ביטוח תלמידים - עורך דין מומחה

מהו ביטוח תלמידים?

מאת: עו"ד אלעד רייך​

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות ביטוח תלמידים.

תלמיד או ילד שנפגע בגן או בבית הספר או בשטח ציבורי או בביתו זכאי לתבוע לפי פוליסת ביטוח תאונות אישיות ילדים שמכסה את הילד\תלמיד 24 שעות 7 ימים בשבוע.

ביטוח זה מפצה רק במקרה ונותרו אחוזי נכות כתוצאה מהפגיעה. כמו כן, ניתן פיצוי עבור ימי היעדרות מהמוסד החינוכי וימי האשפוז תוך הפחתה של מספר ימים כהשתתפות עצמית.

אם נפגע התלמיד ו/או הילד במסגרת החינוכית ניתן לתבוע במקביל גם את חברת הביטוח המבטחת את אותו מוסד חינוכי, ככל ויוכח כי אותו מוסד התרשל בשמירתו על הילד. כמו כן, במקרה של פגיעה במקום ציבורי כתוצאה ממפגע בדרך – למשל מדרכה פגומה אשר גרמה לפציעתו של הילד עת הלך ברחוב במקרה זה, ניתן לתבוע הן את הרשות הציבורית בשל רשלנותה בשמירה על תקינות המדרכה והן את ביטוח התלמידים.

תביעת ביטוח תלמידים

ביטוח תלמידים - תביעה באמצעות עורך דין מומחה

כיסוי פוליסת ביטוח תלמידים 24 שעות ביממה

פוליסת ביטוח התלמידים מבטחת את התלמיד בגין פגיעת גוף בכל תאונה, 24 שעות ביממה, ואף מחוץ לכתלי בית הספר, מחוץ לשעות פעילות בית הספר, וכן גם כאשר התאונה אירעה במסגרת פעילות מעבר לשעות בית הספר. התלמיד זכאי לפיצויים, בין היתר, בשל נכות קבועה שנגרמה לו, נכות זמנית ונזק לשיניים, ואף למקרה שחלילה התאונה נסתיימה במוות.

הפוליסה מאפשרת לקבל פיצוי לפי הנזק שנגרם לתלמיד מעצם קיום ביטוח לתלמיד \ לילד ללא צורך בהוכחת רשלנות

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

מהם התנאים לקבלת פיצויים עבור תאונת תלמידים?

א. כי המדובר בתלמיד הרשום לאחד ממוסדות החינוך הנתונים לפיקוח המדינה, כולל גנים ופעוטונים.

 

ב. כי התלמיד נפגע מתאונה שהינה אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי צפוי והגורם להזיק גופני

 

ג. כי לתלמיד נגרמה נכות חלקית או מלאה, קבועה או זמנית, או חלילה מוות.  לעתים התאונה נגרמה בשל רשלנות של גורם שלישי, ובמקרה זה, קיימת לתלמיד עילת תביעה נוספת, בנזיקין, כנגד גורם הנזק, למשל, אם התאונה היתה ברחוב והילד נפצע כתוצאה ממפגע שהיה באמצע המדרכה, זוהי רשלנות של העירייה ועל כן ניתן לתבוע גם אותה.

לפי מה מחושב הפיצוי עו"ד תאונות תלמידים?

פיצוי ביטוח תלמידים מבוסס על תקופת היעדרות הילד מהלימודים ועל אחוזי הנכות שנפסקו לו.

במידה ולתלמיד הנפגע היו הוצאות רפואיות התלמיד יהיה זכאי לתבוע לקבל את ההוצאות הנ"ל בהתאם לפוליסה.

כפי שצוין תביעת ביטוח תלמידים ניתן לתבוע עד גיל 21.

גובה הפיצוי במסגרת פוליסת תאונות תלמידים

תגמולי ביטוח בגין נזקי גוף שנגרמו לילד במסגרת החינוכית יכולים להיות גבוהים ואף, להגיע למאות אלפי שקלים בהתאם לגבול האחריות של הפוליסה. חברת הביטוח אף משלמת עבור ימי אשפוז כמו כן, תשלום עבור נכויות זמניות שנגרמו לתלמיד בהתאם לתנאי הפוליסה.

התיישנות תביעות  – ביטוח תלמידים

תביעות ביטח תלמידים ניתן להגיש עד למועד בו מלאו לתלמיד 21 שנים. תביעות בגין תאונת תלמידים ניתן להגיש עד שלוש שנים מהיום בו הפך התלמיד לבגיר קרי, 18 שנים. ולכן, המועד האחרון להגשת התביעה הינו בהגיעו של התלמיד לגיל 21 שנים.

הגשת תביעה כנגד ביטוח תלמידים

פוליסת הביטוח הינה חוזה משפטי מורכב ומבוטח לא תמיד מכיר את זכויותיו. בכל מקרה בו חברת הביטוח דוחה תביעת ביטוח תלמידים ואינה משלמת תגמולי ביטוח מומלץ להתייעץ עם משרדי. ניסיון משרדנו בהתמודדות למול חברות הביטוח מדגיש את העובדה כי דחיית תביעה מצד חברת הביטוח אינה סוף פסוק. ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח על מנת למצות את זכויות הלקוח בצורה מלאה.

שאלות תשובות בנושא ביטוח תלמידים

ביטוח תאונות אישיות לתלמיד מכסה את התלמיד בכל ימות השנה ובכל מקום, כולל פיצויים במקרה של נכות פיזית או נפשית, זמנית או קבועה, ובמקרה של מוות כתוצאה מתאונה. הביטוח אינו מכסה פגיעות מפעולת איבה, תאונות עבודה או תאונות דרכים.

כל תלמיד הזכאי לחינוך חינם, כולל ילדים מגיל 3 הלומדים בגן ילדים ותלמידים מכיתה א’ עד י”ב במוסד חינוך מוכר. הביטוח חל גם על הורה או בן משפחה של התלמיד שהשתתף בפעילות רשמית של המוסד החינוכי.

להגשת תביעה יש לפנות למוסד החינוך לקבלת סיוע ולהגיש את הטפסים הנדרשים, כולל אישור לימודים, כתב ויתור על סודיות רפואית, צילום תעודת זהות של ההורים, מסמכים רפואיים ומסמכים מגופים מעורבים באירוע.

תקופת ההתיישנות בתביעות ביטוח היא 3 שנים. עבור קטינים, תקופת ההתיישנות מתחילה מרגע שהקטין הופך לבגיר, כלומר מגיל 18, ולכן ניתן לתבוע בגין תאונת תלמיד עד גיל 21.