שמאי רכב פרטי ושמאי חוץ לנזקי רכב

משרד עו"ד אלעד רייך ושות' מוביל בייצוג מבוטחים למול חברות הביטוח בכל הקשור לתביעות רכוש ונזקי פח לרכב.

מידי שנה מתרחשות עשרות אלפי תאונות המלוות בנזקי רכוש לרכב, חוזר המפקח על הביטוח מיום  29 באפריל 2007 מסדיר את נושא הערכת נזק לאחר קרות מקרה ביטוח.

סעיף 3 לחוזר המפקח קובע – "הערכת הנזק לאחר קרות מקרה הביטוח פעולתו של מבטח, סוכן ביטוח ושמאי ליישוב תביעה ומתן שומה תעשה בתום לב ותחתור ליישוב מהיר, הוגן וצודק של התביעה באופן שתצומצם, ככל הניתן, עלות הטיפול והטרחה של המבוטח".

מהו שמאי "חוץ"?

חברת ביטוח נדרשת להכין רשימת שמאים לכול מחוז לפי פיזור גאוגרפי נאות. הרשימה תכלול שמאי אחד לפחות לכל 2,000 כלי רכב שהיו מבוטחים בביטוח רכב רכוש אצל המבטחת ביום האחרון של השנה הקלנדרית החולפת. ניתן להוסיף שמאים בכל עת. למעשה מדובר ברשימת שמאים שאליהם יכול לפנות מבוטח לאחר תאונה המלווה בנזקי רכוש לרכב. השמאים נבחרים על ידי חברת הביטוח ומקבלים את שכרם מחברת הביטוח.

המבוטח ורשימת חוץ של שמאי חברת הביטוח

לאחר קרות מקרה הביטוח ולפני תיקון הנזק ברכב, יבחר המבוטח שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ על מנת להעריך את הנזק לרכבו. במקרה שהודיע המבוטח לחברת הביטוח כי אין לו העדפה לשמאי מסוים מתוך הרשימה תבחר חברת הביטוח שמאי מתוך רשימת שמאי החוץ. עם סיום עריכת הצעת התיקון או השומה, יעביר השמאי עותקים מהן למבוטח וכן למבטח ולמוסך.

באיזה שלב נדרש למנות שמאי פרטי מטעם המבוטח?

כבר בתחילת ההליך ועוד בטרם תוקן הרכב, המלצתנו היא למנות שמאי פרטי אשר ילווה את תהליך השמאות וידאג לאינטרס המבוטח בכל הקשור לנזק. יש לזכור כי שמאי חוץ מרשימת חסרת הביטוח מקבל את שכרו מחברת הביטוח.

כיצד מתרחש תהליך הערעור על שמאי חוץ?

המבוטח נדרש להודיע לחברת הביטוח על רצונו לערער לפני תיקון הרכב והביא הצעת תיקון נגדית או שומה נגדית לא יאוחר משובע לאחר שקיבל לידיו את הערכת שמאי החוץ. בכל מקרה כזה מומלץ להתייעץ עם עו"ד ביטוח ממשרדנו ולבחון את הנושא בעזרת שמאים מורשים העובדים עם משרדנו.

חשיבותו של שמאי פרטי למול שמאי מרשימת החוץ של חברת הביטוח

שמאי חוץ מקבל את משכורתו מחברת הביטוח והמלצתנו היא לבחור שמאי פרטי אובייקטיבי אשר אינו מחויב לחברת הביטוח ולנהלים שלה. מאחר ורוב המבוטחים אינם מומחים בנזקי פח לרכב שמאות פרטית, תעזור לוודא כי הערכת הנזק של שמאי החוץ (מתוך רשימת שמאים של חברת הביטוח) הינה רציונלית ותואמת לנזקים בפועל.

מנגנון שמאי מכריע לפי החלטת המפקח

איגוד חברות הביטוח ואיגוד השמאים ירכיבו רשימת שמאים מכריעים, אשר ישומו את הנזק בכל מקרה של מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות. הרשימה תכלול מספר סביר של שמאים בפיזור גיאוגרפי נאות, והיא תהיה זמינה לציבור, לרבות באמצעות האינטרנט.

ירידת ערך לרכב וחשיבות שמאי פרטי

נושא ירידת ערך הנו נושא מורכב אך חשיבותו מכרעת. כאשר מתקבל מחברת הביטוח דוח שמאי מומלץ להתייעץ עם עו"ד נזקי רכוש ממשרדנו על מנת להבין האם חברת הביטוח שילמה בגין ירידת ערך ערכים ראליים. בכל מקרה אנו נבצע בדיקה בעזרת שמאים העובדים עם משרדנו. המלצתנו בעניין זה כאשר מתרחשת תאונות דרכים המלווה בנזקי רכוש כבדים יש לקבל חוות דעת שמאית נגדית, בעלות זניחה יחסית, כאשר התועלת ממנה רבה.

האם ניתן להגיש תביעה כנגד חברת הביטוח כאשר זו אינה משלמת בצורה נאותה עבור הנזקים וירידת הערך?

משרדנו מלווה את הלקוח/ה בכל הליך התביעה למול חברת הביטוח כאשר זו אינה משלמת וכאשר קיימים פערים בין חוות הדעת באשר לנזק הפח או לירידת הערך. עו"ד נזקי רכוש ממשרדנו יפעל ביחד עם הלוקח למיצוי זכויותיו.

האם ניתן להגיש תביעת הפרשי נזק כנגד חברת הביטוח של צד ג' האחראי לתאונה?

בכל מקרה בו נגרמו נזקי רכוש לרכב, ניתן להגיש תביעה כנגד צד ג' האחראי לתאונה וכנגד חברת הביטוח שלו להוכחת הנזק נדרש דוח שמאי. אין דרישה להפעיל את פוליסת הביטוח של הרכב הניזוק כאשר האחריות לתאונה הינה בברור של צד ג' למשל פגיעה ברורה וחד משמעית מאחור בשל אי שמירת מרחק. ניתן להגיש תביעה פרטית כנגד צד ג'. במיוחד נכונים הדברים בכל הקשור למבוטח שיש ברשותו ביטוח צד ג' בלבד ואין לו דרך להיפרע מחברת הביטוח שלו באשר לנזקי רכבו. במקרה זה המלצתנו להגיש תביעה פרטית בכל הנוגע לנזקי הרכב שאינו מבטוח בביטוח מקיף.

חוזה-לשיפוץ-בניין-משותף

חוזה לשיפוץ בניין משותף

מתגוררים בבניין משותף ומעוניינים לערוך שיפוץ יסודי בבניין? עומדים בפניכם מספר אתגרים שיהיה עליכם להשלים ואפשר להתחיל בכך שתגייסו את כלל הדיירים לטובת העניין ותשיגו

קראו עוד

נהיגה בזמן פסילה

מאת: עו"ד תעבורה  אלעד רייך אחת מעבירות התנועה אשר נחשבות מבחינת משטרת ישראל לפגיעה חמורה וזלזול בחוק היא – נהיגה בזמן פסילה. נהג הנתפס נוהג ברכבו בזמן

קראו עוד
עורך דין נזיקין - אלעד רייך

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם