עורך דין לאובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה

פוליסת ביטוח מסוג אובדן כושר עבודה נמכרת על ידי חברות הביטוח הפרטיות ובעיקרה עוסקת במתן פיצוי למבוטח כאשר נפצע בתאונה או חלה וכתוצאה מכך, כושר עבודתו נפגע. כלל ידוע בדיני הנזיקין הינו להחזיר את מצבו של הניזוק כמה שרק ניתן למצבו ערב הפגיעה או המחלה, ופוליסה זו באה לתת מענה ביטוחי לסיטואציה בה אדם איבד את פרנסתו ואת יכולת השתכרותו. יכול המבוטח לאבן את יכולתו לעובד  באופן מלא או באופן חלקי. ביטוח אובדן כושר עבודה, יבטיח תגמול כספי למבוטח במקרה של פגיעה ביכולת המבוטח לעבוד ולהתפרנס. במקרים רבים, פונה המבוטח לחברת הביטוח לאחר קרות מקרה ביטוח בשל פגיעה בעבודה או מחלה המונעת מהמבוטח להתפרנס וכושר עבודתו נפגע. במקרה וחברת הביטוח מסרבת לשלם תגמולי ביטוח בנימוקים שונים ודוחה את התביעה לתגמולי ביטוח מומלץ להתייעץ עם משרדנו, העוסק בתחום ביטוח ספציפי זה ועורך דין לאובדן כושר עבודה ממשרדנו, ילווה את הלקוח בפנייה לחברת הביטוח או בהגשת תביעה כנגד חברת הביטוח.

ערעור על ועדה רפואית ביטוח לאומי

מתי מגישים תביעה לבית המשפט

חברת הביטוח מחייבת לשלוח מכתב דחייה למבוטח כאשר היא סבורה כי בנסיבות העניין אינה מכירה,  בכיסוי הביטוחי. מומלץ, כי כבר בקבלת מכתב הדחייה לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ ללא התחייבות מעורך דין נזיקין על מנת לבחון את נסיבות דחיית התביעה. בכל מקרה, מומלץ לא לפנות לחברת הביטוח באופן עצמאי על מנת לא להסב נזק לתיק. לאחר בחינת התיק ונסיבות הדחייה אנו נגיש תביעה לבית המשפט לקבלת תגמולי ביטוח והכרה של חברת הביטוח בכיסוי הביטוחי.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני:

הגשת תביעה באמצעות עורך דין אובדן כושר עבודה

חשיבות הפנייה לחברת הביטוח יחד עם עורך דין אובדן כושר עבודה היא לעיתים ההבדל בין לקבל את תגמולי הביטוח לבין דחיית התביעה והימשכות ההליכים למול חברת הביטוח. עורך דין אובדן כושר עבודה, יידע להפנות את הלקוח לרופאים מומחים, רופא תעסוקתי, לרבות החלטות של המוסד לביטוח הלאומי במסגרת אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונת עבודה או מחלה. סיוע, של עורך דין לאובדן כושר עבודה ישפר את סיכויי המבוטח לקבלת תגמולי ביטוח בתחום סבוך של אובדן כושר עבודה.

הגשת תביעה לאובדן כושר עבודה

במידה וחברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה, משרדי יפעל למיצוי זכויותיכם, הניסיון המשמעותי שלנו בהתמודדות למול חברות הביטוח מאפשרים ללקוחות המשרד למצות את מלאו הזכויות. חשוב לדעת כי דחיית תביעה מטעם חברת הביטוח אינה סוף פסוק וכי חשוב להתייעץ עם עורך דין ביטוח ממשרדנו במקרה של דחיית תביעה לתשלום תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה.