עורך דין ביטוח

משרד עו"ד אלעד רייך ושות'

משרד עורך דין ביטוח אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח, בכל הקשור לתביעות ביטוח לסוגיהן.

דחיית תביעה מצד חברת הביטוח חוסכת לחברת הביטוח כסף רב כל שנה – ובכך מגדילה חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה, שאינו בקיא בדיני הביטוח ולא מודע לזכויותיו, וכיצד ניתן למצות אותן.

מתי מומלץ לפנות למשרדי המתמחה בתביעות ביטוח?

מבחינה כרונולוגית, בתחילה יפנה המבוטח לסוכן הביטוח ויגיש את תביעתו לפיצוי בעזרתו. כאשר מדובר בנזקי גוף או רכוש, סוכני הביטוח מקבלים את שכרם מחברת הביטוח. שכר זה משולם בתחילת הדרך, בזמן התקשרות המבוטח עם חברת הביטוח עמה עובד הסוכן.

מידע נוסף בנושא עורך דין ביטוח

עורך דין תביעות ביטוח
עורך דין תאונות אישיות
תביעת ביטוח מחלות קשות
תביעת ביטוח תלמידים
תביעת ביטוח בריאות

מתי מגישים תביעת ביטוח?

תביעת ביטוח תוגש לבית המשפט בהקדם האפשרי וזאת מאחר והתיישנות התביעה כנגד חברת הביטוח הינה פרק זמן קצר יחסית של 3 שנים. יש חשיבות להגיש את תביעת הביטוח בסמוך לקרות המקרה מאחר וכך, יהיה  קל יותר להשיג ראיות רלוונטיות למקרה הביטוח לדוגמה- עדי ראיה, תמונות, ומסמכים חשובים להגשת התביעה.

איך ולאיזה בית משפט מגישים תביעת ביטוח?

הגשת תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח תוגש באמצעות משרדנו לאחר איסוף החומר הרפואי, תמונות נזק, עדים ככל ויש, ועוד. כל ראיה היכולה לעזור להוכיח את תביעת הביטוח תוגש לבית המשפט. את תביעת הביטוח נגיש לבית משפט השלום כאשר סכום התביעה אינו עולה על 2,500,000 ₪ ובמידה וסכום התביעה עולה סכום זה נגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי.

עורך דין ביטוח

מהי תקופת ההתישנות בתביעת ביטוח?

תקופת ההתיישנות בתביעה למימוש פוליסות ביטוח הנה תקופה מקוצרת בת שלוש שנים. תביעות אשר יוגשו לבית המשפט לאחר שלוש שנים קרוב לוודאי ידחו על ידי בית המשפט בטענת התיישנות.  משא ומתן עם חברת הביטוח או התכתבות בנוגע לפיצוי אינה עוצרת את מרוץ ההתיישנות. רק תביעה לבית המשפט עוצרת את ההתיישנות. בכל מקרה, של תביעת ביטוח מומלץ לפנות לעורך דין ביטוח ממשרדנו על מנת להגיש תביעת ביטוח כנגד חברת הביטוח אשר אינה משלמת או משלמת בחסר. בכל מקרה, של שיהוי בהגשת תביעת ביטוח יכול להיגרם נזק ראייתי ולכן, מומלץ לפנות למשרדנו כבר בתחילת הדרך כאשר חברת הביטוח משלמת סכום חלקי או מסרבת לשלם תגמולי ביטוח באופן מלא.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

למה חשוב לשכור שירותי עורך דין ביטוח?

מבוטחים רבים רוכשים פוליסות ביטוח אך, אינם יודעים מהו הכיסוי הביטוחי שיש ברשותם. קיימים פערים ידע רבים בין  חברת הביטוח לבין הידע המצוי בידי המבוטח. בכל מקרה ביטוח בו חברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח או משלמת סכום חלקי בלבד חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין ביטוח ממשרדנו.

 

תביעות ביטוח? רק עם המומחים!

לקוחות ממליצים

תיק ביטוח גדול ומורכב מה עושים?

במידה ומדובר בתיק נזקי גוף שכתוצאה ממנו נגרמה נכות, או כאשר מדובר בנזק גדול לרכוש, בית או עסק, המלצתי היא לפנות למשרדי כבר בתחילת הדרך. קבלת ייעוץ משפטי על יד עורך דין ביטוח מומחה בהתאם לסוג התביעה ונסיבות המקרה יחד עם ליווי משפטי כבר בתחילת הדרך – תסייע בהמשך.

כפי שצוין בפסקה הקודמת, סוכן הביטוח מקבל את שכרו מחברת הביטוח. בכל תיק נזיקין גדול, נדרש לכם ייעוץ מעורך דין שילווה אתכם בכל הצד המשפטי של מקרה הביטוח. יתרה מכך, ביטוח במשרדי יפעל כבר בשלב הראשון להוכחת הנזק, כדי למנוע מצב של דחיית תביעה או קבלת פיצוי בחסר משמעותי.

חברות הביטוח, עורך דין ביטוח ושטר הסילוק, או מכתב קבלה ושחרור:

חברות הביטוח מחתימות את המבוטחים / הנפגעים / הניזוקים על שטר סילוק. משמעות חתימה על שטר זה היא: התחייבות של המבוטח הנפגע. לפיכך, בכפוף לקבלת תגמולי הביטוח המוסכמים, הוא לא יהיה זכאי עוד לתבוע את חברת הביטוח בגין אותה תאונה או נזק לרכוש.

האם לחתום על שטר סילוק ללא עו"ד ביטוח?

המלצתי היא: לא לקבל את הצעת חברת הביטוח וחתימה על שטר סילוק ללא התייעצות עם עורך דין ביטוח, הבקיא בסוגיה הביטוחית. נדרש לבחון לעומק את כתב הקבלה וישנם לא מעט הביטים משפטיים שנדרשים לבחינה מעמיקה, בטרם ייחתם הנפגע על שטר הסילוק.

עורך דין ביטוח במשרדנו יבדוק האם קיבלתם את המגיע לכם, בהתאם למצבכם הרפואי או הרכושי. לרבות התייעצות עם מומחים העומדים לרשות משרדנו, היכולים להעריך בעלות זניחה יחסית את מהות הנזק. המומחים יבחנו האם גובה הפיצוי המוצע על ידי חברת הביטוח הוא ראלי – או שהוא מצריך הגשת תביעה וניהול מו"מ נוסף לטובת הגדלת סכום הפיצוי.

הוצאות נדרשות בתביעת ביטוח:

במידה והצעת הביטוח נמוכה או אינה מספקת, ניתן להגיש תביעה לבית המשפט בהתאם לסמכות המקומית. כמובן, בשלב הגשת התביעה יש עלויות נוספות כמו: אגרות בית משפט, הוצאות עבור מומחים, שכ"ט עורך דין ביטוח.

האם ניתן לחייב מזיק בעלות הוצאות הגשת התביעה?

במידה ומוגשת תביעה לבית המשפט, ניתן להגיש קבלות, הוצאות מומחים והסכמי שכ"ט למול עו"ד ולבקש מבית המשפט כי יפסוק הוצאות נלוות אלו, אשר נדרשו להוכחת התביעה.

מכתב דחייה מחברת הביטוח – חברת הביטוח אינה משלמת.

כאשר מבוטח מגיש לחברת הביטוח תביעה לתגמולי ביטוח, חברת הביטוח צריכה להציג בכתב את עמדתה בהזדמנות הראשונה בעניין הכיסוי הביטוחי.

בנסיבות בהן חברת הביטוח מחליטה כי התביעה של המבוטח נדחית, אם באופן מלא או חלקי, הנחיות המפקח על הביטוח מחייבות אותה לפרט במכתב הדחייה, את הנימוקים המלאים להחלטתה לדחות את התביעה. כאשר חברת הביטוח לא שלחה מכתב דחייה מפורט הכולל את כל הסיבות לדחייה, תהיה חברת הביטוח מנועה מלטעון במועד מאוחר יותר, טענות נוספות שלא פורטו במכתב הדחייה. חוזר המפקח על הביטוח מיום 16.11.1988 ופסיקת בית המשפט העליון רע"א 10641/05 בפרשת אסולין, הם הקווים המנחים באשר למכתב דחייה הנשלח למבוטח.

הנחיות אלו מאפשרות למבוטח לתכנן את מהלכיו לאחר שתיפרש בפניו מלוא העמדה של חברת הביטוח ומגדיר לחברת הביטוח כי כבר בתחילת הדרך, תבצע בדיקה וברור יסודי של טענות המבוטח אשר הוצגו בפניה וזאת לאור, פער הכוחות בין חברת הביטוח בעלת המשאבים הרבים לבין המובטח שתביעתו נדחתה. בכך, מבוטח יכול להעריך את סיכוי תביעתו כנגד חברת הביטוח באשר לכיסוי הביטוחי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה לחזקתו.

תביעות ביטוח? רק עם המומחים!

פסקי דין של המשרד

על מי נטל השכנוע כאשר חברת הביטוח טוענת לפטור או חריג בחוזה ביטוח ?

רבים חושבים כי נטל השכנוע הינו על המבוטח, כאשר הכלל לעניין זה המוציא מחברו עליו הראיה .כאשר, מדובר בחריג או בפטור המופיע בפוליסת הביטוח, נטל השכנוע כי החריג אכן מתקיים עובר לחברת הביטוח. במצב דברים בו חברת הביטוח טוענת לחריג מסוים בפוליסת הביטוח ושוללת כיסוי ביטוחי נטל השכנוע עובר לפתחה.

סעיף 25 לחוק חוזה ביטוח וטענת מרמה, מה נדרש להוכיח ?

סעיף 25' לחוק חוזה ביטוח פוטר את חברת הביטוח מחובתה לשלם תגמולי ביטוח במידה והמבוטח או המוטב בפוליסת הביטוח מסרו עובדות שאינם נכונות או לא מסרו עובדות רלוונטיות מלאות בנוגע למקרה הביטוח וכל זאת נעשה בכוונה לרמות את חברת הביטוח ולהוציא תגמולי ביטוח במרמה. בפסיקה נקבע כי הטוען לסעיף זה בדרך כלל חברת הביטוח המבטחת תידרש לעמוד בשלושה תנאים מצטברים על מנת להוכיח את טענותיה:

  • מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות.
  • מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות שנמסרו.
  • כוונה להוציא כספים שלא כדין על יסוד העובדות הבלתי נכונות  או הכוזבות.

על מי נטל ההוכחה כאשר נטען למעשה מרמה מצד חברת הביטוח?

בערעור אזרחי 5109-07 פלדמן נגד הפניקס חברה לביטוח בע"מ נקבע כי הנטל להוכיח את יסודות סעיף 25' מוטל על חברת הביטוח. במקרה בו חברת הביטוח לפטור מאחריות ביטוחית הנטל מונח לפתחה. במידה ומדובר בטענה לכוונת מרמה, הנטל להוכיח כי המבוטח רימה את חברת הביטוח גבוה ממאזן ההסתברויות הרגיל הנדרש במשפט האזרחי. על חברת הביטוח להביא ראיות בעלות משקל רב יותר על מנת לעמוד בתנאי הסעיף ולקבוע כי בנסיבות העניין מבוטח חברת הביטוח פעל במרמה על מנת לקבל תגמולי ביטוח שלא כדין.

מדוע הנטל עובר לחברת הביטוח כאשר זו טוענת למעשה מרמה?

מאחר ומדובר בטענה קשה מאוד כנגד מבוטח לרבות שלילת תגמולי הביטוח נדרשות ראיות כבדות משקל ומשמעותיות להוכחת כוונת מרמה. במקרה בו הוכיחה חברת הביטוח את היסודות :

  1. מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות.
  2. מודעות של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות שנמסרו.

כאשר חברת הביטוח הוכיחה את שתי היסודות הראשונים המבוטח מסר עובדות בלתי נכונות או כוזבות וכי המבוטח פעל באופן זה במודעות מלאה, הוכיחה המבטחת את טענותיה כי מבוטחה פעל בכוונת מרמה. בהתאם לכך, יעבור נטל הבאת הראיות למבוטח וזה יצטרך להציג את הסיבה מגינה מסר פרטים שאינם נכונים ולגלות את האמת. בית המשפט, יקבע  האם עובדות אלו נמסרו מתוך כוונה להוציא תגמולי ביטוח בכוונת מרמה או שעובדות אלו נמסרו  מתוך מניע שאין לו קשר לרמות את חברת הביטוח. הסעיף השלישי, הינו חשוב ביותר מאחר וניתנת הזדמנות למבוטח להסביר מדוע פעל כפי שפעל כאשר מסר עובדות כוזבות והאם הם קשורות להוצאת כספים מחברת הביטוח שלא כדין או לאו.

חברת הביטוח אינה משלמת- הגשת תביעה

אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח, או העבירה שטר סילוק לוקה בחסר, משרדי יפעל מיד למיצוי זכויותיכם. הניסיון המשמעותי שלנו בהתמודדות מול חברות הביטוח, מאפשר לכם המבוטחים למצות את מלאו זכויותיכם. עורך דין ביטוח ממשרדנו ילווה את התביעה מהתחלה ועד קבלת הפיצוי מחברת הביטוח, וידאג כי הפיצוי המתקבל הוא בהתאם לנזק המוכח, או למצב הבריאותי ו/או לנכות שנגרמה.

התמודדות למול חברת הביטוח – בעזרת עורך דין ביטוח

עורכי הדין במשרדנו הנם בעלי ניסיון בטיפול בתביעות ביטוח לסוגיהן. משרדנו בקשר עם מומחים רלוונטיים לצורך כתיבת חוות דעת. לעיתים, ניתן לסיים את התיק כבר בתחילתו ולאחר הגשת כתב התביעה, בקבלת פיצוי מתאים. זאת לאור התנהלות מתאימה למול חברת הביטוח, הכוללת הצגת חוות דעת רלוונטיות ותחשיב נזק מתאים לאחר מו"מ בעניין גובה הפיצוי.

שאלות תשובות בנושא תביעות ביטוח

פנייה למשרד עו”ד המתמחה בתביעות ביטוח מאפשרת קבלת ייעוץ מקצועי ומניעת דחיית תביעה או קבלת פיצוי חלקי בלבד. מומחי המשרד יסייעו במיצוי מלא של זכויות המבוטח.

תביעת ביטוח יש להגיש בהקדם האפשרי לאחר קרות המקרה, וזאת מאחר והתיישנות התביעה היא שלוש שנים בלבד. חשוב להגיש את התביעה סמוך למקרה כדי להשיג ראיות רלוונטיות.

הגשת תביעת ביטוח נעשית באמצעות עורך דין לאחר איסוף החומר הרפואי, תמונות נזק ועדויות. אם סכום התביעה נמוך מ-2,500,000 ₪, התביעה תוגש לבית משפט השלום. אם הסכום גבוה יותר, התביעה תוגש לבית המשפט המחוזי.

 

תקופת ההתיישנות בתביעת ביטוח היא שלוש שנים. תביעות המוגשות לאחר תקופה זו עשויות להידחות בטענת התיישנות. יש להגיש את התביעה לבית המשפט בזמן כדי לעצור את מרוץ ההתיישנות.

 

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: