הנפגע.

מטרת עבודתו של עו"ד ביטוח לאומי היא ללוות את הנפגע לקראת ועדות הביטוח לאומי ובהכנה לפני הוועדה, לרבות נוכחותו של עורך דין ביטוח לאומי בוועדה עצמה. עורך דין ביטוח לאומי יכול להיכנס עם הנפגע לוועדה הרפואית ואף לטעון טענות בפניה באשר למצבו של הנפגע.

קיימת חשיבות רבה בליווי עורך דין ביטוח לאומי וזאת מאחר שלוועדות הרפואיות יש מורכבות רבה, לרבות מאות תקנות למצבים רפואיים שונים ומגוונים. עורך דין ביטוח לאומי יכול לעזור להעלות את הסיכוי לקבלת קצבה או מענק חד פעמי באמצעות: הפניה לרופאים המתאימים בטרם ניגשים לוועדה, הכרת התקנות ויכולת טיעון בפני הוועדה. אולם הרכיב החשוב ביותר הוא היכולת להכניס את הנפגע בשערי הוועדה. דבר המקנה ביטחון לנפגע ונותן ערך מוסף רב.

עורך דין ביטוח לאומי - תביעה

עורך דין ביטוח לאומי תאונת עבודה ומחלת מקצוע.

בתחילת ההליך נאבחן את הסיבה לפניה למוסד לביטוח לאומי נסייע במילוי הטפסים הרלוונטיים, לרבות מתן הסבר מפורט על אופן ההליך. מאחר ובביטוח הלאומי קיימים ענפים שונים המתייחסים לנושאים שונים, נסייע במתן הסבר מפורט בהתאם לסוג הענף אותו אנו רוצים לתבוע במסגרת התביעה לקצבה או למענק חד פעמי.

תאונת עבודה ו/ או מחלת מקצוע יכולות להתרחש במגוון אפשרויות, אמנה כאן את חלקן: בדרכו של העובד למקום עבודתו לרבות בזמן החזרה לביתו, נפילה על משטח רטוב במהלך העבודה, עבודה עם חומרים מסוכנים אשר ברבות הימים גרמו למחלות קשות, עבודה במקום החשוף לרעש ובשל כך נגרמו נזקי שמיעה, נפילה מגובה באתר בנייה, עבודה עם מכשור מסוכן כגון מתחנת בשר, מסור חשמלי ועוד.

נפגע בתאונת עבודה או מחלת מקצוע אשר הוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי זכאי להטבות אשר מטרת העל שלהן היא להחזיר את הנפגע ובני משפחתו למצבו שלפני התאונה.

הטבות אלו הן כספיות– דמי פגיעה אשר משולמים במשך 91 יום מתאריך התאונה, בהם הנפגע אינו מסוגל לעבוד. לצורך קבלת דמי הפגיעה נדרש הנפגע לנפק למוסד לביטוח לאומי תעודות "אי כושר" המוכרת על ידי המל"ל, לצורך תשלום דמי פגיעה.

הנפגע זכאי להטבה בדמות ריפוי ושיקום– מבוטח שהוכר על ידי הביטוח הלאומי כנפגע בעבודה (מתאונת עבודה או מחלת מקצוע) זכאי לטיפול רפואי חינם כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה.

זכאי הנפגע לשיקום מקצועי – ככל שמצבו הרפואי של הנפגע  אינו מאפשר לו לחזור לעבודה בה עסק ערב התאונה.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

ערעור על החלטת הוועדה הרפאית

בכל מקרה בו תביעת הנפגע לביטוח לאומי נדחית, ניתן להגיש ערעור לוועדה מדרג שני- ועדה רפואית לערערים. ועדה זו תידון בערעור בנושאים רפואיים וזו הסמכות העיקרית לערעור במסגרת המוסד לביטוח לאומי בשאלות מתחום הרפואה. ערעור נוסף שמור לבית הדין לעבודה אולם הוא מוסמלך לדון בשאלות משפטיות בלבד.

עו"ד ביטוח לאומי תאונת עבודה

בכל תאונת עבודה נדרש לבדוק האם ישנם ביטוחים נוספים מהם ניתן לקבל תגמולי ביטוח. למשל ביטוח "חבות מעבידים"- ביטוח של המעסיק. באם הייתה התרשלות מצד המעסיק שכתוצאה ממנה התרחשה תאונת עבודה, ישנו גוף נוסף שנגדו ניתן להגיש תביעה לפיצויים. בנוסף, ככל שיש ביטוחים פרטיים ניתן לבחון את רכיב הנכות מתאונה או אובדן כושר עבודה (לבצע קישורים) הקיימים בפוליסה. למשל "תאונות אישיות". ניתן לראות כי ככל שהתרחשה תאונת עבודה ניתן לתבוע גורמים נוספים ובכך למקסם את הפיצוי עבור הנפגע שזוהי שעתו הקשה. משרד עו"ד ביטוח לאומי ונזיקין אלעד רייך, יפעל במבט על, על מנת לבחון את המקרה לעומקו ואת מגוון האפשרויות לפיצוי.

מדוע חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין ביטוח לאומי בתאונות עבודה

 

 1. עורך דין המתמחה בחוקים והתקנות של הביטוח הלאומי יכול להעלות את האפשרות להכרה בתאונה, כתאונת עבודה ולשפר באופן ניכר את הסיכוי להצליח בוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי.
 2. חשיבות ראשונה במעלה הינה להגיע מוכן/ה לוועדה הרפואית לנפגעי עבודה מטעם הביטוח הלאומי, עורך דין ביטוח לאומי ילווה, את נפגע העבודה מתחילת ההליך ועד קבלת החלטה מטעם הביטוח הלאומי ובמקרה הצורך יערער על קביעת הוועדה בפני ועדה רפואית מדרג שני.
 3. עורך דין ביטוח לאומי ידע להפנות את מנפגע העבודה לרופאים מומחים על מנת לקבל חו"ד רפואית היכולה לשמש את נפגע העבודה בוועדה הרפואית.
 4. חשוב להקפיד על מילוי הטפסים של המוסד לביטוח לאומי באופן ברור ומדויק ולכן, מוטב כי עורך דין ביטוח לאומי יסייע בהליךמתחילתו וכבר בעת שליחת הטפסים הראשונים לביטוח הלאומי ילווה את נפגע העבודה.
 5. ניתן יהיה לבחון באמצעות עורך דין העוסק בתחום הנזקין תביעה כנגד המעסיק במידה וזה התרשל וכתוצאה מכך, נגרמה תאונת העבודה.

מהי וועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי ענף נפגעי עבודה

לאחר הכרה בתאונה כתאונת עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי ובסיום קבלת דמי הפגיעה יכול נפגע העבודה להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה באמצעות טופס בל/ 200.

יש לצרף לתביעה את כל המסמכים הרפואיים הקיימים בקשר לפגיעה בעבודה. לאחר הגשת התביעה תזומנו לוועדה רפואית מטעם הביטוח הלאומי אשר במסגרתה תיקבע דרגת הנכות אם זו קיימת לנפגע העבודה.

במהלך הוועדה הרפואית ייבדק נפגע העבודה לרבות בדיקת התיעוד הרפואי. על נפגע העבודה להציג בפני פוסק/י הוועדה הרפואית את מצב בריאותו הנפשי הפיזי ולציין, את מגבלותיו כתוצאה מתאונת העבודה  וכיצד אלו פוגמות במהלך שגרת החיים ובפרט במסגרת העבודה.

חשוב לדעת כי פוסקי הביטוח הלאומי היושבים בוועדות הרפואיות רשאים לשאול את נפגע העבודה שאלות בקשר למצבו הרפואי הנטען לרבות בדיקה פיזית בקשר לטענות על מגבלות כאלו ואחרות. הוועדה הרפואית תקבע את נכותו של נפגע העבודה על פי המסמכים שצורפו, בדיקה פיזית, חו"ד במידה וצורפו. יש אפשרות כי ידרשו בדיקות נוספות בטרם תיקבע הוועדה הרפואית את נכותו של נפגע העבודה.

מה עושים לפני שפונים לוועדה רפואית ענף נפגעי עבודה?

 1. מומלץ להביא חו"ד מטעם נפגע העבודה בקשר ישיר עם הפגימה הרפאית הנטענת.
 2. יש להביא לןןעדה הרפואית את כל התיעוד הרפואי בקשר עם הבעיה הרפואית שנגרמה בתאונת העבודה.
 3. יש להביא לוועדה הרפואית כל צילום ופיענוח שנעשו בקשר לפגימה הרפואית הנטענת.
 4. עורך דין ביטוח לאומי יכול להצטרף לנפגע העבודה וללוות את נפגע העבודה במסגרת הדיון בוועדה הרפואית. נושא זה חשוב מאוד מאחר ועורך דין ביטוח לאומי, יכול לייצג את נפגע/ת העבודה בפני הוועדה הרפואית ואף לטעון בפניה.

 

מהי נכות זמנית לנפגע עבודה ומדוע נקבעת נכות כזו ?

נכות זמנית הינה מצב בו הנזק אינו התגבש ולכן נדרש זמן נוסף בטרם תיקבע נכותו הצמיתה של נפגע העבודה. נכות זמנית יכולה להיות גם לתקופה ארוכה כל עוד פוסקי הוועדה לא החליטו כי הנכות התגבשה וכי ניתן לקבוע לנפגע העבודה נכות צמיתה. חשוב לדעת, כי גם במקרה של נכות זמנית מפצה המוסד לביטוח לאומי את נפגע העבודה בהתאם לגובה הנכות הזמנית שנקבעה בוועדה הרפואית.

כיצד המוסד לביטוח לאומי מודיע לנפגע העבודה על קביעת הוועדה הרפואית ?

בסיום ההליך ולאחר קביעת הוועדה הרפואית ישלח מכתב לביתו שלנפגע העבודה עם החלטת הוועדה הרפואית גם כאשר הנכות הינה זמנית בלבד.

האם ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית בקשר לאחוזי נכות של נפגע עבודה,

התשובה חיובית. ניתן לערער על החלטת הוועדה הרפואית אולם יש לכך מועד הקבוע בתקנות ולכן, במקרה שנדרש לבחון ערעור יש לפנות למשרדי דבר ראשון עם קבלת פסיקת הוועדה הרפואית, וזאת על מנת שלא לחרוג מסד הזמנים שנקבע בתקנות המוסד לביטוח הלאומי בקשר לערעור על החלטת הוועדה הרפואית בענף נפגעי עבודה בביטוח הלאומי.

נכות כלכלית

כולנו אנשים עובדים, הרגילים לצאת לעבוד ולהשתכר יום יום מידי חודש בחודשו. כל אחד ואחת מאיתנו עובדים יום יום באותה שגרת עבודה רוטינית ומלחיצה, לעיתים, אך גם יש לומר שמוסיפה קצת עניין וטעם בחיים, שכן ללא עבודה רבים מהאנשים קומלים ונובלים כמו צמח הצמא לבזיק של מים. העבודה היא נדבך חשוב מאין כמותו, אך דווקא אז ללא כל הכנה מוקדמת, ברגע אחד של חוסר תשומת לב, אנו נקלעים לאירוע או לתאונה המשאירים בנו את חותמם והופכים אותנו בין לילה מאנשים חיוניים המסוגלים לכל תלאות החיים לאנשים הנזקקים לסיוע בפעולות יומיומיות פשוטות. לא פעם משמעות הדבר היא גם שפרנסתינו נפגעת עד מאד. 

נכות כלכלית מהי?

למעשה על פי ביטוח לאומי נכות כלכלית נקבעת למי שבשל תאונה או אירוע כלשהו שעבר, נפגעה יכולתו לעבוד לפרנסתו עד לכדי כ-50% מהכנסתו הקבועה ונקבעה לו דרגת אי כשירות החל מ-60% ומעלה. קיימים כמה תנאים על מנת לקבל קצבת נכות כלכלית, והם: שמבקש הנכות הוא תושב ישראל שמלאו לו 18 שנים והוא טרם הגיע לגיל הפרישה. 

תנאי נוסף הוא שרמת ההכנסה שלך נמוכה מ60% מגובה השכר הממוצע. התנאי האחרון הוא כמובן ההכרחי מכולם, התנאי שרופא של ביטוח לאומי בדק אתכם ונמצאתם זכאים לקצבת הנכות הכלכלית בשיעור של 60% לפחות, או בשיעור של 40% לפחות, אם יש לכם כמה ליקויים רפואיים  ועל ליקוי מסוים נקבעה לך נכות רפואית בשיעור של 25% לפחות. 

חשוב לדעת שהאחוזים מחושבים לכל נכות או ליקוי בנפרד ומשוקללים יחדיו, לכן אם ליקוי מסויים מקנה לכם 20% נכות וליקוי נוסף 10% הליקוי המשני יחושב מהסך הכולל לאחר קיזוז הליקוי הראשון, כלומר, ה20% נכות הראשונים יחושבו מה100% הכללי, אך ה10% נכות הנוספים יחושבו מתוך ה- 80% הנותרים, כלומר יזכו את הנזקק ב-8% נכות. 

ישנם ליקויים שלגבם רופא עשוי לפסוק אחוזי נכות, אך הם לא יפריעו לאדם לעבוד לפרנסתו ולכן לא יחושבו באחוזי הנכות הכלליים, למשל, כריתת צלע. גובה הקצבה מותאם לאחוזי הנכות שנפסקו על ידי ביטוח לאומי כדלקמן:

 • דרגה מלאה (100% או 75%) – קצבה חודשית מלאה בסך 3,321 ש”ח
 • דרגה חלקית בשיעור 74% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,242 ש”ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 65% – קצבה חודשית חלקית בסך 2,027 ש”ח .
 • דרגה חלקית בשיעור 60% – קצבה חודשית חלקית בסך 1,908 ש”ח.

סוכרת

סוכרת למעשה היא מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה של גלוקוז בדם. קיימים שני סוגים של מחלת הסוכרת, סוג 1 וסוג 2. למעשה הסוכרת נגרמת בשל הפרעה בייצור האינסולין, שהוא ההורמון שמפרק את הגלוקוז שבדם. סוכרת מסוג 1, נקראת גם סוכרת נעורים מפני שהיא נפוצה בגילאים הצעירים והיא נגרמת בשל "הפרעה" של הגוף שלא מייצר מספיק אינסולין ולכן הם מקבלים אותו בשימוש חיצוני. סוכרת סוג 2, הוא הסוג הנפוץ יותר והוא נפוץ יותר בקרב מבוגרים ואנשים עם תזונה לקויה, לכן ברוב המקרים הוא גם הסוג ההפיך יותר. אם לפשט את העניין, בסוג 1 הלבלב מראש לא מייצר מספיק אינסולין לפירוק הגלוקוז ובסוג 2, הלבלב לא מצליח לייצר מספיק אינסולין בכדי לפרק את הגלוקוז בדם, אם בשל תזונה לקויה או גיל מתקדם.

לגבי מחלת הסוכרת, קיימים כמה פרמטרים, כדלקמן:

ישנם איברים חיוניים הנקראים "איברי מטרה" שהם: עיניים, מערכת העצבים, כליות וכלי הדם.

 מתוך תקנות הביטוח הלאומי למחלת הסוכרת, סעיף 4:

א)  היפרגליקמיה או סוכרת, בלא טיפול תרופתי 0%

ב)  סוכרת בטיפול פומי או אנלוג GLP-1  10%

ג)   סוכרת בטיפול אינסולין או בטיפול משולב עם אינסולין 20%

ד)  סוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין (ארבע זריקות ומעלה ביום או שימוש במשאבת אינסולין) 40%

ה)  סוכרת המטופלת באינסולין ומתאפיינת באי יציבות קלינית בולטת הגורמת לאחד מאלה: חסר נוירולוגי (סוכרת שבירה), חמצת מטבולית, משבר היפראוסמוטי, אבדן הכרה או לשני אירועי היפוגליקמיה קשים במשך שנתיים המחייבים עזרה של גורם חיצוני (מתן זריקת גלוקוז, מתן עירוי גלוקוז או אשפוז); לעניין זה, "אירוע היפוגליקמיה קשה" – ירידה בערך גלוקוז הדם מתחת ל-50 מג/דל הנמדדת באמצעות מד גלוקוז אישי או בדיקת מעבדה, והמלווה באיבוד הכרה, פרכוסים או הכרה מעורפלת 50%

ו)   סוכרת עם סיבוך באחד מאברי המטרה בחומרה של 30% לפחות או עם שני סיבוכים לפחות באברי המטרה, שחומרת כל אחד מהם 20% לפחות 65%

ז)   סוכרת עם שלושה סיבוכים לפחות באברי המטרה, כאשר חומרת כל אחד מהם 30% לפחות 100%

ח)  סוכרת הריונית – הנכות בזמן ההיריון תיקבע לפי פרטי משנה (א) עד (ה)

לא תיקבע נכות נפרדת בעד ליקוי באברי המטרה שחומרתו 50% או פחות

אילו זכויות מגיעות לחולי הסוכרת?

אדם בין גיל 18 לגיל הפרישה שהוא 67, שהשתכרותו נפגעה עקב הופעת מחלת הסוכרת, לרוב יהיה זכאי לקצבת נכות כללית, זאת בתנאי שהוא אינו עובד או משתכר חלקית והכנסתו אינה עולה על 6331 ₪.

אדם סוכרתי שנקבעו לו 40%, יהיה זכאי למימון לימודים מקצועיים או לימודים לתואר לכל השלוש שנים, בנוסף יהיה זכאי למימון הנסיעות וכן השתתפות בשכר הדירה. בנוסף זכאים מי שהוכרו על ידיד הביטוח הלאומי בנכותם, בפטור ממס הכנסה. לפרטים מלאים מומלץ להיוועץ עם עו"ד ביטוח לאומי.

מחלות לב

מחלות לב הן שם כולל לאי ספיקת לב, הפרעות קצב, מום מולד בלב, מחלות לב איסכמיות, כל אלו נכללים תחת הגדרה של מחלות לב.

מתוך תקנות הביטוח הלאומי:

NYHA – דרגה תפקודית לפי NYHA (New York Heart Association), VT – מהירות חדרית (Ventricular Tachycardia);

לגבי מחלות לבביות, בדף זה מחלות לב תוכלו ללמוד רבות על זכויותיכם המגיעות לכם על פי מצבכם הרפואי הספציפי, מכיוון שבנוגע למחלות לב, השוני בין מקרה למקרה הוא גדול וישנם אנשים בעלי תפקודים שונים, קרי אלו שהושתל בליבם קוצב לעומת אלו שרק עברו הליך של צינתור. אך באופן כללי לגבי מחלות הלב הנתון המשמעותי הוא עד כמה שריר האוטם הלבבי תקין ואם היו מחלות או ליקויים נלווים למחלת הלב שנגרמו בעקבותה ונלקחים כמובן גם הם בחשבון על ידי הביטוח הלאומי. במחלות לב שיעור הנכות המזכה להכרה היא מעל 70% נכות, מה שמקנה לאדם אובדן כושר השתכרות מלא. בין 40% ל-70%, יוכר אובדן כושר חלקי. לעיתים לאחר ניתוחי לב, ניתנת נכות זמנית ולאחר תקופה של כמה חודשים, המקרה נבחן מחדש וההכרה לנכות נבחנת מחדש גם כן. ליקוי שנגרם כתוצאה ישירה מהליקוי הלבבי יחושב ביחד איתו בחישוב התגמולים, למשל עיבוי של שריר הלב, שהוא משני להיצרות המסתם האורטלי או הפרעת קצב עלייתית, שהיא משנית לדלף המסתם המיטרלי ולהרחבת עליה. אך ליקוי שנגרם באופן עקיף או בשל סיבוך לא אופייני למחלה, יחושב בנפרד.

אילו זכויות מגיעות לחולי לב?

חולי לב זכאים לקצבת נכות כללית, זאת בתנאי שההכנסה החודשית שלהם נפגעה עקב המחלה עד לרמה של 50% . בנוסף אם ועדת הביטוח הלאומי תכיר באחוזי נכות של 90% ומעלה, יהיו זכאים החולים לפטור מתשלום מס הכנסה ואף גם לשירותי סיעוד במקרה הצורך. חשוב לציין שיש לבדוק היטב את הכיסויים של קרנות הביטוח מה שעשוי להוסיף עוד כמה פרוטות לסכום החודשי ועשוי להקל עד מאד על החולה.

סרטן

מהו סרטן?

סרטן מוגדר כמצב בו תאי הגוף שמתחלקים כל העת, מתחלקים בצורה בלתי מבוקרת ויוצרים גידולים ואף לעיתים גם "שולחים" גרורות לאיברי גוף אחרים.

בניגוד לשנים עברו, כיום סרטן הוא לא גזירה הרת גורל ועם סוגים מסוימים של סרטן ניתן להמשיך ולחיות חיים מלאים, תוך כדי המחלה ואף סיכויים גבוהים שניתן לנצחה. אך כדי שאדם יהיה מסוגל לגייס את כל כוחו ומשאביו למלחמה בפולש, הוא צריך את הסיוע הכלכלי שניתן על ידי הביטוח הלאומי. על המטופל למלא יחד עם הרופא האונקולוג המטפל בו, טופס מיוחד המסופק על ידי ביטוח לאומי כדי לסייע לו לקבל את זכויותיו. ישנו הליך מהיר שנקרא המסלול המהיר, שתכליתו היא שהליך התביעה לא יקח יותר מ-30 יום, הוא מיועד לבעלי מחלות ממאירות וקשות כמו מי שנמצא בשלב האקטיבי של הטיפול במחלת הסרטן, חולי ALS, אנשים עם תפקוד נפשי לקוי בשיעור של 50% אחוז לפחות, לוקים בפיגור שכלי ברמה תפקודית של לפחות 40%, חולי שחפת קשה וכן מבוטחים הנמצאים בשנה הראשונה לאחר השתלת כבד, כליה, לב, ריאות, לבלב וכו'.

אילו זכויות מגיעות לחולי הסרטן?

מי שאיבדו את כושר השתכרותם עד לכדי 50%, זכאים לקצבת הנכות. מבוטחי הביטוח הלאומי שזקוקים לעזרה יומיומית בביצוע פעולות פשוטות יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים, לקצבה זו יהיו זכאים חולים שנפסקה לזכותם רמת נכות של 60% לפחות ושאינם שוהים במוסד רפואי, שיקומי או סיעודי כלשהו, התנאי הסופי הוא שגובה ההכנסות שלהם נמוך מ פי5 מרמת השכר הממוצע במשק. בנוסף, זכאים חולי הסרטן להנחות בתשלום הארנונה עד לכדי 80%, הנחות בתשלום על צריכת מים וכן גם על הנחות בתשלום על צריכת החשמל. כמו כן, זכאים חולי הסרטן שנפסקו לטובתם 90% נכות, לפטור ממס הכנסה.

תביעות את ביטוח לאומי? רק עם המומחים!

ניסיון משרדנו בתביעות ביטוח לאומי

ערכי דין במשרדנו, בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות ביטוח לסוגיהן. משרדנו, בקשר עם מומחים רלוונטיים לצורך כתיבת חו"ד לרבות, בניית אסטרטגיה מתאימה לכל תיק בהתאם לאופי מקרה הביטוח וכל זאת, בכדי שהלקוחות שלנו יקבלו את תגמולי הביטוח במהירות האפשרית תוך מתן פיצוי מקסימלי בנסיבות העניין.

תחומי התמחות במשרד עו"ד ביטוח לאומי אלעד רייך

משרד אלעד רייך ושות' מתמחה בענפי הביטוח לסוגיו ומעניק ללקוחותיו ייעוץ משפטי בכל הקשור לביטוחי רכוש לרכב, ביטוח רכוש לדירה, ביטוח נזקי אש, ביטוח נזקי הצפה, ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח תלמידים, ביטוח בריאות, ביטוח פנסיה, ביטוח תאונות אישיות. משרדנו פועל נמרצות להשגת תגמולי ביטוח למול כל חברות הביטוח.