עורך דין תאונות אופנוע

עורך דין תאונות אופנוע - מה כדאי לדעת לקראת תביעה

תאונת דרכים מוגדרת בחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה – 1975 (להלן: "חוק הפיצויים" או "החוק")

מאת: עו"ד אלעד רייך​

אופנוע הוא כלי רכב דו גלגלי יעיל ונוח וזאת לאור עומסי התנועה הרבים הקיימים בכבישי המדינה. אופנוע מהווה חלופה לרכב במקרים רבים אך, ברכיבה על כלי רכב דו גלגלי קיים סיכון רב לפציעות ולתאונות דרכים קשות לאור יציבות הכלי ואמצעי המיגון המעטים הקיימים לרוכב ולהבדיל ממכונית אין כל הפרדה בין הרוכב לבין הכביש ומכאן הסיכון לפציעות קשות. אופנועים נחשבים בעיני החוק ככלי רכב מנועי ולכן, נדרשים הרוכבים לבטח את האופנוע בביטוח חובה. חברות הביטוח גובות סכומים גבוהים עבור ביטוח לכלי רכב דו גלגלי לאור הסיכון הרב לתאונות קשות המלוות בנזקי גוף ורכוש. מרבית כלי הרכב הדו גלגלי מבוטחים בחברת "הפול" מדובר בגוף משותף לחברות הביטוח המעניק ביטוח חובה לרוכבי אופנועים בעלי סיכון תעבורתי. יש לציין כי עלות עשיית ביטוח חובה הינה גבוה ומשמעותית לאור הסיכונים בדבר רכיבה על רכב דו גלגלי. במקרה של תאונה מומלץ לפנות ל – עורך דין תאונת אופנוע ממשרדנו אשר ילווה את הנפגע מתחילת הדרך ועד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

עורך דין תאונות אופנוע

מה עושים מיד לאחר הגעת הנפגע בתאונת אופנוע לטיפול רפואי ?

כעורך דין נזיקין מנוסה בעת הגעה לטיפול רפואי ראשוני לאחר תאונת אופנוע ואין זה משנה מהי מסגרת הטיפול קופת חולים, ביה"ח מיון, או בטרם ועוד יש להקפיד כי ירשמו כל האיברים אשר נפגעו בתאונה. יש לוודא כי הדברים נרשמים החשיבות לכך היא גדולה מאחר, ונזק מתגבש כעבור זמן אך, החשיבות היא שכבר במעמד הטיפול הרפואי הראשוני יצוינו במסמך הרפואי הראשון מלוא האיברים שנפגמו בתאונה.

תאונת אופנוע לפי איזה חוק ?

נפגעת בתאונת דרכים החוק המתייחס לנפגע תאונות אופנוע הינו חוק הפלת"ד-חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. אין זה משנה איך קרה הנזק אם מדובר במפגע בכביש או שמדובר בתאונת רכב עם אופנוע או החלקה על מעקה בטוחות בכל המקרים הללו מגיע לרכוב האופנוע פיצוי במסגרת החוק ולביטוח החובה אותו רכש לפני התאונה. רוכב אופנוע נדרש לביטוח חובה בתוקף ורישיון נהיגה על אופנוע בתוקף.

חישוב הפיצוי לנפגע בתאונת אופנוע ?

חישוב הפיצוי מופע מפרמטרים רבים למשל שכר הנפגע עיסוקו לפני התאונה והנכות שנקבעו לו. ראשי הנזק מתחלקים לנזק מיוחד – נזק שהתגבש ממועד התאונה עד למועד מתן פסק הדין נזק מיוחד  זה הנפגע  נדרש להוכיח באמצעות הוצאות רפואיות מוכחות למשל בקבלות. מאחר ומדובר בנזק לעבר נדרש להוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות. יש חשיבות רבה לשמירת הקבלות ומלוא ההוצאות הרפואיות של הנפגע בתאונת  אופנוע. נזק כללי נזק עתידי שטרם התגבש אולם ניתן להעריכו במסגרת חישוב הנזק העתידי יתחשב בית המשפט בפרמטרים רבים אולם עיקר ההפסד העתידי קשור לגוב הנכות שתיקבע לנפגע תאונת האופנוע, לכן, במקרה של  נכות גבוה ושכר גבוה יחסית יתקבל פיצוי גבוה לנפגע תאונת האופנוע.

עורך דין תאונות אופנוע

 

את מי ניתן לתבוע במקרה של נסיעה באופנוע ללא ביטוח?

ניתן להגיש תביעת פיצויים על פי פקודת הנזיקין מדובר בתביעה נזיקית לכל דבר ועניין בה נדרש הנפגע להגיש חו"ד רפואית להוכחת עניין שברפואה. בית המשפט יידרש להכריע בסוגיית האחריות לרבות שמיעת עדויות הנהגים המעורבים. הנפגע יידרש להוכיח כי גורם או נהג אחר פעל בצור הרשלנית כלפיו ולכן, קמה לאותו הגורם חובת זהירות כלפי הניזוק. יכול הדבר להתבטא במפגע בכביש, כתם שמן שלא טופל, גזע עץ שלא פונה והיה מונח על הכביש באופן מסוכן או ברכב או בכל גורם אחר שפעל באופן רשלני כלפי רוכב האופנוע. עורך דין תאונות אופנוע ממשרדנו יפעל יחד עם התובע מתחילת הדרך ועד לקבלת הפיצוי.

מה עושים לאחר שהתרחשה תאונת אופנוע?

יש לקבל כלל שמות הנהגים המעורבים בתאונה, לצלם תמונת של הרכב הפגוע, לתעד את נסיבות התאונה ואופן התרחשותה, לקבל שמות עדים לתאונה ככל והיו בזירה. יש לרשום מהי שעת האירוע לרבות מיקום מדויק של התרחשות התאונה יש לתעד את פרטי הביטוח של שאר הנהגים המעורבים בתאונה לרבות פרטים אישיים ות.ז שלהם.

יש לפנות לטיפול רפואי באופן מידי ובסמוך לקרות התאונה. יש לטעון בהזדמנות הראשונה למול הגורם הרפואי המטפל כי התרחשה תאונות אופנוע. יש לתאר את הפגיעות הפיזיות באופן ברור ולוודא כי כל התלונות נרשמו ותועדו בכל סיכום טיפול.

יש לדווח למשטרה על התרחשות התאונה ולקבל אישור משטרה בו יהיו רשומים הנהגים המעורבים.

יש לשמור קבלות והוצאות שהוצאו לאחר התאונה לרבות עזרת צד ג' או בני משפחה.

יש לפנות למשרדנו לייעוץ, עורך דין תאונות אופנוע ממשרדנו ילווה את הנפגע מתחילת ההליך ועד לקבל הפיצוי.

תאונת אופנוע שהיא בנוסף תאונת עבודה, מה עושים?

במקרים בהם תאונת אופנוע הינה בנוסף גם תאונת עבודה למשל שליח פיצה שנפגע בדרך למשלוח בתאונת אופנוע יש לנות לביטוח לאומי בנוסף לתביעת ביטוח החובה של האופנוע. עורך תאונות אופנוע ממשרדנו ילווה את הנפגע בתביעתו לפיצוי למול המוסד לביטוח לאומי ובוועדות הרפואיות. לעניין זה חשוב לציין כי מלוא התגמולים אשר הביטוח לאומי משלם ינוכו מסך התביעה כנגד מבטחת האופנוע בביטוח חובה. עו"ד תאונות אופנוע ממשרדנו יעניק ליווי וייעוץ בכל מקרה של תאונת אופנוע המלווה בנזקי גוף ורכוש.

תאונות אופנוע את מי תובעים?

בתאונת אופנוע שאינה תאונת עבודה, כאשר הנפגע בתאונת אופנוע  הוא הנהג ברכב יש לתבוע את חברת הביטוח שלו בה רכבו מבוטח בביטוח חובה. ככל והנפגע הוא נוסע אופנוע יש לתבוע את חברת הביטוח של הנהג בו נסע אתו הנוסע. ככל והנפגע הוא הולך רגל, עליו לתבוע את חברת הביטוח של האופנוע הפוגע.

מתי לפנות לטיפול רפואי לאחר תאונת אופנוע ?

במקרה בו הייתם מעורבים בתאונת אופנוע או בתאונת דרכים מומלץ לפנות לטיפול רפואי ואבחנה רפואית בסמוך להתרחשות התאונה גם במקרים הנחשבים קלים יש לפנות לטיפול רפואי ולציין, כי נפגעתם בתאונת דרכים. יש להקפיד כי התלונות יירשמו על ידי הגורם הרפואי הרלוונטי. נפגעים רבים מקלים ראש ואינם פונים לטיפול רפואי בסמוך להתרחשות התאונה ובכך, גורמים נזק לתיק. מסמכים רפואיים עדכניים כבר מיום התאונה יוכיחו בצורה קלה ברורה ופשוטה לחברת הביטוח כי התאונה התרחשה וכבר בתחילת הדרך הנפגע פנה לטיפול רפואי והתלונן על תסמינים רלוונטיים לתאונה אותה עבר. בכל מקרה, של תאונת דרכים מומלץ לפנות לטיפול רפואי בסמוך למקרה וכמה שיותר מהר.

תאונת אופנוע ופיצוי, כיצד נקבע הפיצוי בתאונת אופנוע ?

במקרה בו הייתם מעורבים בתאונת אופנוע או בתאונת דרכים מומלץ לפנות לטיפול רפואי ואבחנה רפואית בסמוך להתרחשות התאונה גם במקרים הנחשבים קלים יש לפנות לטיפול רפואי ולציין, כי נפגעתם בתאונת דרכים. יש להקפיד כי התלונות יירשמו על ידי הגורם הרפואי הרלוונטי. נפגעים רבים מקלים ראש ואינם פונים לטיפול רפואי בסמוך להתרחשות התאונה ובכך, גורמים נזק לתיק. מסמכים רפואיים עדכניים כבר מיום התאונה יוכיחו בצורה קלה ברורה ופשוטה לחברת הביטוח כי התאונה התרחשה וכבר בתחילת הדרך הנפגע פנה לטיפול רפואי והתלונן על תסמינים רלוונטיים לתאונה אותה עבר. בכל מקרה, של תאונת דרכים מומלץ לפנות לטיפול רפואי בסמוך למקרה וכמה שיותר מהר.

מהו הרכיב העיקרי לפיצוי כאשר מתרחשת תאונת אופנוע ?

עיקר הפיצוי בתאונת אופנוע הינו ברכיב הפסדי השכר לעתיד כאשר גובה הנכות שקבע מומחה בית המשפט יחושב בהתאם לשכר המדווח של הנפגע בתאונה. כמובן, שיש רכיבים נוספים כמו עזרת צד ג', הוצאות רפואיות, אובדן פנסיה, הפסדי שכר לעבר, ועוד. במקרה של תאונת אופנוע יש לפנות למשרדנו לייעוץ, ועורך דין תאונות אופנוע ממשרדנו יפעל יחד עם הנפגע למיצוי זכויותיו ולקבלת פיצוי מקסימלי בנסיבות תאונת האופנוע.

תשלום תכוף ותאונת אופנוע:

במקרה של תאונת אופנוע קשה המלווה בפציעות קשות אשר כתוצאה ממנה הנפגע אינו מסוגל לשוב לעיסוקו לתקופה משמעותית חשוב לפנות באמצעות משרדי לחברת הביטוח על מנת לקבל תשלום תכוף. תשלום תכוף הוא כמו מקדמה על חשבון הפיצוי העתידי לו זכאי הנפגע ויקוזז מהתשלום הסופי שיתקבל בידי הנפגע. במקרה של תאונה הקשה המחייבת פניה לחברת הביטוח לתשלום תכוף מומלץ להיות מיוצג על ידי עורך תאונת אופנוע לעמידה על מלוא הזכויות.

מתי מגישים תביעה לאחר תאונת אופנוע ?

את התביעה לבית המשפט רצוי להגיש לאחר התגבשות הנזק וזאת לאחר שבוצעו בדיקות רלוונטיות לתחום הפגימה הספציפית שהתרחשה בתאונה. עד הגשת התביעה יתבקש הנפגע לאסוף את כל החומר הרפואי ואת הטיפולים שעבר הנפגע בשל התאונה. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין נזיקין ממשרדנו כבר בתחילת הדרך עת התרחשה התאונה.

 

האם בכל תיק תאונת אופנוע נדרש להגיש תביעה לבית המשפט

בתאונת קלות במיוחד בהם אין חשש לנכות וכמות המסמכים הרפואיים אינה משמעותית ניתן להגיש מכתב דרישה לחברת הביטוח ולקבל פיצוי. עורך דין תאונות אופנוע ממשרדנו ינהל עבור הנפגע משא ומתן על גובה הפיצוי ובכך, יתקבל פיצוי בצורה מהירה יותר וזאת מבלי שנפתחו הליכי בית משפט למול חברת הביטוח.

אישור משטרה לתאונת אופנוע האם נדרש?

כן. אישור המשטרה חשוב ביותר ויש להגיע לתחנת המשטרה בסמוך להתרחשות התאונה על מנת לקבל אישור זה. יש להגיע לתחנת המשטרה ולהציג:

  • רישיון נהיגה.
  • תעודת ביטוח חובה.
  • פרטי המעורבים.
  • רישיון רכב.
  • ת.ז

מדוע חשוב לפנות לעורך דין תאונות אופנוע

במידה והייתם מעורבים בתאונת אופנוע המלווה בנזקי גוף קשים מומלץ לפנות לייעוץ משפטי כבר בתחילת הדרך. פניה עצמאית לחברת הביטוח עשויה  לגרום נזק גדול לתיק עד לאובדן פיצוי מלא או לכל הפחות לקבלת פיצוי חלקי שאינו הולם את גודל הנזק הפיזי שנגרם. יש לאסוף את כל התיעוד הרפואי ואת הטיפולים שבוצעו בשל תאונת הדרכים ולהגיע לפגישת ייעוץ.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: