עורך דין נזקי מים והצפה

תביעת נזקי מים, צנרת והצפה

ביתכם הוצף וגרם לנזקי מים ? הצנרת התפוצצה? תבעתם את חברת הביטוח והתביעה נדחתה? שולמו לכם תגמולי ביטוח בחסר?

מאת: עורך דין נזקי מים אלעד רייך​

נדרש הליך משפטי ! נזק צנרת יכול להתרחש כתוצאה מאירוע גשם חריג מפיצוץ צינור בדירת השכנים או מצינור לקוי שהתפוצץ בדירת הניזוק נזק מים לדירה או לעסק יכול להתבטא בהצפת דירת מגורים, רטיבות בקירות הדירה ו/או העסק חול רטוב מתחת לריצוף, עובש, עליה קפילרית של מים לקירות הדירה. חברות הביטוח אינם משלמות פיצוי מלא, חברות הביטוח אינן מעוניינות להחליף ריצוף פגום, חברת הביטוח משאירה מצעי חול רטוב למרות שיש חוות דעת כי מצעי החול רטובים מעל התקן, המטבח ניזוק וספוג במים, ריחות עובש חזקים, חברת הביטוח דואגת לתיקון חלקי בלבד, מעכבת את תיקון נזקי המים, בכל המקרים האלו ועוד, ניתן לפנות למשרדנו, המתמחה בנזקי הצפה או נזקי מים ולמקסם את הפיצוי. עורך דין נזקי צנרת ממשרדנו, יפעל למול חברת הביטוח תוך הפניה לשמאי ניטרלי על מנת שזה יערוך חו"ד מטעמכם בכל הקשור לנזקי המים הקשים.

 

את מי תובעים במקרה של הצפה?

מאחר ומדובר בתיק נזיקין יש לבדוק מי אחראי לקרות הנזק האם מדובר בשכן מהדירה מעל ו/או האם הנזק התרחש כתוצאה מצינור לקוי שבאחריות וועד הבית ושייך לרכוש המשותף ו/או שמדובר חלילה בנזק צנרת מהדירה עצמה. במקרה, ומדובר בנזק צנרת מהדירה עצמה והדירה מבוטחת בביטוח משכנתא או ביטוח לדירה המכיל נזקי מים, יש לפנות לחברת הביטוח המבטחת את הנכס. חשוב לדעת כי זנקי מים הנם גורם מרכזי לירידת ערך הבית, וחשוב לטפל בהם בהקם האפשרי ובצורה מקצועית תוך,טיפול בנזק המים במלואו. אין להסתפק בפיצוי חלקי, במקרה של נזקי מים לדירה, עורך דין נזקי צנרת ממשרדנו, יפעל יחד אתכם למיצוי זכויותיכם למול חברת הביטוח.

 

עורך דין נזקי מים

נזקי מים רבים מתרחשים כתוצאה מאיטום לקוי למשל של מרפסת הדירה שמעל דירת הניזוק. עו"ד מומחה לנזקי מים יידע להפנות את התביעה לצד ג' האחראי לאיטום דירתו ולתבוע את נזקי הצנרת בדירת הניזוק.

מקרה נוסף ושכיח שעולה רבות כטענה מצד חברות הביטוח הוא נזק המים הינו כתוצאה של איטום לקוי בדירה ומשכך, אין נזק צנרת המכוסה בפוליסה. עו"ד נזקי מים יידע לאפיין את גורם הנזק בעזרת מומחים/שמאים ולתבוע את חברת הביטוח כאשר יש בידו את ההוכחה כי מדובר בנזק צנרת בר תביעה ומכוסה במסגרת הכיסוי הביטוחי.

עורך דין נזקי מים והצפות

דירת המגורים שניזוקה בדר"כ מבוטחת בביטוח כנגד סיכון נזקי מים אולם, חברת הביטוח אינה ממהרת לשלם עבור נזקי המים לדירת המגורים או העסק הניזוק. חברות הביטוח עובדת עם קבלני משנה המשמשים עבורה קבלני אינסטלציה. במקרים רבים ומגוונים חברת הביטוח אינה משלמת עבור נזקי מים לדירת מגורים למרות, העובדה כי קיים ביטוח משכנתא לדירה המכסה נזקי מים. לרוב חברת הביטוח תשלח שמאי רכוש מטעמה לדירה הניזוקה ותערוך דוח שמאי בנוגע לנזקים. חשוב מאוד כי עורך דין נזקי רכוש ילווה אתכם בתהליך במיוחד כאשר מדובר בנזקי רכוש גדולים למבנה הדירה. אין לקבל את חו"ד שמאי הביטוח כעובדה מוגמרת. ברבים מהמקרים אמליץ, לקבל חו"ד פרטית נוספת של שמאי רכוש, שאינו עובד עם חברת הביטוח ופועל מטעמכם בלבד. חשוב מאוד, לאזן את מערך הכוחות בין חברת הביטוח לבין המבוטח. ולכן, במקרה של נזק צנרת מומלץ, להתייעץ עם משרדנו, ועורך דין נזקי הצפה ילווה את מקרה הביטוח, מתחילתו ועד לקבלת הפיצוי. במקרים בהם חברת הביטוח דוחה את תביעתכם לפיצוי או משלמת פיצוי חלקי בלבד עבור נזקי הרכוש, יש להתייעץ עם משרדי ולבחון את מקרה הביטוח ואת סיבת הדחייה, לפי מכתב הדחייה שנשלח מחברת הביטוח.

תחומי התמחות משרד עוד אלעד רייך ושות' -נזקי מים והצפות

משרד עו"ד נזיקין אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות נזקי צנרת ומים.

במקרה של דחיית תביעה מצד חברת הביטוח יש לפנות למשרדנו, לקבל ייעוץ. משרדנו יפעל, למול חברת הביטוח וילווה את אירוע נזק הצנרת מתחילתו ועד לקבלת הפיצוי. משרדנו, יפעיל שמאי פרטי במקרה הצורך על מנת, לשלול פיצוי בחסר מחברת הביטוח. במקרה בו חברת הביטוח מעוניינת לשלם פיצוי חלקי בלבד, יש לפנות למשרדנו, לקבל ייעוץ משפטי לפני שחותמים של שטר סילוק. במקרה של דחיית תביעה מצד חברת הביטוח ואין זה משנה מהי סיבת הדחייה, פנו למשרדנו לקבלת ייעוץ, אנו נבחן את סיבת הדחייה בכלים משפטיים. ונלווה את הלקוח עד לקבל הפיצוי כמובן, שבהתאם לנסיבות מקרה הביטוח. 

חברת הביטוח אינה משלמת עבור נזק צנרת - הגישו תביעת ביטוח למימוש זכויותיכם.

במידה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח נזקי צנרת לדירה או לעסק, משרדי יפעל למיצוי זכויותיכם. הניסיון שלנו בהתמודדות למול חברות הביטוח מאפשר לכם המבוטחים למצות את מלאו זכויותיכם. הליך התביעה למול חברת הביטוח יכול להיות מהיר וממוקד כאשר מגיעים מוכנים כבר בשלב הראשון עם חוות דעת מומחים/ קבלות/ חשבוניות להוכחות הנזק.

קיבלתם מכתב דחייה נזקי מים – חברת הביטוח אינה משלמת.

חברת הביטוח אינה משלמת פיצוי ודחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח. משרד עו"ד אלעד רייך, ושות' יפעל לממש את זכויותיכם תוך מתן דגש על פתרונות וכלים משפטיים עדכניים בהתאם לפסיקה ולדין. אם קיבלתם מכתב דחיה התייעצו עם משרדנו בהקדם. דחית התביעה אינה מסיימת את ההליך וניתן לעשות המון על מנת לקבל את הפיצוי המגיע מחברת הביטוח. במקרים רבים נפעיל שמאי ניטרלי אשר יפעל מטעמכם בלבד ויפעל להצגת דוח שמאי אשר ישקף את נזקי הדירה או העסק באופן פרטי אשר אינו תלוי בחו"ד של שמאי הביטוח. רבים הם המקים כי יתנהל מו"מ על בסיס חו"ד הפרטית בניסיון להגיע להבנות עם חברת הביטוח בכל הקשור לגובה הפיצוי המשולם למבוטח. עורך דין נזקי צנרת ממשרדנו, יפעל יחד עם הלקוח להוכחת תביעתו כבר משלב התגלות נזק המים ועד לשלב בו הפיצוי יתקבל מחברת הביטוח.

חשוב לעשות לאחר נזק צנרת לדירה או לעסק

במקרה של נזק מים לדירה או לעסק, חשוב לתעד את הנזקים ולצלם את מוקדי הנזק לדירה או לעסק, יש לתעד שיחות עם חברת הביטוח ולרשום באילו שעות וזמנים בוצעו השיחות. יש לשמור כל מסמך רלוונטי או התכתבות בנכם לבין חברת הביטוח, ולרשום כל פרטי מזהה של איש מקצוע מטעם חברת הביטוח שביקר בדירתכם לרבות שמו המלא. במקרה של תביעה כנגד חברת הביטוח ראיות אלו ישמשו להוכחת התביעה ומכאן חשיבותם של פרטים אלו במקרה של תביעה כנכד חברת הביטוח בכל הקשור לנזקי צנרת או הצפה לדירת מגורים או עסק.

ניסיון משרדנו בתביעות נזקי מים למול חברות הביטוח.

משרד עורכי דין, אלעד רייך ושות' בעל ניסיון עשיר בתביעות למול חברת הביטוח בכל הקשור לנזקי מים גדולים ומשמעותיים. משרדנו מייצג לקוחות למול חברת הביטוח כאשר זו מעוניינת לשלם פיצוי חלקי בלבד, או במקרה של דחיית תביעה מצד חברת הביטוח המבטחת את הנכס. אנו נפעל להשגת פיצוי מקסימלי בהתאם לנסיבות המקרה. למשרדנו ידע רב, החוק ובפסיקה לרבות ניסיון עשיר בתביעות נזקי מים או הצפה לדירות או עסקים. במקרה של נזק מים, מומלץ לקבוע במשרדנו פגישת ייעוץ, עכל מנת לבחון את האפשרויות להגשת תביעה כנגד גורם הנזק או כנגד חברת הביטוח. עורך דין נזקי מים והצפה ממשרדנו, ילווה את הלקוח עד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

נזקי מים והצפה
נגן וידאו
עורך דין נזקי רטיבות
תביעה בגין נזקי רטיבות
ביטוח נזקי מים

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: