תביעת פטור ממס הכנסה

תביעת ביטוח לאומי פטור ממס הכנסה

מי זכאי לפטור ממס הכנסה ?

מאת: עו"ד אלעד רייך​

אנשים שנקבעה להם נכות רפואית בשיעור של 100% או בשיעור של לפחות 90% מצירוף של מספר נכויות עקב בעיות רפואיות שונות עשויים להיות זכאים לפטור ממס הכנסה המדובר בצירוף נכויות (נכות משוקללת). הפטור ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת, עולה על 184 יום עד לתקרת הכנסה המתעדכנת מידי שנה. התקרה שונה אם מדובר בהכנסה מיגיעה אישית כמו משכורת, הכנסה מעסק ועוד או כשמדובר בהכנסה שאינה כזו.

עובדים רבים במשק, המתמודדים עם מחלות רפואיות ומצב בריאותי קשה, אשר ממשיכים לעבוד ולמעשה כושר עבודתם לא אבד, עשויים להיות זכאים לפטור מתשלום מס הכנסה ולהחזרי מס הכנסה שנים אחורה אשר עשויים להגיע לסכומים משמעותיים ביותר, בהתאם לגובה המס שהם משלמים, נכון הדבר לעובדים שכירים ועצמאיים כאחד.

תביעה נגד חברת ביטוח

האם ניתן לקבל תשלום אחורה -רטרואקטיבית

אדם העומד בתנאי הזכאות לפטור ממס הכנסה עשוי לקבל החזרי מס רטרואקטיבית וכן, הפטור ממס הכנסה תקף לגבי הכנסות עתידיות.

מי קובע את דרגות הנכות להלן הגורמים הרלוונטים:

  • חוק שירותי הסעד (תעודת עיוור) 
  • חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט – 1959 (נוסח משולב)
  • חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ז – 1957
  • פרק ג' (ביטוח אימהות), פרק ה' (ביטוח נפגעי עבודה), פרק ט' (ביטוח נכות) לחוק הביטוח
  • הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995
  • חוק התגמולים לנפגעי איבה, תש"ל – 1970

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: