תפריט
תפריט

עורך דין אובדן כושר עבודה

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ?

אובדן כושר עבודה הוא אחד המצבים המורכבים והקשים ביותר זאת מאחר ואדם מאבד את יכולתו לעבוד ולהתפרנס. אובדן כושר עבודה יכולה להתרחש בשל מחלה או כתוצאה מתאונה. ולפיכך, על הנפגע לפעול על מנת לממש את זכויותיו.

ישנם מקרים, בהם נפגע אינו יכול להמשיך לעבוד במקצוע בו עבד טרם התאונה / המחלה אולם, ביכולתו להתפרנס ממשלוח יד אחר וישנם מקרים בהם הנפגע סובל מאובדן כושר עבודה מלא. משמעות של אובדן כושר עבודה מלא,  הינה כי הנפגע אינו מסוגל לעבוד בכל עבודה שהיא, לא במקצוע אחר ולא במקצוע בו עסק עובר לפגיעה/מחלה.

עורך דין אובדן כושר עבודה

עורך דין תביעות אובדן כושר עבודה

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג לקוחות למול חברות הביטוח ו/או קרנות הפנסיה בכל הקשור לתביעות אובדן כושר עבודה.

דחיית תביעת אובדן כושר עבודה מצד חברת הביטוח חוסכת לחברות כסף רב כל שנה ובכך מגדילות חברת הביטוח את השורה התחתונה. התנהלות חברת הביטוח מתאפשרת בעיקר לנוכח פערי הידע וההתמחות בין מומחי חברת הביטוח לבין האדם מן השורה שאינו בקיא בדיני הביטוח ובפרט בביטוח אובדן כושר עבודה ולא מודע לזכויותיו וכיצד ניתן למצות אותן.

חברת הביטוח ו/אן קרן הפנסיה אינם משלמות- הגישו תביעה למימוש זכויותיכם.

אם חברת הביטוח דחתה את תביעתכם לתגמולי ביטוח, משרדי יפעל למיצוי זכויותיכם, הניסיון המשמעותי שלנו בהתמודדות למול חברות הביטוח מאפשרים לכם המבוטחים למצות את מלאו זכויותיכם. ניתן ללמוד מניסיון משרדנו, כי דחיית תביעה מצד חברת ביטוח אינה סוף פסוק ואינה עובדה מוגמרת. למבוטחים יש אפשרויות רבות להתמודד עם דחיית תביעתם באמצעות הגשת תביעת ביטוח יחד עם משרדנו כנגד החברה במבטחת ו/או קרן הפנסיה.

דחיית תביעת ביטוח והתיישנות התביעה

מניסיוננו, בתביעות ביטוח, ניתן לומר כי בכל דחיית תביעה מצד חברת הביטוח מסתתרים אלפי שקלים ולעיתים מאות אלפים. ראוי לצין, כי ניהול מו"מ עם חברת הביטוח אינו עוצר את "מרוץ" ההתיישנות ותביעה שתוגש לאחר שלוש שנים קרוב לוודאי שתידחה בטענת התיישנות ולצידה אובדן תגמולי ביטוח. רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את "מירוץ" ההתיישנות בתנאי שהוגשה בתוך השלוש שנים. מומלץ לפנות למשרדנו, בסמוך לקרות האירוע הביטוחי על מנת למנוע התיישנות בתביעת ביטוח.

 

מי הגורמים מהם ניתן לקבל פיצוי/תגמולי ביטוח/ פנסיית נכות בתביעת אובדן כושאר עבודה

בישראל ישנם שלושה כיסויים עיקריים לאובדן כושר עבודה מהם ניתן לקבל פיצוי :

  • חברות הביטוח הפרטיות בהם מבוטחים רק הנפגעים אשר בוטחו באמצעות
  • פוליסה אישית.
  • ביטוח לאומי
  • קרן הפנסייה/ ביטוח מנהלים.

תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה – הצד המשפטי.

עולם דיני הביטוח מבוסס בעיקר על חוקים ופסיקת בתי המשפט למשל, חוק חוזה ביטוח, הוראות המפקח על הביטוח, ופסיקה ענפה של ערכאות המשפט השונות. במגוון מקרים חברות הביטוח מתנערות מהכיסוי הביטוחים תוך מחשבה שהמבוטח לא יעמוד על זכויותיו. בכל מקרה בו חברת הביטוח אינה משלמת את תביעת הביטוח אובדן כושאר עבודה או משלמת חלקית בלבד ניתן לפנות למשרדנו לקבלת ייעוץ מקצועי מעורך דין ביטוח בעל ניסיון ולהגיש תביעת ביטוח.

התמודדות למול חברת הביטוח  – בעזרת עורך דין תאונות עבודה

פוליסת אובדן כושר עבודה הינה מסמך משפטי סבוך ומורכב, הלקוח/ה לא תמיד מכיר את הזכויות המגיעות במסגרת הכיסוי הביטוחי. בכל מקרה בו חברת הביטוח אינה משלמת תגמולי ביטוח מומלץ להתייעץ עם משרדי הבקיא ברזי הביטוח ובכך, לשפר מאוד את סיכויי התביעה. חשוב לדעת, כי כבר בעת קבלת מכתב הדחייה מחברת הביטוח כדאי לפנות למשרדי לקבלת ייעוץ משפטי. לעיתים כבר בזמן הפגישה הראשונית ניתן למצוא פרשנות משפטית שתטיב עם הלקוח ותגרום לחברת הביטוח לשלם את תגמולי הביטוח כבר במו"מ וללא הגשת תביעה לבית המשפט.

 

תביעת ביטוח- וחברות הביטוח כחברה עסקית

חברות הביטוח הינם חברות עסקיות שמטרתן להשיא רווח לבעלי המניות שלהם מדובר בחברה מסחרית לכל דבר ועניין, פערי  הידע בין המבוטח לבין מומחי חברת הביטוח הינו גדול מאוד ולכן, נדרש לאזן את  מצב דברים בעזרת עו"ד ביטוח, הבקיא בפסיקה רלוונטית, בהוראות המפקח על הביטוח ובחוק חוזה ביטוח. חברות הביטוח מפרשות לעיתים קרובות את הפוליסה בצורה שתטיב איתן ולא פועלות לפרש את הפוליסה לטובת המבוטח כאשר קיימת מחלוקות בנושא הכיסוי הביטוחי.

סוגי פוליסות עיקריות – אובדן כושר עבודה

הסוג הבסיסי – ביטוח לכל עיסוק או מקצוע:  ביטוח זה אינו מתייחס לכישורים ספציפיים או הכשרה של המבוטח.

הסוג האמצעי – ביטוח לעיסוק סביר אחר: בביטוח זה נדרש המבוטח להוכיח כי אינו מסוגל לעבוד בעבודה שלו וגם שאינו מתאים לעיסוק סביר אחר.

הסוג בטוב ביותר הינו ביטוח לעיסוק ספציפי כלומר, פוליסה עיסוקית. עפ"י הפוליסה הזו , אם מכל סיבה רפואית אינכם יכולים לעסוק בעבודה שלכם תקבלו פיצוי.

ניסיון משרדנו בתביעות אובדן כושר עבודה.

 

ערכי דין במשרדנו, בעלי ניסיון רב בטיפול בתביעות אובדן כושר עבודה. משרדנו, בקשר עם מומחים רלוונטיים לצורך כתיבת חוות דעת לרבות, בניית אסטרטגיה מתאימה לכל תיק בהתאם לאופי מקרה הביטוח וכל זאת, בכדי שלקוחות משרדנו, יקבלו את תגמולי הביטוח במהירות האפשרית תוך מתן פיצוי מקסימלי בנסיבות העניין.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: