מהו ביטוח אובדן כושר עבודה? ומי הם הגורמים מהם ניתן לקבל פיצוי ?

מהו ביטוח אובדן כושר עבודה ?

במקרה בו אדם נפגע מתאונה, ממחלה או מכל סיבה אחרת וכתוצאה מהפגיעה אינו מסוגל לעבוד, פוליסה מסוג אובדן כושר עבודה יכולה להבטיח לאותו הנפגע מקור הכנסה בשעתו הקשה.

מי הם הגורמים מהם ניתן לקבל פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה ?

בישראל ישנם שלושה כיסויים עיקריים לאובדן כושר עבודה מהם ניתן לקבל פיצוי :

חברות הביטוח הפרטיות בהם מבוטחים רק הנפגעים אשר בוטחו באמצעות

פוליסה אישית.

ביטוח לאומי

קרן הפנסיה/ ביטוח מנהלים.

מהם סוגי הפוליסות העיקריות המעניקות פיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה ?

סוגי פוליסות עיקריות – אובדן כושר עבודה

הסוג הבסיסי – ביטוח לכל עיסוק או מקצוע:  ביטוח זה אינו מתייחס לכישורים ספציפיים או הכשרה של המבוטח.

הסוג האמצעי – ביטוח לעיסוק סביר אחר: בביטוח זה נדרש המבוטח להוכיח כי אינו מסוגל לעבוד בעבודה שלו וגם שאינו מתאים לעיסוק סביר אחר.

הסוג בטוב ביותר הינו ביטוח לעיסוק ספציפי כלומר, פוליסה עיסוקית. עפ"י הפוליסה הזו , אם מכל סיבה רפואית אינכם יכולים לעסוק בעבודה שלכם תקבלו פיצוי.

נפגעת/ה בתאונה, ובנוסף נגרם אובדן כושר עבודה למי פונים ואיך ?

בכל מקרה של תאונה המלווה בפגיעה בכושר העבודה וביכולת להתפרנס, מומלץ לברר באיזו חברת ביטוח אתם מבוטחים במקרה של אובדן כושר עבודה. יש לצרף לטופס התביעה של חברת הביטוח את כל המסמכים הרפואיים לרבות צילומים, רופאים מומחים, פיזיותרפיה, וכל מסמך המשקף את המצב הבריאותי. בנוסף, מומלץ לצרף חו"ד של רופא תעסוקתי לעניין הכושר לעבוד.

אם ברשותי מספר פוליסות בכל הקשור לאובדן כושר עבודה, כמה כסף אקבל ?

בפוליסות מסוג אובדן כושר עבודה ניתן לקבל תגמולי ביטוח בשיעור של 75% מהשכר בפועל. אין זה משנה כמה ביטוחים קיימים לאותו המבוטח.

מהי פוליסת אובדן כושר עבודה עיסוקית ?

פוליסה מקצועית הינה פוליסה בה מוגדר מקרה הביטוח לעיסוק שבו עסק המבוטח לפני התרחשות מקרה הביטוח. זוהי הפוליסה הטובה ביותר ולרוב  הפרמיה המשולמת בגינה תהיה הגבוה ביותר. לפי הפוליסה, בכל מקרה ביטוח בו אינכם יכולים לעסוק בעבודה הספציפית שלכם תקבלו פיצוי מחברת הביטוח.

חברת הביטוח טוענת להסתרת מידע רפואי קודם על ידי המבוטח מה עושים ?

בכל מקרה בו חברת הביטוח דוחה את תביעתכם לקבלת תגמולי ביטוח על פי פוליסת אובדן כושר עבודה מומלץ, להתייעץ עם משרדנו. ניתן בהחלט לפעול בעניין זה ולשכנע את חברת הביטוח לשלם תגמולי ביטוח. יש לבחון את המקרה בהתאם לחוק ולפסיקה הענפה לעניין זה.

מהי תקופת אכשרה ?

תקופה זו תחילתה ביום תחילת הביטוח. חברת הביטוח לא תשלם תגמולי ביטוח עבור מקרי ביטוח כתוצאה ממחלות קודמות שהיו לרוכש הפוליסה –המבוטח לפני שרכש את פוליסת הביטוח מאותה חברת ביטוח.

מהי תקופת המתנה ?

תקופה זו מתחילה מיד לאחר קרות מקרה הביטוח. בתקופה זו אין המבוטח זכאי לתגמולי ביטוח. רק לאחר תקופה זו יתחיל המבוטח לקבל תגמולי ביטוח.

האם ניתן לתבוע את המזיק במקרה של רשלונת בנוסף לתביעת פוליסה אובדן כושר עבודה ?

התשובה לכך היא חיובית. עורך דין נזיקין ממשרדנו יפעל למיצוי זכיותך גגם למול הגורם הרשלן ובנוסף למול חברת הביטוח בכל הקשור לאובדן כושר עבודה.

חברת הביטוח דחתה את התביעה לתגמולי ביטוח בטענה כי הפגיעה מאפשרת המשך עבודה במקצועי ואינה מזכה בתגמולי ביטוח, מה עושים ?

במקרה כזה מומלץ להגיע לייעוץ במרדנו על מנת לבחון האם הפוליסה שנרכשה היא עיסוקית ולהתמודד משפטית ומקצועית למול חברת הביטוח בהתאם לחוק ולפסיקה הענפה לעניין זה.

חברת הביטוח טוענת כי יש באפשרותי לעסוק בכל עיסוק סביר המתאים לניסיוני, השכלתי והכשרתי אך, אינו מסוגל לעובד ?

בכל מקרה בו חברת הביטוח דוחה תביעה בכל הקשור לאובדן כושר עבודה מומלץ לפנות למשרדנו על מנת לבחון את המקרה באופן ספציפי בהתאם לחוק ולפסיקה.

חשיבות פניה לעורך דין המתמחה בתביעות אובדן כושר עבודה

משרד עורכי דין אלעד רייך, ושות' הינו משרד המתמחה בנזיקין. יש חשיבות רבה להגיש תביעת אובדן כושר עבודה באמצעות עורך דין אובדן כושר עבודה. בכל מקרה של אובדן כושר עבודה ובמקרה שחברת הביטוח אינה משלמת מומלץ, להתייעץ עם משרדנו ולקבל ייעוץ לעניין זה.

ייעוץ בדיני עבודה

ייעוץ משפטי בדיני עבודה

ייעוץ משפטי בדיני עבודה דיני עבודה עוסקים בהיבט המשפטי של היחסים בין עובד למעביד. מטרתם של דיני העבודה הינה להעניק לעובדים זכויות סוציאליות במקום עבודתם

קראו עוד

הקשר בין שעון נוכחות לתאונת עבודה

תאונת עבודה מוגדרת כתאונה שהתרחשה במהלך העבודה, בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה. למעשה, תאונות כאלה מוגדרות כאירועים בלתי צפויים שיכולים להביא לפגיעה פיזית או

קראו עוד
עורך דין נזיקין - אלעד רייך

ייעוץ וייצוג תביעת נזיקין וביטוח...

 משרד עורך דין מהמובילים בייצוג תביעות נזיקין, תביעות ביטוח, נזקי רכוש, תאונות עבודה...

השאירו פרטים ונחזור בהקדם