עורך דין תביעת ירידת ערך לרכב

 

ירידת ערך רכב לאחר תאונה עורך דין,

 

ירידת ערך פירושה הוא הפער בין שווי רכב לפני תאונה לבין שווי רכב לאחר תיקון בעקבות תאונה. כמובן, שרכב שעבר תאונה והוחלפו בו מחלולים או בוצעו תיקוני פח או מרכב לרבות צבע יאבד מערכו בעיני קונה סביר. בעלי רכב שעבר תאונה יתקשה למצוא רוכש לרכבו במחיר מחירון או מעט נמוך ממנו לאור העובדה כי הרכב ניזוק באופן משמעותי בתאונה. הקונה הסביר יעדיף לקנות רכב זהה שלא עבר תאונה. מדובר למעשה בירידת ערך מסחרית. על מבוטח להקפיד כי חברת הביטוח משלמת לו את מלוא היקף ירידת הערך המסחרית בעקבות מקרה ביטוח ולא בבוא היום בו יחפוץ למכור את רכבו לאדם פרטי או לגוף מסחרי הרכב יילקח לבדיקה לפני קנייה ואז תתברר מלוא ירידת הערך ואתה שווי הרכב המופחת וכמובן, גם מבלי לקחת את הרכב לבדיקה על המוכר לספק לקונה פרטים רלונטים על עברו של הרכב. במקרים רבים מומלץ, לערך חו"ד שמאית  פרטית בלתי תלויה לרכב על מנת להעריך את מלוא ירידת הערך כבר לאחר בדיקת שמאי הביטוח ובכך, ניתן יהיה לדעת אם חברת הביטוח העריכה נכון את ירידת הערך לאור מקרה הביטוח. עורך דין נזיקין ממשרדנו ילווה את הלקוח מתחילת מקרה הביטוח ועד לקבלת הפיצוי מחברת הביטוח.

 

חברות הביטוח ירידת ערך עורך דין וועדות ששון,

 

חברות הביטוח מסתמכות בעיקר על קביעת ועדת ששון לעניין ירידת ערך ושמאי הביטוח יעריכו את ירידת הערך בדרך טכנית. כמובן, שמקרים רבים יהיה פער בין קביעת שמאי חברת הביטוח בפן הטכני למול הקביעה המסחרית המגלמת את ירידת הערך האמתית. רכב הוא כלי תחבורה סחיר ושווי של הרכב לפני תאונה ולאחריה אינו שווי זהה. ניתן לומר כי בעת קרות מקרה הביטוח חברת הביטוח תשלם ירידת ערך לפי דו"ח וועדת ששון אולם, ביום בו נרצה למכור את הרכב, קונה סביר יפחית אחוזים ניכרים מערכו בשל העובדה כי הרכב עבר תאונה או תאונות קודמות. לכן, במקרה של תאונת פח ניתן לפנות למשרדנו, על מנת לבחון את רכיב ירידת הערך אותו חברת הביטוח מעוניינת לשלם נכון הדברים גם לצדדי ג' שרכבם נפגע בתאונה וחברת הביטוח של הנהג הפוגע משלמת את רכיב ירידת הערך, גם במקרה זה חשוב להתייעץ עם משרדנו בטרם יתקבל התשלום מחברת הביטוח של הרכב הפוגע האחראי לתאונה. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עורך דין ירידת ערך לרכב ממשרדנו.

 

ירידת ערך עורך דין והכלל- השבת המצב לקדמותו,

 

מטרת העל בדיני הנזיקין היא השבת מצבו של הניזוק למצבו ערב קרות התאונה. בסיס חישוב ירידת הערך צריך להיות מחושב לפי מחיר הרכב ערב התאונה. במקרה ביטוח בו נגרם נזק רכוש לרכב יש להקפיד כי הפיצוי שמתקבל מחברת הביטוח יהיה כזה שייחשב את מלוא ירידת הערך של הרכב המבוטח. עורך דין, ירידת ערך לרכב, ממשרדנו יפעל יחד עם הלקוח למיצוי זכויותיו למול חברת הביטוח.

 

מדוע חשוב לפנות למשרדו אלעד רייך ושות' בנושא ירידת ערך לרכב,

 

כפי שהובהר נושא ירידת ערך לרכב לאחר תאונה הנו נושא סבוך ובעל משמעות רבה לבעלי רכב שנפגע בתאונה ואמור לקבל פיצוי מחברת הביטוח שלו או של צד ג' ולכן, במקרה של תאונה המלווה בירידת ערך לרכב חשוב להתייעץ עם משרדנו על מנת לוודא כי מלוא ירידת הערך משולמת ובכך, למנוע הפתעות ביום מכירת הרכב העתידית. משרדנו, יפנה אתכם לשמאי אובייקטיבי ובלתי תלוי על מנת שזה יעריך את ירידת הערך נכון למועד מקרה הביטוח ובמידת הצורך נפעל משפטית על מנת לקבל מחברת הביטוח את מלוא ירידת הערך המסחרית. עורך דין ביטוח ממשרדנו יפעל למיצוי זכויותיך.

ייעוץ בדיני עבודה

ייעוץ משפטי בדיני עבודה

ייעוץ משפטי בדיני עבודה דיני עבודה עוסקים בהיבט המשפטי של היחסים בין עובד למעביד. מטרתם של דיני העבודה הינה להעניק לעובדים זכויות סוציאליות במקום עבודתם

קראו עוד

הקשר בין שעון נוכחות לתאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שהתרחשה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. למעשה, תאונות כאלה מוגדרות כאירועים בלתי צפויים שיכולים להביא לפגיעה פיזית או

קראו עוד
עורך דין נזיקין - אלעד רייך

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם