חותם אמינות אלעד רייך

עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון

"תאונת עבודה" מוגדרת בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו.

 

חשיבותו של עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון

תאונת עבודה נחשבות לכאלו במידה והתרחשו בהתאם לסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי. לכן אם חוויתם תאונת עבודה, מומלץ לפנות מייד לעורך דין מתאים. במידה ונפגעתם בתאונת עבודה בראשון לציון, מומלץ לפנות אל עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון מכיוון שנוח יותר לפעול עם מי שמצוי בקרב המערכת העוסקת בנושא.

הוזכר עוד קודם שתאונת עבודה נחשבת החל מרגע היציאה מהבית בבוקר ועד החזרה אליו בסוף היום, לכן יש חשיבות גדולה לפעולתו של עורך הדין להוכיח את הקשר הברור והממשי שבין הפציעה, לבין מקום העבודה. עניין זה הוא חשוב מאד על מנת לקבל את ההכרה מהביטוח הלאומי או מחברת הביטוח, או גורם אחר אפשרי.

מכיוון שמדובר כאן על הגדרה משפטית ורשמית, מומלץ שאת הטיפול בהגשת הבקשה יש לבצע בעזרתו של עורך דין לענייני תאונות עבודה סמוך ככל האפשר למועד האירוע. על ידי כך יוכל להנחות אתכם עורך הדין כיצד נכון לפעול. אם תעשו כן תוכלו להבטיח שהזכויות שלכם לא יפגעו.

תאונה בעבודה

פגיעה בעבודה בדרך לעבודה ובחזרה מהעבודה מה נחשב לתאונת עבודה?

(1) 81  אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

פעמים רבות מתרחשת תאונה בדרך מהעבודה או בחזרה מן העבודה תאונת עבודה נחשבת כתואנה עבודה אם התרחשה תוך כדי עבודה ועקב העבודה וכן, בדרך לעבודה ובחזרה מן העבודה. במקרים כאלו על פי סעיף 81 (1) התאונה תחשב כתאונת עבודה.

סעיף 81(א) חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995:

תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בפסקאות (1), (4), (5) או (7) של סעיף 80 אין רואים אותה כתאונה בעבודה אם חלה בנסיעה או בהליכה הפסקה או סטייה של ממש מהדרך המקובלת, כשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו של המבוטח כלפי מעבידו, או, לעניין פסקה (1) האמורה, בעיסוקו במשלח ידו כעובד עצמאי, או אם יש לייחס את התאונה בעיקר לרשלנותו הפושעת של המבוטח ולא נגרם על-ידיה אי-כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות, נכות או מוות.

חשוב לדעת לעניין זה כי ככל ובוצעה סטייה מן המסלול למשל עובד שחזר לביתו מן העבודה אך בדרך בחר לעבור בחדר הכושר להתאמן כשעתיים ורק לאחר מכן חזר לביתו בנסיעה ברכבו תאונה כזו, לא תחשב כתואנת עבודה, מאחר והעובד סטה מהמסלול מהבית לעבודה. כמובן, שיש מקרים רבים ודוגמאות רבות לכן, בכל מקרה בו התרחשה תאונת עבודה חשוב להתייעץ, עם עורך תאונות עבודה בראשון לציון בעל ניסיון בתחום.

 

נפגעת בתאונת עבודה שהיא גם תאונת דרכים האם אני זכאי לפיצוי?

במקרה בו מדובר בתאונת עבודה למעשה קיימים שני גורמים מהם הנפגע זכאי לקבל פיצוי. הנפגע זכאי לתבוע את הביטוח לאומי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ולקבל את ההכרה כנפגע עבודה להכרה זו מלוות זכויות לנפגע בהתאם לחומרת פגיעתו. גורם נוסף שניתן לתבוע הינו החברה המבטחת של הרכב בביטוח חובה וזאת בהתאם לחוק הפלת"ד. וזאת על מנת לקבל פיצוי בקשר עם הנזקים שנגרמו בתאונה.

 

דמי פגיעה לאחר תאונת עבודה בראשון לציון, איך מתמודדים?

במידה והביטוח הלאומי הכיר בנפגע כנפגע עבודה בשלב הראשון ישלם דמי פגיעה למשך 90 ימים עד ל שלוה חודשים בלבד. על מנת לקבל דמי פגיעה על נפגע העבודה להציג לביטוח הלאומי תעודת אי כושר חתומה על ידי רופא.

כיצד מחושבים דמי הפגיעה לנפג/ת בתאונת עבודה סכום דמי הפגיעה מחושבים לפי שכרו של העובד בשלושה חודשים אשר קדמו לראשון בחודש בו אירעה תאונת העבודה. מדובר ב 75% משכרו של העובד החייבת בדמי ביטוח לחלק ל -90 וישנה הגבלה של תעריף יומי לעניין דמי הפגיעה. חשוב לדעת, כי אין זה משנה אין מדובר בעובד שכיר או עובד עצמאי.

 

מי קובע כי נפגע העבודה זכאי לקבלת גמלת נכה נזקק על אף שזכאי לנכות זמנית בלבד הנמוכה מ -100% ?

במסגרת המוסד לביטוח לאומי קיימת וועדת ראשות והיא זו הקובעת מי זכאי להגדרה של נכה נזקק בהתאם לקריטריונים. יוער, כי על מנת  לקבל הכרה כנכה נזקק יש להגיש תביעה לוועדת הרשות באמצעות טופס 279.

 

נכה נזקק מה המשמעות המעשית מפי עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון?

המשמעות של נכה נזקק הינה חשובה מאוד לנפגע העבודה שלאחר שקיבל דמי פגיעה עבור פגיעתו בעבודה במשך 90 ימים אינו מסוגל לעבוד בשל מגבלותיו בשל תאונת העבודה, לכן, גם אם נקבעו נכווית זמניות לנפגע/ת העבודה על ידי הוועדה הרפואית ונפגע העבודה יוכר כנכה נזקק לאחר הגשת תביעה מתאימה יקבל נפגע העבודה גמלה כאילו מדובר בנכות של 100% וזאת למשך ארבעה חודשים נוספים. לאר תום התקופה ארבעה חודשים יוכל נפגע העבודה להגיש בקשה נוספת לתק' נוספת אשר למעשה תאריך את תק' הגמלה נכה נזקק בעניין בהתאם לקריטריונים.

עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון

נפגעתי בתאונת עבודה, מה עלי לעשות?

אנו יודעם שתאונה היא אירוע לא צפוי אשר לא ניתן לחזות אותו, הרי אם היה צפוי, היינו נערכים בהתאם. לכן יש מספר פעולות, שמומלץ לבצע מיד כאשר מתרחשת תאונה, כפי שמסביר עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון

  • בריאות על הכל – תאונה גוררת פציעה ונזק בריאותי, לכן דבר ראשון וודאו שאתם מקבלים טיפול רפואי טוב ומתאים.
  • פנו לעורך דין – צרו קשר עם עורך דין מתאים על מנת לקבל הנחיות כיצד לפעול. מומלץ להיעזר בעורך דין מהאזור, לכן אם נפגעתם או שאתם מתגוררים בראשון לציון, פנו אל עורך דין תאונת עבודה בראשון לציון.
  • דיווח למעסיק – וודאו שהמעסיק שלכם מודע לאירוע. אם אתם לא מסוגלים לעדכן אותו, וודאו שמישהו מטעמכם יעשה זאת, וחשוב לתעד את הדיווח.
  • צילום ותיעוד – במידת האפשר צלמו את זירת התאונה ואת הסביבה שבה. אם ישנם מצלמות אבטחה שמצלמות את המקום, נסו להשיג את הסרט.
  • עדויות – השיגו מה שיותר פרטים על מקום התאונה, מיקום, כתובת, שעת התאונה, במקרה ויש עדים, אז את שמותיהם ומספרי הטלפון שלהם. אם הגיע למקום ניידת משטרה, בקשו את דוח האירוע מהמקרה.
  • תאונה קשה – מקרים של תאונה קשה רצוי לדרוש הגעת חוקר של משרד העבודה. לאחר הגעתו, בקשו את הדוח שהוא מגיש.
  • מסמכים רפואיים – כל מסמך רפואי שיש לו קשר לאירוע צריך להיות מתועד. הכינו תיק מסודר עם כל הבדיקות, צילומים שונים דוגמת CT או MRI, סיכומי אשפוז והנחיות רופאים שיש להם קשר למקרה.
  • הוצאות שונות – שימרו כל קבלה או חשבונית שנאלצתם לשלם בעקבות התאונה, מוניות, מזון בזמן האשפוז, תרופות או כל סיבה אחרת.
  • טופס ב.ל 250 – על מנת לקבל טיפול רפואי ללא תשלום אשר מגיע לנפגע העבודה מביטוח לאומי חשוב להחתים את המעסיק על טופס ב.ל 250. טופס הינו למעשה הפניה של המעסיק לצורך טיפול רפואי של העובד כמובן שלצורך הטיפול הרפואי יש לגשת לקופת החולים ביחד עם טופס ב.ל 250. טופס ב.ל 250 ימולא על ידי עובד שכיר. על עובד עצמאי לפנות לקופת החולים יחד עם טופס ב.ל 283.

 

עוד תביעת ביטוח אחריות מקצועית

תביעת ביטוח אחריות מקצועית

תביעת ביטוח אחריות מקצועית באה להגן על אנשי המקצועות החופשיים מפני תביעות וחשיפה לתשלומים גבוהים. חברות הביטוח המעניקות את הפוליסות הללו ויודעות לשווק אותן בצורה

קראו עוד
עו"ד אלעד רייך
עו"ד אלעד רייך

עורך דין אלעד רייך ושות' , עוסק בתביעות נזיקין ביטוח ותאונות דרכים, מתוך שליחות ובמטרה לממש את מלוא הזכויות של לקוחות המשרד.אם ברצונך למקסם את פיצוי נזיקין המגיעים לך, עו"ד מטעם המשרד ישמח לעמוד לרשותך! נציגינו ממתינים לפנייתך כעת.

טלפון: 03-5180099

חותם אמינות אלעד רייך
עו"ד אלעד רייך

עו"ד אלעד רייך

אלעד רייך ושות' משרד עורכי דין, עוסק בנזיקין ביטוח ונזקי גוף, מתוך שליחות ובמטרה לממש את מלוא הזכויות של לקוחות המשרד

אודות

לקבלת ייעוץ ראשוני

תחומי התמחות

כתבו עלינו

צרו איתי קשר גם דרך

עורך דין נזיקין - אלעד רייך

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם