מכירת דירה יד 2

מכירת דירה יד 2 - למה צריך עורך דין?

מאת: עו"ד אלעד רייך​

מכירת דירה הינה עסקה מכר מהגדולות שיעשה אדם בימי חייו. כמו בכל עסקה גדולה ובעיקר בתחום המקרקעין יש סיכונים רבים. בכל עסקת מקרקעים למכירת דירה מומלץ, להיות מלווים על ידי עורך דין שמתמחה במקרקעין ובעסקאות מכר דירה. 

עורך דין המתמחה במכירת דירה ינסח עבורכם את הסכם המכירה לרבות המסמכים הדרושים ובעיקר ישמור על הזכויות שלכם למול קונה הנכס. משרדנו מלווה את עסקת מכירת הדירה מתחילתה בשלב המו"מ ועד לשלב חתימה ההסכם לשביעת רצון המוכרים.

מכירת דירה יד 2

שירותי המשרד שלנו בעת מכירת דירה

  • עריכת חוזה המכר- עורך דין מכירת דירה ממשרדנו יערוך את חוזה המכר לרבות המסמכים הנדרשים לביצוע העסקה. כמובן, דיווח לרשויות המס ופניה לרשות המקומית לצורך קבלת מסמכים המאשרים תשלומים ומאפשרים את העברת הדירה לקונה.

  • בדיקת אופן המימון הבנקאי- בכל עסקת מקרקעין אנו נדרש להבין כיצד רוכש הנכס מתכוון לרכוש את הנכס האם באמצעות הון עצמי או באמצעות משכנתא. יש לבצע ברורים האם למוכר הנכס יש משכנתא הרובצת על הנכס והאם הקונה מתכוון לקחת משכנתא על אותו הנכס. בכל מקרה, בו לקונה יש משכנתא על הנכס שבכוונתו למכור והקונה מעוניין לוקחות משכנתא על הנכס לא תתאפשר אפשרות זו. עניין זה מצריך בדיקה למול הבנק כיצד ניתן לפרוע את המשכנתא של המוכר בתנאים הטובים ביותר או לחילופין לבצע גרירה של המשכנתא. בכל אופן, יש צורך לקבל אישור עקרוני של בנק הקונה לקבלת משכנתא. במידה ונלקחה הלוואה שתמורתה נלקח הבית כמשכון על ידי מוכר הנכס יש צורך בסילוק הלוואה זו ובבדיקות לעניין זה.

  • בדיקת זהות רוכש הנכס- מומלץ מאוד לבדוק בצורה ברורה כי רוכש הנכס מולו מבצעים את עסקת המקרקעין הוא אכן, זה שבכוונתו לעשות את העסקה עם מוכר הנכס. את הבדיקה הזו מבצעים באמצעות בדיקת ת.ז של רוכש הנכס יש לצלם את ת.ז ולשמור עותק מסודר ממנה.

  • בדיקה בכל הקשור להיטל השבחה- בדיקה זו מבוצעת על ידי מוכר הנכס עליו לבדוק האם חל על הנכס היטל השבחה גבר שעלול להשפיע בצורה ניכרת על ביצוע העסקה. החובה בתשלום היטל השבחה חלה על בעל הזכויות במקרקעין בעת אישור התוכנית המשביחה. היטל השבחה הוא למעשה סוג של מס אותו משלם הנהנה מתוכנית ההשבחה. את התשלום עבור התוכנית המשביחה בעל הזכויות נכון למועד אישור ההשבחה על ידי הוועדות המקומיות השונות ישלם בעת מימוש הנכס או בעת מימוש ההשבחה למשל תוכניתי המעניקה זכויות בנייה נוספות לנכס תשולם בעת בניית התוספות בהתאם לתוכנית המשביחה.

  • נסח טאבו – נדרש להוציא נסח טאבו אשר יספק לנו מידע בכל הקשור לזכויות בנכס לקבות הערות שונות הרובצות על הנכס.

  • חריגות בנייה בנכס הנמכר – חריגות בנייה הן שינויים מבניים בנכס שהתבצעו ולא התקבלו בגינם היתר לביצוע. חריגות בנייה יכול ויהיו סגירת מרפסת, בניית פרגולה, בניית מחסן כתוצא מסגירת חלל או ללא היתר, ועוד. חריגות בנייה אינם דבר פשוט ויכולים להוות קרקע לכתב אישום והעמדה לדין של מבצע חריגות הבנייה. חשוב כי מוכר הדירה יוודא טרם הצעתה למכירה כי בנכס אין חריגות בנייה. בדיקות אלו ניתנות לביצוע במשרדי הוועדה המקומית והרשות המקומית. מומלץ, לבדוק את תיק הבניין בצורה הטובה ביותר על מנת לוודא כי לא קיימת חריגות בנייה בנכס הנמכר.

כיצד עורך דין מכירת דירה אלעד רייך ושות' יכול לסייע לכם במכירת דירה

בכל מקרה בו אתם מעונינים למכור את דירתכם מומלץ, לפנות למשרדי על מנת לקבל ליווי בכל הליך המכירה. עורך דין המתמחה במכירת דירה יד 2 ממשרדנו יבצע את הבדיקות הנדרשות על מנת להבטיח מכירה שאינה מלווה בהפרות או אי גילוי כלפי הקונה דבר היכול להוות הפרה יסודית ולגרום לביטולו של חוזה המכר תוך תשלום הוצאות לקונה. מומלץ, להתייעץ עם משרדי בכל מקרה של מכירת דירה.

פנו אלינו לקבלת יעוץ ראשוני: